c

Karsuddens regionsjukhus, Katrineholm

  • Karsudden

Högre säkerhet och bättre miljö på rättspsykiatriskt sjukhus

Karsuddens regionsjukhus utanför Katrineholm är landets största rättspsykiatriska vårdenhet. Skanska har renoverat och byggt nytt för att förbättra säkerheten samt boende- och arbetsmiljön. Karsudden byggdes på 60-talet. Endast en mindre renovering har gjorts vilket har lett till att lokalerna är nedslitna.

Totalentreprenad i samverkan

Vi vann en offentlig upphandling 2013, etapp 1 stod klar 2016 och etapp 2 stod klar vid årsskiftet 2018/2019. Projektet var en totalentreprenad i samverkan. Det innebär att vi och kunden förväntades ha samsyn på projektet samt en öppen redovisning. Incitament utföll om vi nådde vissa mål, vilket både vi och landstinget tjänade på. Samarbetet fungerade väldigt bra tack vare en tydlig dialog.

Vår målsättning var att stärka säkerheten samt förbättra arbets- och boendemiljön. En byggnad revs och ersattes av ett nybyggt hus. Två hus renoverades och kopplades samman med det nybyggda. Den nybyggda delen är knappt 9 000 kvadratmeter och ombyggnaden är drygt 4 000 kvadratmeter. Samtliga hus är tre våningar hög.

Första etappen påbörjades i oktober 2013. En gammal matsal revs och gav plats för ett nytt hus. Här kan numera administrationen sitta, vilket betyder att den kommit närmare verksamheten. Huset innehåller även två plan med patientrum. Två hus byggdes om och samtliga byggnader har sammanlänkats. Personalen fick en gemensam matsal och patientrummen blev större. Det har även blivit enklare att ta sig mellan de olika delarna av sjukhuset. Transport av mat, gods och läkemedel förenklades också.

Därefter började markarbetet. Lerig mark innebar en del pålning. Den nya tegelbyggnaden går i samma stil som de äldre men i en ljusare kulör. Vi murade på plats för att få en mer levande fasad.

Flytt av patienter

Vi delade upp arbetet i tre etapper för att verksamheten skulle kunna flytta över patienter. När det första huset var klart i januari 2015, flyttade patienter in där. När de hade flyttat ut, rev vi det huset stomrent och byggnaden byggdes om. När det huset sedan var klart så flyttade patienter in från det sista huset och därefter renoverade vi det.

Samtidigt förbinder vi husen med varandra. Yttertaket revs och nytt tak byggdes ihop med taket på den nya delen. Det var en kulvert under marken där människor passerade under tiden bygget pågick. Vi hade daglig kontakt med en projektledare på Karsudden som meddelade när personer måste passera, då tog vi en paus i arbetet.

Hög säkerhet

Vi utförde arbetet med kvarboende patienter vilket innebar att säkerheten var mycket viktig. Ledningen för Karsudden gav oss särskilda ordningsregler. Bilarna fick inte stå med nycklar i tändningslåset och vi låste in verktygen när vi gick på rast. Dessutom fick vi instruktioner om hur vi skulle bete oss i fall vi fick oväntad kontakt med patienter. Alla som ska arbeta i projektet får läsa igenom en skrift som tar upp allt detta.

Vi fick lämna utdrag ur brottsregistret för alla som arbetade på plats. Ingen som har varit inblandade i vålds- eller narkotikabrott fick arbeta i projektet. Rent praktiskt innebar det att vi behövde ha god framförhållning när det gäller vilken kompetens och vilka underleverantörer som anlitats. Det kan nämligen ta upp till tre veckor att få utdragen ur brottsregistret.

Säkerheten på Karsuddens regionsjukhus förbättrades genom de åtgärder vi utförde. Fönstren i patientrummen uppfyller väldigt höga säkerhetskrav. Många innerväggar är skottsäkra med mycket stålplåt som gör att man varken ska ta sig in eller ut.

Fönster och väggar är väldigt tunga. De monterades inifrån och vi hade lyfthjälpmedel för att få dem på plats.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading