c

Leverantörsportalen

För att våra projekt enkelt och effektivt ska kunna göra inköp använder vi Leverantörsportalen. När du som leverantör har registrerat dig och blivit förkvalificerad blir du sökbar för våra projekt.

Förkvalificerad – första steget i vårt samarbete

En grundförutsättning inom Skanska är att alla våra leverantörer uppfyller både lagkrav och grundläggande Skanskakrav. För att bli Förkvalificerad behöver du ha:

  • Godkänd förkvalificering - självskattning som genomförs av dig som leverantör
  • Godkänd Skattestatus - kontrolleras av Skanska
  • Godkänd kreditbedömning - kontrolleras av Skanska

Kontakta Affärsstöd om du har frågor om leverantörsportalen eller din förkvalificering.

Senast uppdaterad: 2019-03-15