c

Effektivare granskning 1.0

Tillsammans med organisationen BEAst har Skanska, NCC, Veidekke, Peab och JM tagit fram en branschgemensam standard för att digitalisera och standardisera hanteringen av system- och bygghandlingar i granskningsförfarandet. Projektet har finansierats av SBUF.

Stödverktyget för att hantera granskningskommentarer samt samverkan i realtid med alla projektdeltagare sköts via molntjänsten Bluebeam Studio Session som finns tillgängligt via programvaran Bluebeam Revu.

Nedan kan du som inbjuden deltagare få:

  • Introduktion, information och videoguider till standarden ”Effektivare granskning”
  • Tillgång till Bluebeam Revu profil med framtagna markeringsverktyg för granskningskommentarer och statushantering
  • PDF Guidelines med exempel för att säkerställa teknisk kvalité i de handlingarna som ska levereras inför granskning
  • Veta hur man skapar granskningspaket med hyperlänkar och sökbar text

Inbjudan till projektets granskning sker via Bluebeam Studio Session och kommer från respektive ansvarig projekteringsledare.

Senast uppdaterad: 2020-04-30