c

Solallén, Växjö

  • Solallén
  • Solallén
  • Solallén
  • Stora fönster och högt i tak i vardagsrummet skapar ljus och rymd.
  • Solallén består av 21 vackra, funktionella och hållbara radhus.
  • De klimatsmarta husen har väldigt låga driftskostnader och mycket liten miljöpåverkan.
  • Husen är närproducerade med trä från närbelägen skog, prefabricerade i fabrik i Växjö.

Sveriges första nollenergikvarter

I Växjös nya stadsdel Vikaholm har vi utvecklat och byggt Solallén, Sveriges första nollenergikvarter. De 21 enplansradhusen har tre eller fyra rum och kök och genererar lika mycket energi som de använder. Det betyder att husen ger väldigt liten miljöpåverkan och har låga driftskostnader. Solcellerna ger förnybar energi och bergvärmen är ett miljövänligt alternativ.

Vi satte spaden i backen i april 2014 och i början av 2015 var det inflyttning i den sista etappen.

Växjö kommun satsade på nollenergihus

När Växjö kommun gick ut med markanvisningar för Vikaholm, ville de skapa ett passivhusområde. Men vi kände att nollenergihus skulle uppfylla alla krav och önskemål till ännu högre grad. Susanne Wettergren, projektutvecklare, berättar:

– Vi ville hitta ett ännu bättre alternativ för både miljön och kunderna. För passivhus gäller att du inte får tillföra mer än 10 W per kvadratmeter och det går inte att ha stora fönsterytor. Och vid värmeomslag hinner inte husen riktigt med. Vi kom fram till att nollenergihus skulle vara skönare att bo i och göra mindre avtryck på miljön.

– Det är viktigt att vara noggrann för att få ett så tätt hus som möjligt. För att säkerställa det provtrycks varje lägenhet för sig. Husen är närproducerade med trä från närbelägen skog, prefabricerade i fabrik i Växjö. Hela väggelement transporteras ut till bygget för montage.

Vårt förslag tillåter större fönster, bättre temperaturjustering vid värmeomslag och en rad andra fördelar. Växjö kommun blev förtjusta i förslaget och vi fick den markrabatt som passivhuskvarter får.

Vi hittade multilösningar tillsammans

Projektets stora utmaning har varit att hitta lösningar som uppfyllde kraven på funktion, komfort, miljöpåverkan och ekonomi. Projekteringen har präglats av ett givande och tagande: vissa idéer har gått att genomföra medan andra har fått strykas. Ett bra samarbete mellan arkitekten, teknikexperter och projektörer resulterade i hus som uppfyller alla krav på ett bra sätt. Våra teknikkonsulter har gjort simuleringar med isolering, fönsterdimensionering, klimatskalet och andra parametrar.

Vi har byggt energiproduktionen kring solceller och bergvärme. Solcellerna på taket är en förnybar energikälla. En bergvärmepump förser tre radhus med vattenburen golvvärme under vintern. På sommaren kan vi ta upp kyla från bergvärmehålet och sänka rumstemperaturen ett par grader. I varje radhus finns ett till- och frånluftsaggregat, FTX, som förser huset med en balanserad ventilation och värmeåtervinning av luften.

– Hela byggprocessen har präglats av grönt tänkande med bra framförhållning vid val av material. Genom utbildningar och arbetsgrupper har vi skapat förståelse för målet och med löpande kommunikation och avstämningar har vi nått ett engagemang som har varit avgörande för att nå det goda slutresultatet, säger Lina Schlegel, produktionsingenjör.

Radhusen är fördelade på sju huskroppar. Byggprocessen har löpt på väldigt smidigt och allt blev klart enligt plan.

Strävan efter att utvecklas ledde till nya lösningar

Skanska har som ambition att vara ledande inom grönt byggande. Växjö kommun har utsetts till Europas grönaste stad. Tillsammans hade vi en möjlighet att visa att det går att bygga grönt till en bra prisbild.

Projektet består av 21 vackra, funktionella och hållbara radhus, ritade av arkitekt Frida Petersson på Skanska. De svarta husen med starkt gula fönsterbågar är byggda i ett plan. Varje radhus har mellan tre och fyra rum och kök. Stora fönster och högt i tak i vardagsrummet skapar rymd och ljus. Vackra ängsmarker omgärdar Vikaholm och det är nära till både skog och badplatser. Ett centrum, idrottsplats, skolor och förskolor finns också ett stenkast bort.

Att göra något som alla andra redan hade gjort, såsom passivhus, skulle inte utveckla oss. Vi valde istället att bygga vidare på den teknik vi redan utvecklat på Väla gård i Helsingborg. Vår lösning ger hus som är ännu bättre för miljön och som uppfyller kunders krav på form och funktion till högre grad.

En klurig del i projektet var att skapa ett hus som använder och producerar energi på ett optimalt sätt. Vi har testat oss fram för att hitta rätt kombination av lösningar. Bra samarbete och nya idéer har hjälpt oss att skapa en bra slutprodukt.

Svanenmärkt projekt

Solallén har också fått en Svanencertifiering. För att nå Svanenmärkning ska ett antal krav uppfyllas. Husen måste kännetecknas av låg energianvändning, god isolering och effektiva ventilationssystem. Byggprodukter och kemiska produkter ska kontrolleras så att de innehåller minimalt med miljöfarliga och hälsoskadliga ämnen

Det ställs också krav på god innemiljö för att husen ska vara hälsosamma att bo i. Det ska finnas en genomtänkt drifts- och underhållsplan för att behålla de goda egenskaperna under lång tid. Dessutom ställer Svanen krav på byggprocessen, till exempel att fukt och byggavfall tas omhand på ett miljöriktigt sätt.

– Vi är väldigt glada över Svanencertifieringen som innebär en kvalitetsstämpel och ett kvitto på att vi håller vad vi utlovat. För oss som strävar efter att vara ledande inom grönt byggande är det spännande att vara först ut med denna miljö- och energisatsning som rimmar väl med Växjös strävan att vara Europas grönaste stad, säger Susanne Wettergren, projektutvecklare.

Grön finansiering

Projektet fick bidrag från Lågan, en organisation som stöder lågenergibyggnader. De har tagit fram ett kvalitetssäkringssystem för byggnader som kallas för Bygga E (energi), Bygga F (fukt) och Bygga L (luft). Metoden bygger på att arbetet löpande dokumenteras, kommuniceras, kontrolleras och verifieras med hjälp av kvalitetsstyrande rutiner och tillhörande checklistor. Susanne Wettergren, projektutvecklare, berättar

– I arbetet med Solallén följde vi alla tre delarna i kvalitetssäkringssystemet, vilket inte har skett i något projekt tidigare. Än så länge har de varit skrivbordsprodukter. Vi ingick i en projektgrupp tillsammans med Statens Provningsanstalt och rapporterade vad vi kommit fram till med de olika arbetsmetoderna. Man kan säga att vi har utvecklat metoderna så fler kan använda dem.

Solallén fick även bidrag från Skanskas Green Concept Lab, en intern fond för särskilt intressanta gröna lösningar

Skanska har tagit fram ett verktyg, Gröna kartan, som visar hur grönt ett projekt är enligt ett antal parametrar. Solallén blev ett mörkgrönt projekt, vilket är den högsta klassningen, och husen är de första mörkgröna bostäderna i hela Skanska.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading