c

100 procent lokal solenergi ska driva Citygate - Nordens högsta kontorshus

Nordens högsta kontorsbyggnad, Skanskas Citygate i Gårda, kommer till 100 procent att drivas med lokal förnybar el från solcellsparken i Utby. Det står klart sedan Skanska och Göteborg Energi tecknat ett långsiktigt avtal där Skanska köper cirka hälften av den elproduktion som genereras i solcellsparken. Solenergin blir sista pusselbiten i en energieffektiv helhetslösning för Citygate.

Citygate med sina 144 meter och 36 våningar byggs just nu vid Ullevi i Gårda och väntas vara klar för inflyttning hösten 2022. Citygate blir då Nordens högsta kontorsbyggnad. Tack vare en energieffektiv helhetslösning med fjärrvärme, fjärrkyla och olika energieffektiviseringsåtgärder kan Citygates samlade behov av el minimeras och täckas med lokalt producerad solenergi från Göteborg Energis nya solcellspark i Utby.

– Klimatfrågan är en av mänsklighetens stora utmaningar. Bygg- och fastighetssektorn svarar för cirka 20 procent av Sveriges klimatpåverkan och Skanska vill agera kraftfullt i omställningen. Vårt mål är att alla nya egenutvecklade kontorsprojekt ska nå klimatneutralitet redan år 2037. Citygate har ambitionen att vara ledande inom samtliga hållbarhetsområden. Det här är ett hus som tar ansvar och som berör alltifrån de framtida hyresgästerna till staden i stort. Att kunna tillgodose vårt behov av el med lokalproducerad solenergi från Göteborg känns riktigt roligt och en bra investering för framtiden, säger Matilda Moberg, hållbarhetsansvarig, Skanska Fastigheter Göteborg.

–  I takt med att allt fler områden i samhället elektrifieras är det viktigt att vi använder den el som finns till rätt saker. Att värma eller kyla en byggnad som Citygate med hjälp av el är varken särskilt klimatsmart eller resurseffektivt. Dessa behov tillgodoses bäst med fjärrvärme och fjärrkyla. Genom att bygga energieffektivt och använda de bästa tillgängliga energilösningarna blir sista pusselbiten att förse Citygate med solel. Byggnadens totala årsbehov av el blir hälften av vad vår solcellspark kommer att leverera, säger Eric Zinn, hållbarhetschef på Göteborg Energi.

Fakta

  • Göteborg Energis nya solcellspark i Utby har en installerad effekt på 5,5 MW och en beräknad årsproduktion på 5400 MWh
  • Skanska köper cirka halva parkens produktion för att driva Nordens högsta kontorsbyggnad Citygate i Gårda
  • Citygate blir 144 meter högt med 36 våningar och väntas vara inflyttningsklart hösten 2022
  • Tack vare en energieffektiv helhetslösning med fjärrvärme, fjärrkyla och olika energieffektiviseringsåtgärder kan Citygates samlade behov av el minimeras och täckas med lokalt producerad solenergi från Göteborg Energis nya solcellspark i Utby.
  • En resurseffektiv helhetslösning för Citygate är en av flera centrala delar i Skanskas hållbarhetstänk. Huset kommer att LEED och WELL-certifieras
  • Skanska har antagit målet om klimatneutralitet 2045 i hela värdekedjan, och redan 2037 ska Skanskas alla egenutvecklade kontorsprojekt i Norden vara klimatneutrala.

Läs mer om Citygate här: citygategbg.se

För mer information kontakta:
Cecilia Erdalen, pressansvarig, Göteborg Energi 070-466 04 28, Contact

Per Hanson, projektchef, Skanska Fastigheter Göteborg AB, 010-448 32 98

Olof Rundgren, Media Relations Manager, Skanska AB, 010-448 67 94

Senast uppdaterad: 2021-11-03

Rekommenderad läsning