c

E18 Västerås – Sagån

  • Mittvajern fungerade som skyddsbarriär mellan oss och trafiken.
  • Den tio kilometer långa sträckan har nu två filer i båda riktningarna.
  • Vi har byggt en trafikplats och anslutit en lokal väg.
  • Samarbetet med polisen gällande trafiksäkerheten fungerade bra.
  • Vi fick tippa jordmassor på markägarnas tomter och slapp långa transporter.
  • E18 Västerås – Sagån
  • E18 Västerås – Sagån

Ökad framkomlighet längs viktig vägsträcka

E18 ingår i det nationella stamvägnätet, vilket innebär att den är en av Sveriges viktigaste vägar. Skanska har på uppdrag av Trafikverket byggt ut sträckan mellan Västerås och Sagån. Sedan september 2014 har den tio kilometer långa sträckan två filer i båda riktningarna (tidigare hade den ena färdriktningen bara en fil). Utbyggnaden möjliggör hastigheten 120 kilometer per timme.

Vägsträckan är en del av den nordiska triangeln som binder samman Köpenhamn, Oslo, Stockholm och Helsingfors. Utbyggnaden har förbättrat förutsättningarna för den regionala utvecklingen. Dessutom har framkomligheten förbättrats. Tidigare blev det stopp om något hände på den enfiliga sträckan, nu rullar trafiken på.

Dessutom har vi byggt en ny trafikplats och en poliskontrollplats. Befintliga trummor, broar och portar har förlängts eller breddats. Projektet var en totalentreprenad som utfördes i utökad samverkan.

Viktigt i projektet var en väl fungerande samverkan mellan Trafikverket och Skanska. Redan i startskedet diskuterade vi gemensamt uppfattning av totalentreprenaden för att undanröja eventuella hinder. Vi har haft en gemensam etablering vilket har bidragit till ett mycket gott samarbete.

Säkerheten var den stora utmaningen i projektet med tanke på all trafik som rullade förbi. Tack vare god planering och kontinuerlig riskinventering, undvek vi incidenter för våra medarbetare och tredje man.

Projektet miljöcertifierades enligt Ceequal på den högsta nivån.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects