c

Kv Lampan, Södertälje

  • Projekteringen för Kv lampan påbörjades 2011.
  • Projektet bestod av två hus, ett sju våningar högt lamellhus och ett tolv våningar högt punkthus.
  • Interiör i trapphusentré.
  • Utsikt från balkong.
  • Punkthuset har en tegelfasad.
  • Rymliga balkonger.

Smart planerade hyresrätter med vacker utsikt

I Södertälje har Skanska byggt 105 hyresrätter på uppdrag av Telge Bostäder. Kvarteret Lampan ligger precis intill kanalen och har en fantastisk utsikt över staden. Vi har byggt två hus; ett sju våningar högt lamellhus och ett tolv våningar högt punkthus. I projektet ingick även ett gemensamt underliggande garage, parkeringar, carportar och en lekplats.

Projekteringen började 2011. Kvarteret Lampan var ett partneringprojekt, vilket gynnade både beställare och entreprenör och innebar ett nära samarbete med Telge Bostäder. En fördel med partnering var att vi bestämde utformningen tillsammans.

Vi hade en rak dialog, korta beslutsvägar och kom fram till smartare lösningar.

Partnering ger billigare slutprodukt

Telge Bostäder och arkitekten hade kommit ganska långt i processen när vi kom in i projektet. Vi gav förslag som krävde att husen fick ritas om en del, men som gav kunden en billigare produkt. Det handlade exempelvis om att hitta en effektivare utformning eftersom många hörn ger högre kostnader.

Lägenheterna gjordes även mer lika varandra i form av köks- och badrumsplaceringar. Projekteringsfasen blev relativt lång men resultatet passade kundens plånbok bättre. Dessutom kunde produktionsfasen kortas ner med hjälp av våra förslag.

En stor kostnads- och tidsbesparing i projektet var prefabricerade badrum. De kom på lastbilar som hela fyrkantiga lådor och sattes in när vi monterade stommen. Det enda vi gjorde var att sätta dit en riktig dörr samt koppla in vatten och el.

Gammal industritomt

Produktionen började med en omfattande marksanering eftersom det tidigare låg tung industri där. Grundläggningen var relativt komplicerad med pålning och fundament i olika nivåer. Detta i kombination med en hård vinter 2012 gjorde det svårt att hålla tiden för stommontaget som skulle börja i januari 2013.

Med god planering och en stark insats från arbetsteamet kunde vi börja med stommen enligt plan. Vi har använt en prefabricerad tegelfasad, vilket betyder att vi slipper byggställning och snabbt får ett tätt hus.

Trots utmaningar klarade vi tidsplanen och blev till och med klara med lamellhusen fem månader före utsatt datum. Punkthuset blev klart enligt plan. De första hyresgästerna kunde flytta in redan i juni 2014 i stället för i december. Telge Bostäder var givetvis mycket nöjda med detta och vi fick en del av vinsten tack vare partneringmodellen. Alla tjänade på upplägget.

Projektet utfördes i innerstadsmiljö, med andra ord är det ganska trångt. Det krävde god logistikplanering och en bra planerad arbetsplats, vilket vår produktionschef lyckades mycket bra med. Projektet har även präglats av god sammanhållning och hög säkerhet.

Hållbarhet och grönt byggande

Ett krav från Telge Bostäder var att Kvarteret Lampan skulle certifieras enligt Miljöbyggnad Silver. Skanska har lång erfarenhet av att bygga grönt och har hittat bra lösningar för att uppnå certifieringen. Den färdiga byggnaden har en energiförbrukning som ligger långt under lagkraven.

Vi har använt materialdatabasen Sunda Hus för att välja byggmaterial som ger mindre avtryck på miljön.

Ungdomar får arbetslivserfarenhet

Skanska vill ta ett ansvar för samhället, särskilt i de områden där vi bygger. Därför har vi anlitat Telge Tillväxt för bodstädning under byggprocessen. Telge Tillväxt hjälper arbetslösa ungdomar mellan 18 och 24 år att få arbetslivserfarenhet.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading