c

BoKlok Strandallén, Södertälje

  • Strandallén
  • Strandallén
  • Strandallén

Pilotprojekt med snabb erfarenhetsåterföring

I Södertäljes nya stadsdel, Glasberga Sjöstad, har Skanska byggt 25 bostadsrätter fördelade på tre hus. Strandallén är en totalentreprenad och en egenutvecklad bostadsrättsförening. Det var även pilotprojektet för vårt nya byggsystem BoKlok Flex. Systemet innebär att BoKlok kan bygga upp till fyra våningar och därmed få plats med fler lägenheter på mindre yta.

Ett boende för alla

BoKlok är ett samarbete mellan Skanska och IKEA. Grundidén är att bygga bostäder för de många människorna. Genom låga kostnader i alla led kan vi erbjuda ett prisvärt boende. Fler ska helt enkelt ha råd att bo bra. Bengt Fardelius, affärschef för BoKlok, berättar om de boende i Strandallén:

– En ensamstående sjuksköterska med ett barn ska ha råd att köpa våra lägenheter. I Strandallén består de boende av en blandning av äldre och yngre. Extra roligt är det att BoKlok under den senaste tiden har en stor kundkrets med utländsk bakgrund. I Södertälje har befolkningen rötter i många länder. Våra kunder avspeglar väldigt väl den mångfalden.

Lösningsinriktad attityd gav snabba resultat

Flex ger möjlighet att bygga upp till fyra våningar, tidigare har BoKloks hus haft max två våningsplan. Nu kan fler bostäder rymmas på samma tomt, vilket innebär en ännu lägre kostnad för de boende. Flex innebär också att BoKlok kan byggas i mer stadsnära lägen.

BoKlok Flex visar att det går att utveckla nya produkter snabbt. I augusti 2014 kunde 25 familjer flytta in i sina nya hem, det var nästan exakt två år efter att beslutet togs att ta fram det nya byggsystemet. Den snabba utvecklings- och byggtakten har inneburit stora utmaningar för alla i projektet, från arkitekt och projektörer till fabriken i Gullringen och projekt- och produktionsledningen på arbetsplatsen.

Viljan att lösa alla utmaningar har varit stor. En nyckel till framgången är den täta dialogen mellan alla parter. Under det snabba och effektiva utvecklingsarbetet involverade vi fabriken där alla moduler tillverkas och yrkesarbetarna på byggarbetsplatsen. Genom en kontinuerlig erfarenhetsåterföring lyckades vi genomföra förbättringar av produkten från det första huset till det sista. Bengt Fardelius berättar stolt om framgångsfaktorerna:

– I Strandallén visar vi att det går att utveckla produkter snabbt. God planering krävs och man måste ha med alla i arbetet. Vi har involverat produktionsledare och yrkesarbetare i vår fabrik i Gullringen, vilket har varit en avgörande faktor för att vi har lyckats så bra med BoKlok Flex. Dessutom har vårt fantastiska projektteam snabbt löst frågeställningar som har dykt upp längs vägen.

Snällare mot miljön

Strandallén består av trähus som gör litet avtryck på miljön. Enligt Bengt Fardelius har man gjort de mest kompletta beräkningarna i branschen på koldioxidavtryck. Flex har väldigt låga värden bland annat för att vi jobbar med en industrialiserad process och får mindre spill.

Strandallén var pilotprojekt för BoKlok Flex. Det andra projektet byggs i Huddinge och här satsar vi på miljöcertifiering enligt Miljöbyggnad Silver.

Stressig start

I augusti 2014 kunde de boende flytta in i sina nya hem, nästan exakt två år efter att BoKloks ledning tog beslutet att utveckla det nya byggsystemet.

– På drygt ett år hann vi med projektering, försäljning och byggnation. Det var lite stressigt ett tag när vi inte hittade någon lämplig mark att bygga på. BoKlok har en fabrik i Gullringen som producerar hela husen i moduler. För att vi ska kunna hålla låga priser måste fabriken hela tiden ha fullt upp. Vi hade planerat in produktionen för pilotprojektet, men ett efter ett av våra tänkta pilotprojekt föll bort av olika anledningar, säger Bengt Fardelius om den intensiva tiden.

Till slut dök tomten i Södertälje upp. Genom en snabb beslutsprocess förvärvade vi marken och fick igenom bygglovet på lite mer än en månad. Projekteringen började direkt efter vårt första möte med markägaren.

Slutsålt vid säljstart

I vanliga fall ska vi sälja ett visst antal lägenheter innan vi börjar bygga, men eftersom det här var ett pilotprojekt så fick vi börja produktionen innan säljstart.

– Vi sålde slut alla lägenheter vid säljstarten. Det var helt fantastiskt! Då lättade det några kilo från axlarna, säger en nöjd Bengt Fardelius.

Snabbt montage minimerar risker

Risken för fukt minimerades tack vare den extremt korta montagetiden. Ett hus monterades på ett par dagar. Det innebar även att störningarna för grannar blev små eftersom transporterna har skett under kort tid.

Förbättrad säkerhet

I Strandallén jobbade vi fokuserat med att höja säkerheten. Eftersom Flex innebär fler våningsplan, en större arbetsplats, längre byggtid och fler funktioner på arbetsplatsen så betyder att vi behövt tänka på nya saker. Vi tog in en erfaren produktionschef från Skanska Sverige som bland annat hjälpte oss med säkerhetsfrågorna under montagetiden. Vi har även arbetat mycket med säkerhet och arbetsmiljö inne i fabriken.

Kontinuerlig erfarenhetsåterföring

Den pressade tidplanen var en stor utmaning, lösningen var god planering samt erfarenhetsåterföring. Genom hela projektet har fabriken i Gullringen och yrkesarbetare engagerats för att vi ska få fram ett riktigt bra byggsystem. Det första steget var att fråga dem som jobbar på golvet i fabriken hur modulerna byggs på bästa sätt. Utifrån deras önskemål ritade BoKloks arkitekt Anders Larsson Flexsystemet.

En av produktionsledarna i fabriken var med på byggarbetsplatsen vid själva montagen. Han tog med sig alla erfarenheter så förbättringar kunde göras i tillverkningen av nästa hus. Det första förbättringsbehovet upptäcktes direkt när vi skulle lyfta av modulerna från första lastbilen, vi upptäckte att lyftpunkterna inte satt rätt. Det tog tid att hitta jämvikten så vi kunde lyfta modulen rakt upp.

Allt som kunde förbättras rapporterades tillbaka till fabriken. Vi hade valt att producera ett hus i taget i fabriken för att hinna göra förändringar. Det kunde exempelvis handla om plåtdetaljer eller hur vi hade förberett elkanalisationen mellan modulerna. Därmed kunde montaget av nästa hus gå ännu smidigare och snabbare.

Bengt Fardelius sammanfattar Strandallén:

– Det har varit ett väldigt roligt och inspirerande projekt att jobba med. Vi har ett väldigt gott samarbete mellan alla olika funktioner i BoKlok. Mycket av framgången kommer av att vi har involverat fabriken och yrkesarbetarna på bygget. Vi har fångat upp förbättringsförslag grundat på deras erfarenhet och kunskap. Det har även medfört att alla känner en väldig delaktighet i utvecklingen av en ny produkt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading