c

Kv Jublet, Stockholm

  • Kvarteret Jublet är certifierat enligt miljöcertifieringssystemet LEED, nivå guld.
  • Tegelbyggnaden med smidesdetaljer går i stil med det gamla bryggeriet bredvid.
  • Vi erbjöd kunderna ett stort utbud av tillval.
  • Bostadsrättsägarna kunde följa bygget via projektets blogg.
  • 700 stycken stålkärnepålar skapar en stabil grund på den gamla sjöbotten.
  • Samtliga lägenheter har minst en balkong eller uteplats.

Gröna bostäder i Stockholms nya stadsdel

På västra Kungsholmen i Stockholm har en ny stadsdel vuxit fram. Kvarteret Jublet är ett av tre kvarter som Skanska har utvecklat här. Vi började bygga 2011 och i slutet av 2013 hade alla flyttat in i sina bostadsrätter.

Skanska och investmentbolaget Index Estate bildade 2010 ett joint venture-bolag som äger en gammal industritomt på Kungsholmen i Stockholm. Bolaget gav Skanska i uppdrag att bygga kvarteret Jublet på totalentreprenad.

En gammal industritomt har gett plats åt 240 bostadsrätter, nio lokaler, garage och gård. Samtliga lägenheter har minst en balkong eller uteplats. Huset har designats för att så många lägenheter som möjligt ska få sjöutsikt. Närmst vattnet på taket ligger tre lyxiga villor med stora terrasser. Den vackra tegelbyggnaden med smidesdetaljer går i stil med det gamla bryggeriet bredvid.

Jublet och Välbehaget – bland de första att LEED certifieras

Tillsammans med grannkvarteret Välbehaget, som också är utvecklat av Skanska, var kvarteret Jublet bland de första bostadsfastigheter i Sverige som certifierades enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED, nivå guld. Det betyder att husen är väldigt energieffektiva och gör mindre avtryck på miljön.

Industritomt och gammal sjöbotten

På tomten där Jublet ligger, fanns tidigare ett gammal asfaltsverk. Eftersom asfalt är en typ av olja, innebar det att marken var mycket förorenad och vi fick inleda arbetet med omfattande marksanering. I januari 2011 satte vi spaden i backen. Tomten ligger precis vid Mälaren och består av gammal sjöbotten. Vi fick slå ner cirka 700 stålkärnepålar i marken för att skapa en stabil grund. Dessutom borrade vi tolv hål som är 200-300 meter djupa för att installera bergvärme.

Prisvärd och flexibel stomme

Huset är byggt med en VST-stomme: en halvprefabricerad stomme, bestående av en fibercementskiva, levereras och fylls sedan med betong på byggarbetsplatsen. En av anledningarna till att Skanska valde att använda detta stomsystem, var att den möjliggör mycket goda lufttäthetsvärden vilket minskar energianvändningen. För projektet sattes målet i energiberäkningen för lufttäthet till en maxgräns på 0,3. De uppmätta värdena hamnade sedan på ca 0,03.

Skanska ville ha täta tak för att minska energianvändningen ytterligare, men dessa typer av tak kan ha problem med kondens som orsakas av temperaturskillnaden mellan kalla nätter och varma dagar. För att lösa detta har vi satt in en ventilation som styrs av ånghalten i luften inne på taket (mellan isoleringen och råsponten) så att inte onödig värme ventileras bort.

Byggnaden får sin värme till elementen genom en blandning av berg- och fjärrvärme. På vintrarna går all energi som kommer från bergvärmen till uppvärmningen av huset, men på somrarna använts energin till att värma tappvarmvattnet. På somrarna är huset nästan helt självförsörjande på värme. Bergvärme är en förnybar energikälla och denna typ av uppvärmningssätt är skonsamt för miljön.

Det valda ventilationssystemet i projektet bidrar till bostadshusets låga energianvändning. Skanska valde att använda roterande värmeväxlare i fläktrummen. Värmeväxlarna lyckas återanvända cirka 85 procent av frånluftens energi till att värma husets tilluft som kommer utifrån.

Ny isolering gav mer boyta

Vi eftersträvar en industrikänsla med tegel, betong och järnsmide för att huset ska följa arkitekturen hos det gamla bryggeriet som ligger granne. Men en tegelfasad är tjock; det betyder mindre boyta och därmed lägre ekonomisk vinst. Tack vare valet av en ny typ av isolering, PIR, kunde vi få ner tjockleken på ytterväggarna. PIR-isoleringen är mycket effektiv. Endast 150 mm krävs i fasaderna jämfört med konventionell cellplast där tjockleken behöver vara 250 mm för att bli jämförbar.

Materialet PIR tillsammans med en tegelfasad är relativt nytt i Sverige så vi fick åka till Statens Provningsanstalt, SP, för att få denna typ av fasad godkänd. Där byggde vi en modell av fasaden som SP tände eld på för att se hur den betedde sig. En decimeter i tjocklek på ytterväggen kanske inte låter så mycket men för en så här stor byggnad betyder det många kvadratmeter säljbar yta. Översatt i pengar gjorde det att vi kunde räkna hem många av alla miljöanpassningar som vi åtog oss i projektet som ett led i att klara miljöcertifieringen LEED, nivå Guld.

Building Information Modeling, BIM, har använts i projektet för att bland annat beräkna materialmängder. Den största nyttan har vi haft av de visuella milstolpar vi skapat i våra 3D-bilder. Bilderna visade hur bygget skulle se ut och hur långt produktionen skulle ha kommit vid olika datum.

Grön arbetsplats

Kvarteret Jublet har varit en grön arbetsplats, vilket är vår egen miljömärkning, Det betyder att vi återvinner minst 95 procent av avfallet, har snålspolande toaletter, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och på andra sätt försöker skona miljön under byggprocessen.

Blogg som lyckad kommunikationskanal

I november 2013 kunde de sista boende flytta in i sina nya lägenheter. Bostadsrättsägarna har kunnat följa det löpande arbetet av bygget via projektets blogg, vilket har varit uppskattat av de boende. De har även kunnat boka möten för val av kakel, färg och andra tillval via projektets hemsida.

Det är första gången vi sköter informationen mot våra kunder i ett bostadsprojekt på det här sättet, säger projektchefen Viktor Ryd.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading