c

Telestad, Växjö

  • Telestad
  • Telestad
  • Telestad

Snabb byggprocess med effektiva arbetsmetoder

I Telestad utanför Växjö utvecklade vi två punkthus med 60 hyresrätter på egen mark. Husen har sex våningar vardera och tillhörande förråd. Projektet omfattade även lekplats, cykelställ, parkeringar och växter. Här finns butiker, restauranger, vacker natur och goda kommunikationer.

Fastighetsägaren Cartagena kom tidigt in i projektet och tog formellt över fastigheterna efter slutbesiktningen i slutet av november 2014.

I Växjö råder bostadsbrist så projektet innebar ett välkommet tillskott på bostadsmarknaden.

Gammal åkermark ger plats åt bostäder

Projektet började i slutet av 2012 när projektgruppen åkte ut för att titta på tomten. Här fanns bara sly och buskar men man insåg potentialen med marken.

Projektchefen, arkitekten och projektutvecklaren började utveckla husen och vi satte spaden i backen i november 2013. Marken bestod av lite mer berg än väntat, vilket innebar en del sprängningsarbete. Men vintern var ovanligt mild och grundläggningen gick därför väldigt smidigt.

Tätt och energieffektivt hus

Vi använde en prefabricerad betongstomme som var väldigt tät. Montaget gick smidigt tack vare god planering. Projektchefen Magnus Ohlson berättar:

– Eftersom vi har två hus har vi jobbat med huskropparna parallellt. Vi jobbade med väggar på den ena huskroppen och bjälklag på den andra huskroppen, sedan bytte vi. Tio arbetsdagar tog det att bygga en våning. På tre månader hade vi monterat hela stommen.

Upprepningseffekt ger tids- och kostnadsbesparingar

Det rationella byggsättet har hjälpt projektet mycket. Magnus Ohlsson och platschefen har tidigare jobbat i bostadsprojekt med flera huskroppar. De har lärt sig hur man bygger effektiv. Magnus berättar:

– Vi har en upprepningseffekt med två hus, likadana våningsplan och samma materialval. Yrkesarbetarna lär sig hur en våning ska se ut, vilket betyder att vi sparar tid och det blir billigare att bygga. Olika arbetslag jobbar i båda husen parallellt, vilket betyder att vi minimerar stillestånd i produktionen. Vid stommontaget hade vi en kran mellan huskropparna som servade båda husen.

Positiv respons från kommunen

Projektet var en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen märkning. Vi har uppnått guld, vilket är den högsta nivån. Exempel på vad som krävs är källsortering, att nästan inget avfall går till deponi, miljöklassade anläggningsmaskiner, tilläggsisolerade bodar, ekologiskt kaffe med mera.

Energieffektiva lägenheter med låg driftskostnad

Fastighetsägaren Cartagena har köpte byggnaderna och övertog formellt ansvaret efter slutbesiktningen. Cartagenas önskemål om hög standard i lägenheterna formade projektet. Hyreslägenheterna håller bostadsrättsstandard med bland annat parkett och helkaklade badrum. Alla lägenheter har tvättmaskin och torktumlare. Husen blir energieffektiva och täta, vilket betyder att driftskostnaden blir låg.

En nyckel till framgång var det täta samarbetet i början av projektet mellan projektchefen, arkitekten och projektutvecklaren.

– Vårt gemensamma mål var att bygga ett hus som var en god affär och som vi kunde känna oss stolta över. Tillsammans diskuterade vi materialval, planlösningar och husens utseende, säger Magnus Ohlsson.

BIM har använts i projektet

BIM, Building Information Management, har använts till prefabprojekteringen, installationer, kollisionskontroller och samgranskning av ritningar.

Långsiktigt tänkande

Cartagena planerar att äga husen länge och vill därför ha en låg driftskostnad. Vi valde därför lite bättre fönster, dörrar och isolering än normalt. Den prefabricerade betongstommen är väldigt tät. Tillsammans leder materialvalen till ett energieffektivt och tätt hus med enenergiåtgång som blir drygt 25 procent lägre än Boverkets krav.

I slutet av 2014 flyttade hyresgästerna in i husen som går i fyra olika kulörer, med rött och orange som bas.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading