c

Telecity, Stockholm

  • Vi har byggt två datahallar åt det brittiska företaget TelecityGroup.
  • Vi kunde jobba med golvet i den ena hallen och med taket i den andra.
  • Det var stundtals väldigt trångt.

Hög säkerhet trots snabb arbetstakt

I Sköndal utanför Stockholm har vi byggt två datahallar åt det brittiska företaget TelecityGroup. Vi har även inrett biutrymmen som bland annat fläktrum och övervakningsrum. Vi fick tips om uppdraget från Skanskas brittiska dotterbolag som jobbar med TelecityGroup i Storbritannien.

Internationella samarbeten blir allt vanligare och det är viktigt att vara medveten om kulturella skillnader i arbetssätt. Skanska lyckades samarbeta på ett bra sätt genom att vara lyhörd för kundens behov.

Tidsplanen var en stor utmaning. Projektet började i oktober 2013 och var klart i mars 2014. Arbetstakten var dubbelt så hög som normalt vilket betydde att vi och våra underentreprenörer måste arbeta otroligt fokuserat. Vi fick inte bli försenade eftersom vi då skulle fått väldigt höga viten. Samarbetet med våra underentreprenörer gick otroligt bra.

Trots den intensiva byggperioden hade vi inga olyckor. Det var stundtals väldigt trångt och folk stod nästan på varandra. Men med god arbetsberedning lyckades vi ha hög säkerhet. Vår kund delade våra tankar om säkerhetsarbete och var mycket noggrann med att vi måste arbetsbereda alla moment.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading