c

Telecity, Stockholm

Hållbarhet och grönt byggande

TelecityGroup är en leverantör av operatörsneutrala datacenter. De är specialiserade på särskilt säkra miljöer för kunderna att hysa sina telekom, Internet och IT-infrastruktur. 

En datahall ger högre bredbandskapacitet, vilket betyder att fler möten kan äga rum virtuellt. Vi kan minska antalet resor och därmed skona miljön. En datahall kräver mycket energi men i jämförelse med flyg-, bil- och tågresor ger det ändå förutsättningar för miljövänliga möten.

Telecity var en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser. Vi minskade vår miljöpåverkan under byggprocessen på en mängd olika sätt. Exempelvis återvann vi minst 95 procent av avfallet och hade snålspolande kranar.

Antal projekt

loading