c

Betongen för tajta tidplaner och höga klimatkrav

Uttorkningsbetong torkar snabbt, men kan belasta klimatet med höga koldioxidutsläpp. Därför har vi tagit fram en grön motsvarighet med både lägre klimatpåverkan och kortare torktid.

Äldreboendet Villa Kviberg i Göteborg var först ut i Sverige med Skanskas gröna uttorkningsbetong. Materialet ger en 30 procentig minskning av koldioxidutsläppen mot det normala eftersom delar av cementen byts ut mot slagg.

Uttorkningsbetong används när en gjutning måste torka snabbt. Det kan handla om golv där det finns krav på låga RF-tal, det vill säga låg relativ fuktighet, men det är också vanligt i byggprojekt med tuffa tidplaner. Nackdelen med materialet är att det har en negativ klimatpåverkan. Skanska har därför tagit fram en Grön uttorkningsbetong – eller ”Grön tork” som arbetsgruppen på region Betong kallar den.

– Problemet med traditionell uttorkningsbetong är att det behövs mycket cement för att binda vattnet. Utmaningen för oss har varit att hitta ett alternativt bindemedel som ger lika korta torktider och god hållfasthet, men minskar koldioxidavtrycket betydligt, säger Johan Hedman som är operativ chef för Skanskas betongtillverkning.

Lyckade tester

De senaste tre åren har Johan och hans kollegor stått i betonglabbet och blandat, testat och provgjutit.

– Vi provade först att ersätta delar av cementen med flygaska, men fick nedslående resultat. Lösningen blev i stället granulerad masugnsslagg, som är en restprodukt från ståltillverkningen, berättar Johan och fortsätter:

– Första gången vi såg testresultaten blev vi förvånade. Jag kände att om det här stämmer kommer det att bli en viktig produkt för Skanska.

Testresultaten bekräftade

Efter flera fullskaliga testserier kunde resultaten bekräftas. Skanskas gröna uttorkningsbetong sänker koldioxidutsläppen med 30 procent, men har ändå samma hållfasthet som sin traditionella motsvarighet, och framför allt torkar den snabbare. En till två månader snabbare!

– Det är en fantastisk produkt som hjälper både oss och kunderna att nå våra klimatmål. Att välja Grön uttorkningsbetong till husets stomme i ett projekt kan vara skillnaden mellan tung klimatbelastning och certifieringen Miljöbyggnad Guld, konstaterar Johan.

På forskningsnivå

Först ut med Skanskas gröna uttorkningsbetong var projekt Villa Kviberg i Göteborg, ett äldreboende med ambition att leva upp till Skanskas tuffaste miljömärkning ”Mörkgrönt”. Sedan dess har betongen använts i olika byggprojekt i Norrköping, Göteborg, Stockholm, Gävle och Umeå.

– Vi fortsätter nu att utveckla produkten på forskningsnivå, för att försöka sänka koldioxideffekten ytterligare. Vi tittar till exempel på hur vi kan aktivera slaggen kemiskt för att göra den starkare.

Fakta om Grön betong

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial. Det är starkt, beständigt, återvinningsbart och brandsäkert, men samtidigt genererar det höga koldioxidutsläpp eftersom betongen innehåller stora delar cement.

Skanska har tagit fram flera gröna betongrecept där en hög andel av cementen ersätts med slagg eller flygaska. Det finns till exempel Grön väggbetong, Grön anläggningsbetong, Grön bjälklagsbetong och Grön uttorkningsbetong. Den gröna betongen uppfyller samma krav som standardbetongen när det gäller beständighet, hållfasthet, livslängd och gjutbarhet. Samtidigt som koldioxidutsläppen minskar.

Läs mer: www.skanska.se/gronbetong

Senast uppdaterad: 2021-11-01

Rekommenderad läsning