c

Trädgårdarna, Örebro

  • De gröna innergårdarna är utformade så de äldre känner sig trygga att ta en promenad.
  • Byggnaden har ett varierat taklandskap och en mönstrad fasad i mjuka grästoner.
  • Trädgårdarna har certifierats med nivå Guld enligt miljöcertifieringssystemet LEED.
  • Trädgårdarna är ett modernt trygghets- och omsorgsboende med smarta lösningar.
  • Trädgårdarnas arkitektur uppmuntrar till liv och rörelse.
  • Restaurangen är öppen för allmänheten.

Innovativa lösningar ger trygg miljö för äldre

Sommaren 2016 öppnades portarna till Trädgårdarna, ett vård- och omsorgsboende som är utformat för att stimulera till möten och utevistelse. Projektet är en del av Örebro kommuns satsning på ett tryggt och bra boende för äldre.

Modernt och nyskapande äldreboende

Trädgårdarna är en ny typ av vård- och omsorgsboende som uppmuntrar utevistelse, stimulans och interaktion. Vårt bidrag till arkitekternas utformning är vår kunskap om byggande och produktion. Därmed har vi kunnat skapa en byggnad som lever upp till de högt ställda förväntningarna. 56 lägenheter fördelas på två plan och totalt cirka 6 400 kvadratmeter.

Marge Arkitekter har tillsammans med landskapsarkitekten Park och Örebro kommun utformat ett av Sveriges mest moderna och nyskapande äldreboenden.

Skanskas kunskap och erfarenhet har kompletterat arkitekternas förslag och bidragit till en hållbar och kostnadseffektiv byggnad. Vi har köpt marken av Örebro kommun som sedan hyr Trädgårdarna av oss.

Fasad med korsstygnsbroderad bård

I november 2014 togs det första spadtaget. Markarbeten och gjutning av bottenplatta löpte på smidigt. Under våren 2015 reste vi stålstommen och bjälklag.

Trädgårdarna är en spektakulär byggnad med ett varierat taklandskap och en mönstrad fasad i mjuka grästoner som ska likna en korsstygnsbroderad bård. Men som namnet antyder, är det mest fantastiska med byggnaden de grönskande innergårdarna, vinterträdgården, växthuset och terrasserna.

Regnvatten tas omhand

Den speciella takkonstruktionen krävde lite tankemöda. Jonas Ljunggren, projektutvecklare, berättar:

– Alla sneda tak och vinklar innebar en byggteknisk utmaning. Det tog tid att bygga och vi behövde kontrollera extra noggrant så avvattning av taken skedde på rätt sätt. Men det blev en väldigt häftig byggnad.

De gröna innergårdarna har också krävt extra planering. Vi konstruerade dem så att de ska klara ett riktigt rejält hällregn utan att det finns risk för översvämning.

Promenader, grönska och sköna stunder

Den senaste forskningen om äldres välbefinnande visar vikten av integration. Restaurangen är öppen för allmänheten och byggnaden är utformad så att liv och rörelse skapas. För de boende finns även fotvård, festlokal, frisör, friskvård och spa.

Forskningen lyfter även fram möjligheten att vistas i gröna utemiljöer. Den fridfulla vinterträdgården är en lugn oas för de boende som är känsliga för intryck, medan de större trädgårdsrummen inbjuder till aktiviteter och stimulans. De gröna innergårdarna är utformade så de äldre känner sig trygga att ta en promenad. Den som blir trött kan vila en stund på någon av de många sittplatserna.

På de grönskande ytorna finns plats att spela spel, fika eller umgås med familj och vänner. Trädgårdarna har odlingsbäddar, hönshus och fågelholkar samt ytor för krocketspel, gymnastik och yoga. Alla lägenheter har dessutom en egen uteplats eller balkong.

Guldbelönat boende

Målsättningen för Trädgårdarna var att uppnå nivå Guld enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED. Byggnaden bedömdes utifrån ett antal områden som materialval, inneklimat, energianvändning, vattenförbrukning och placering.

De material som valdes är robusta och hållbara med låg miljöpåverkan. Dessutom är underhållsbehoven låga. Träfasaderna mot innergårdarna har bra isoleringsförmåga, är bra ut miljösynpunkt och ger en varm karaktär. Delar av taken är gröna sedumtak som fördröjer dagvattnet. Regnvatten leds till innergårdarna, de omgivande ängarna och odlingsbäddarna.

Huset byggdes så det är lätt att sortera matavfall, återvinna olika material och spara energi.

Viktigt samhällsprojekt

För oss på Skanska har det varit fantastiskt att få jobba med Örebro kommun med detta viktiga projekt. Vi vill vara en samhällsutvecklare och bygga något som bidrar till lite guldkant på ålderns höst. Skanska har också renoverat och byggt om stora delar av det närliggande miljonprogrammet i Vivalla för att göra området mer attraktivt. Vi hoppas få utveckla ännu fler projekt och därmed bidra till Vivallas ljusa framtid.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading