c

Återbruk i fokus vid bygget av ny förskola

Redan vid projekteringen av förskolan Villa Canzonetta i Helsingborg fanns en vision om en fasad av återbrukat håltegel. En innovativ idé som blev verklighet och inspirerade till ännu mer återbruk under byggprocessens gång.

Skiss över hur Ville Canzonetta kommer att se ut när det är klart med sin fasad av återbrukat rött håltegel.
1 av 3 Skiss över hur Ville Canzonetta kommer att se ut när det är klart med sin fasad av återbrukat rött håltegel.
Villa Canzonetta i Helsingborg med byggställningar runt fasaden.
2 av 3 Villa Canzonetta är ett av visningsobjekten under bomässan H22, men inflyttning blir det inte förrän vid årsskiftet.
Porträtt på Skanskas projektchef Peter Forssman.
3 av 3 ”Vi hade workshops där vi spånade tillsammans om vad vi kunde göra inom återbruk”, säger Skanskas Peter Forssman om samarbetet med kunden Helsingborg stad.

När stadsmässan H22 City Expo öppnar i Helsingborg står också en sprillans ny förskola i Närlunda klar – i alla fall till det yttre. Vid årsskiftet ska förskolan, som började byggas i december 2021, vara klar för inflyttning. Villa Canzonetta är något av ett pilotprojekt för Helsingborgs stad, där återbruk och alternativa resurser utforskats längs vägen.

När nybyggnationen initierades hade dåvarande projektchefen Peter Forssman varit involverad i tre av Helsingborgs skolbyggen och tillsammans med fastighetsförvaltningen etablerat en rutin för partnerupplägg, vilket han tror underlättade när staden valde att satsa på en nybyggnation med återbruksfokus.

– Vi gjorde till exempel klimatkalkyler och workshops där vi spånade tillsammans om vad vi kunde göra inom återbruk. Partneringformen innebär att man kan göra förändringar under projektets gång med helt andra och bättre förutsättningar, säger Peter Forssman.

Viktigt att säkerställa kvaliteten

Det stod tidigt klart att Villa Canzonetta skulle bli ett visningsobjekt under H22 och att staden framför allt ville undersöka möjligheten att återbruka håltegel från Drottninghögs rivna miljonprogram. Tegel är visserligen billigt i inköp men desto mer energikrävande att tillverka och därför ett intressant material att kartlägga.

– Initialt är det kanske inte ekonomiskt lönsamt att återbruka håltegel om man ska handknacka varje sten, men när man börjar få en rationell hantering blir det en annan fråga, säger Peter Forssman.

Eftersom hålstenstegel är ett relativt obeprövat återbruksmaterial lät Skanska Bruksspecialisten göra tester av teglet och ge ett utlåtande för att säkerställa kvaliteten innan några beslut kunde tas.

Återbruk och spillmaterial

Under processen har också andra återbrukade material tillkommit, som LED-belysning inomhus, utomhusbelysning, handfat, garageport och förråd utomhus. Spillvirke har sparats så att barnen ska kunna skapa egna saker, panelen från ett rivet garage ska bli en lekstuge-kiosk på gården och utemiljön inreds med återbrukad utrustning från rivna förskolor, stockar, stenar och element från naturen.

– Återbrukstänket har vuxit allt eftersom. Det ena ger det andra. Så här i efterhand ser vi att till och med delar av stommen hade kunnat göras av återbrukat material. Men det tänkte vi inte på då, säger Jonas Hallberg, som tog över rollen som projektchef i december 2020.

En annan miljöåtgärd har varit att ta till vara överblivet, oanvänt material genom att tänka i nya banor.

– Nu blir till exempel toaletternas golv i olika färg för att vi fick fram spillmaterial som var lämpligt. Det gör ju ingenting, tvärtom är det bara snyggt och charmigt, säger Jonas.

Gemensamma idéer

En nyckel till återbruksframgången har varit engagemang och kompetens hos Fastighetsförvaltningen i Helsingborg, menar Jonas Hallberg.

– Beställarens projektledare, Anna Olsson, har god insyn i både stadens egna och andras bygg- och rivningsprojekt. Det har varit en förutsättning för att kunna utveckla idéer gemensamt längs vägen.

Några nackdelar med att jobba med återbrukat material har Jonas Hallberg inte sett.

– Det enda man måste tänka på är att landa frågorna i tid. Om du står där och upptäcker att en vara faktiskt inte kan återbrukas och det är långa leveranstider – då blir det problem.

Fakta: Villa Canzonetta

På Närlundavägen i Helsingborg uppför Skanska en förskola med återbruk som tema, bland annat i form av en fasad av håltegel från rivna miljonprogramshus. Förskolan har plats för 115 barn och öppnar i början av 2023. Beställare är Helsingborg stad och projektet ingår i H22 City Expo.

Mer info: https://www.h22cityexpo.se/program/ny-forskola-byggs-med-aterbruk

Senast uppdaterad: 2022-05-31

Rekommenderad läsning