c

Telecity, Stockholm

Vårt uppdrag

I Sköndal utanför Stockholm har vi inrett ett befintligt hus med två datahallar åt det brittiska företaget TelecityGroup. Projektet var en generalentreprenad. Vi påbörjade arbetet i oktober 2013 och var klara i mars 2014.

Uppdraget omfattade ombyggnad av en befintlig lagerlokal till två datahallar med tillhörande försörjnings- och kommunikationsutrymmen, belägna i en befintlig byggnad bredvid. Vidare ingick nybyggnation av en förbindelsegång och mediabrygga för försörjningssystem från befintlig verksamhet till den nya hallen.

Vi utförde även montage och installation av kompletterande kanalisation och kablage i den befintliga verksamheten för försörjning av de nya datahallarna. I byggnaden för befintliga datahallar hämtades kyla och el. Vi kopplade även in befintliga centrala system därifrån för bland annat styr- och övervakning, brandlarm och säkerhet.

TelecityGroup bedriver idag dataverksamhet dygnet runt alla dagar på året.

Uppdraget omfattade även biutrymmen som fläktrum, övervakningsrum och ett sprinklerrum för vattendimma. Vid en eventuell brand sprutas dimma ut i stället för vatten för att minimera skadorna på datautrustningen. Vi installerade även ett VESDA-system ovan undertak och under installationsgolvet för extra brandsäkerhet.

Anläggningen har hög säkerhet mot inbrott och CCTV samt inpasseringssystem installerades i hela anläggningen, både inne och ute.

Sista veckan utfördes IST (samordad funktionsprovning) utan anmärkningar. Under veckan gjordes även maxtester på kylkapaciteten och befintligt UPS-system.

Antal projekt

loading