c

Torvalla, Östersund

Hållbarhet och grönt byggande

Miljöaspekten har varit viktig vid byggnationen av äldreboendet i Torvalla. Målet är att få miljöcertifieringen Miljöbyggnad guld. Vi har följt alla riktlinjer för denna nivå och kommunen håller i ansökningsarbetet.

Målet är att energiförbrukningen ska halveras jämfört med Boverkets krav. För att klara målet är det projekterat en tung och välisolerad stomme i ytterväggarna. Den är hela 550 mm tjock med 350 mm isolering. En smart ventilationslösning och energisnål belysning bidrar också till den låga energiförbrukningen.

Skanskas Gröna karta anger olika kriterier som projekt ska uppnå för att anses vara gröna. Ett exempel är avfallshanteringen: vi källsorterade alla sopor för att så lite som möjligt skulle gå till deponi.

Under hela projektet har vi jobbat med databasen Byggvarubedömningen för att säkerställa att alla produkter är ok att använda. Endast material med bedömningen ”Accepteras” eller ”Rekommenderas” användes. Vi har också använt Skanskas kemikaliedatabas, Kemdatabasen. Vi använder bara kemikalier som är godkända. Det är både en miljö- och arbetsmiljöaspekt.

Projektet var en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen klassificering. Det betyder bland annat att vi källsorterar, har snålspolande toaletter, kör energisnålt och en rad andra åtgärder.

Vår miljösupport gjorde en klimatkalkyl för Torvalla som visade på koldioxidutsläpp under byggperioden.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading