c

Partille Arena, Partille

  • Partille Arena
  • Partille Arena
  • Partille Arena
  • Partille Arena är en mötesplats för alla partillebor.
  • 500 sexåringar tog de första spadtagen så sanden yrde.
  • Marken består av lera vilket betyder att grundläggningen är extra viktig.

Enkelt att ta sig från match till konsert

Partille utanför Göteborg växer så det knakar. Därför känns det extra kul att vi byggt Sveriges första omställningsarena i kommunen, en flexibel anläggning som snabbt kan ställas om från handbollsmatch på dagen till musikkonsert på kvällen. Med 4 000 sittplatser är Partille Arena en anläggning i mellanstorlek, ett viktigt komplement till jättearenorna Scandinavium och Ullevi.

Sexåringar fick ta första spadtagen

I oktober 2013 började projekteringen av Partille Arena och i december samma år tog 500 sexåringar de första spadtagen. Deras entusiasm speglar projektet: alla som arbetat med Partille Arena har känt att detta var något man bara fått vara med om en gång under sin livstid.

Skanska vann uppdraget i en offentlig upphandling tack vare ett kostnadsmedvetet förslag som uppfyllde alla krav på funktionalitet. Projektet var en totalentreprenad och beställare var Partillebo, kommunens fastighetsbolag. Många olika kompetenser inom Skanska var inblandade på grund av anläggningens storlek och komplexitet.

En arena för alla

Arenan är hemvist för den framgångsrika handbollsklubben IK Sävehof, men anläggningen är till för alla. Den 18 700 kvadratmeter stora arenan används till alltifrån elithandboll till skol- och föreningsidrott. Även konserter och andra kulturevenemang äger rum här. Dessutom rymmer arenan restaurang, bowling, gym, verkstäder för driftspersonalen, konferenslokaler och kontor.

I januari 2014 började vi sanera den gamla industritomten. Lyckligtvis var marken mindre förorenad än väntat och vi kunde snabbt gå vidare till markarbeten.

Vibrationer från hoppande åskådare

En arena måste klara vibrationer från hoppande publik. Innan arbetet startade genomförde vi därför en dynamisk analys, som ledde till att vi beslutade oss för att använda spetsburna betongpålar till grundläggningen. Den översta delen av marken var lera, vilket är vanligt i Göteborgsområdet. Därefter kom friktionsjord som är sten eller grus, längst ner kommer berget. Vi slog ner pålarna i friktionsjorden så de bildade en stadig grund för arenan.

Men det var inte bara arenan som hade betydelse för vibrationerna. De hus som byggdes i närheten kunde konstrueras så de förstärkte eller dämpade vibrationerna från arenan. Det handlade om hur styvt huset är. Vi räknade fram olika data och gav husbyggarna dessa förutsättningar så de kunde bygga husen på rätt sätt.

Motorväg medför krav på stommen

Nästa steg var att gjuta en betongplatta och därefter reste vi stommen. Projektet innebar också några kniviga utmaningar som vi hittade bra lösningar på. Den närliggande motorleden, E20, innebar vissa krav för stommen. På vägen transporterades farligt gods som bensin och diesel. Byggnaden har därför dimensionerats för att klara en eventuell explosion. För att möta kravet byggde vi en böjd vägg mot E20 som är delvis platsgjuten. Dessutom har taket dubbla lager närmast vägen

– Byggnaden har en lite speciell form, den liknar en brödlimpa. Den böjda delen som vetter ut mot vägen är en betongvägg som sedan övergår i ett bågformat tak. Vi har konstruerat vägg och tak för att de ska klara en explosion. Det säger Jonas Jonsson, projektchef.

Verksamheter ska inte störa varandra

Byggnadens flexibilitet satte konstruktörerna på prov. Alla de olika verksamheterna i byggnaden har ställt olika krav på design, ljud, ventilation och belysning. Många gånger var kraven motstridiga och det gällde att hitta den bästa lösningen. En konsert kan äga rum i stora hallen samtidigt som folk sitter och jobbar i kontorsdelen. Många olika verksamheter kan därmed äga rum samtidigt utan att störa varandra. Dessutom kan den ena hallen ställas om under samma dag för att passa sport- och musikevenemang av olika storlekar – något som ställde stora krav på konstruktionen av byggnaden.

Mängder av elinstallationer

En arena kräver en stor mängd elinstallationer. Förutom audiovideo, handlar det även om brandlarm och inbrottslarm. Allt måste fungera på ett optimalt sätt.

Vi arbetade tätt med arkitekten och underentreprenörer för att hitta de bästa lösningarna. Alla fick komma till tals tidigt så vi kunde ta vara på allas erfarenhet.

Flexibilitet handlar inte bara om att verksamheter i olika hallar inte får störa varandra. Det handlar också om att snabbt kunna ställa om en yta från ett evenemang till ett annat. På dagen kan folk se en Sävehofmatch. Senare samma dag plockas läktaren ner och ställs framför scenen för ett uppträdande av Kulturskolan. Det skapat en närhet mellan åskådare och artister.

Den 16-24 september 2016 invigdes Sveriges modernaste arena och partilleborna fick tillgång till sin nya mötesplats, en levande arena och ett landmärke i den expansiva kommunen.

Säker arbetsmiljö i fokus

Säker arbetsmiljö är alltid i fokus hos Skanska. Jonas Jonsson berättar hur säkerhetsarbetet medfört andra positiva effekter:

– Det viktigaste är alltid medarbetarnas säkerhet, vi ska inte ha några arbetsplatsolyckor. Men nu ser vi även andra positiva effekter av säkerhetsarbetet. Vårt arbete med arbetsberedning och riskinventering ger effektivare arbetsmetoder och bättre planering. Förutom att folk inte skadar sig, ger det även en ekonomisk vinning.

Grön arbetsplats

Projektet var en grön arbetsplats, vilket är vår egen miljömärkning för att minska miljöpåverkan under byggprocessen. Exempelvis återvinner vi minst 95 procent av avfallet, har snålspolande kranar och kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt.

Samarbetsvilja och stolthet

Samarbetsviljan var speciell i projektet; alla kände en stolthet över att vara med om att skapa en sådan här arena. Kommunen, fastighetsbolaget, underentreprenörer och Skanska jobbade tätt tillsammans för att lösa allt på bästa sätt. Många kompetenser inom Skanska var inblandade eftersom det var ett stort projekt med unika krav.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading