H22 - En klimatpostitiv stadsdel

Tillsammans vill vi skapa en klimatpositiv stadsdel

H22 Proud Partner logo blue

Sverige behöver fler bostäder, nya arbetsplatser och förbättrad infrastruktur. Att lösa de behoven betyder att vi påverkar miljön, både genom att vi använder material och produkter och när vi bygger våra projekt. Vårt mål är alltid att minimera vår påverkan. När vi gjort vad vi kan för att minska klimatavtrycket från byggnader, vägar och transporter försöker vi skapa klimatnytta som kan väga upp belastningen. Kolsänkor* kan binda koldioxid, solceller kan bidra med energi och oanvänd mark kan bidra till att ge människor mat på bordet.

Mellan den 30 maj och 3 juli 2022 kommer Helsingborg att vara värd för H22 City Expo – en internationell stadsmässa och plattform där innovationsarbete och nya lösningar visas upp för världen. Mässan kommer att fokusera på framtidens välfärd och stadsutveckling, hur innovation kan hjälpa oss att skapa livskvalitet i vardagen. Här vill vi på Skanska vara med och göra skillnad.

Utanför Helsingborg har vi ett stadsutvecklingsprojekt som heter Ljusekulla. Just nu sitter vi och planerar vilka innovativa lösningar som kan göra att stadsdelen blir ett av Sveriges mest klimatvänliga områden. På H22 City Expo kommer vi att presentera några av de lösningar som inte bara kommer prägla Ljusekulla, utan också Skankas utveckling framåt. Det är viktiga steg på vägen mot att bli klimatneutrala. Vår vision är att så småningom kunna utveckla samhället i en klimatpositiv riktning med extra fokus på odling och social hållbarhet. Välkommen att uppleva framtidens stadsdel!

*En kolsänka kan till exempel vara träd och annan växtlighet och jordförbättringsmedlet biokol.

H22 City Expo

Helsingborg utsågs 2020 till en av Europas mest innovativa städer. Det är en utmärkelse som EU-kommissionen delar ut till den europeiska stad som bäst kan visa sin förmåga att nyttja innovation för att förbättra invånarnas livskvalitet. Helsingborg har en stolt tradition av att arrangera stora mässor. 1955 kom en miljonpublik till hantverks- och designmässan H55. 1999 blev H99 föregångare till en rad andra bomässor i landet.

Genom H22 tar Helsingborg traditionen nästa nivå och fokuserar på en fråga som med tiden blivit allt mer angelägen. H22 City Expo handlar om resan mot en smartare, mer omtänksam och hållbar stad.

Se hela programmet och läs mer om H22 på h22/cityexpo.se

Du är H22 - Vill du vara med och skapa framtidens Helsingborg, h22.se/invanare

Vår vision

Tillsammans kan vi skapa Sveriges första klimatpositiva stadsdel med plats för framtidens odling. Här kan människor leva och växa.

Vi på Skanska har satt höga ambitioner för området där fokus är klimat, social hållbarhet, odling och cirkularitet.

Området Ljusekulla

Skanskas mark i Helsingborg, Ljusekulla, består av 80 hektar mark. 55 hektar av dessa är produktiv odlingmark och inramas av de viktiga transportvägarna E6 och väg 111.

Granne med Ljusekulla finns bostadsområdet Gustavslund och logistikanläggningar på Långeberga.

Våra fokusområden

Symbolik att vi har jordklotet i våra händer
1.
Klimatpositivt – Skanska har idag några klimatneutrala projekt, radhus, kontor och vårdboenden. Vi vill nu se vad som händer i ett större perspektiv och svara på frågan hur mycket koldioxid en stadsdel genererar. Vårt mål är att minimera klimatbelastningen och skapa klimatnytta för att för att balansera klimatpåverkan.
Barn som vattnar en odling i sällskap av en kvinna
2.
Odlingsbarhet – Vi vill skapa en stadsdel med matproduktion och odling som en naturlig del. Med innovativa metoder och smarta val plockar vi in matproduktion i flera delar, kommersiellt och för privat och allmänt bruk.
Personer i workshop
3.
Social hållbarhet – Vi vill driva en socialt hållbar stadsutveckling som bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen som ger goda livsvillkor till alla.

Våra samarbetspartners

SLU

Sveriges Lantbruksuniversitet i Alnarp

SLU Alnarp bidrar med stor kunskap i sakfrågor om odling och utformning av stadsdelen med en naturligt innehåll och integrering av matproduktion och att dra nytta av växter till fler funktioner än att få in gröna inslag i stadsdelen.

SLU i Alnarp

Lunds universitet

Fakulteten för psykologi

Hur påverkas vårt välmående av vår bostadsmiljö? För att svara på det jobbar vi tillsammans med Lunds universitet för att utforma stadsdelen för att ge förutsättningar till god livskvalitet.

Lunds universitet fakulteten för psykologi

 

AFRY

I nära samarbete med ARFY tar vi tillsammans fram en struktur för stadsdelen. Vart ska vägar gå och byggnader stå, parker och skola ligga? Vi hjälps även åt med klimatkalkylen där vi beräknar hur mycket koldioxid stadsdelen kostar.

Afry

Miljö och social hållbarhet i fokus

Våra städer förändras kontinuerligt för att tillgodose människors behov av att bo, arbeta och mötas. En socialt och miljömässigt hållbar stadsutveckling bidrar till hälsosamma och inkluderande samhällen ger goda livsvillkor till alla.

Här är ett urval av våra projekt som vi är extra stolta över.

Välkommen att höra av dig

Kontakt

Karin Hedström
+ 46 10-449 50 93
Mejla Karin