c

Tennet, Göteborg

  • Tennet
  • Gångstråk och broförbindelser skapar dynamik i huset
  • Entréplan med fokus på mötesplatser
  • Moderna öppna ytor, med mängder av dagsljus
  • Öppna planlösningar där ljuset kommer in ordentligt
  • Moderna och ljusa lösningar

Grönt kontor mitt i Göteborg

Den miljöcertifierade kontorsbyggnaden Tennet har ett centralt läge strax öster om Göta älvbron i Göteborg. Promenadavstånd till centralstationen och närheten till billederna betyder att det är smidigt att pendla till jobbet för de 800 personer som arbetar här.

Utbyggnaden betyder att Tennet nu är en av Göteborgs största kontorsbyggnader. Kontorsytan har fördubblats; numera består Tennet av cirka 17 000 kvadratmeter genomtänkta arbetsplatser. Den byggnad som fanns tidigare har moderniserats och går i samma stil som tillbyggnaden. De två delarna byggs samman av ett ljust atrium med sittgrupper och lobby. Arbetet med Tennet påbörjades 2011 och slutfördes 2013.

Certifierad enligt LEED, platinumnivå

Tennet är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Det betyder att byggnaden har bedömts utifrån ett antal områden som miljöpåverkan, energianvändning, vattenförbrukning och placering.

Tennet är dessutom certifierad enligt Green Building, vilket betyder att energianvändningen är minst 25 procent lägre än gällande energikrav.

Ljusgårdar låter ljuset ta plats

En ljus fasad med stora glasytor karaktäriserar byggnaden. Den nya delen utmärker sig genom två ljusgårdar som skapar ljusa och öppna arbetsplatser. Taken i ljusgårdarna har ljusinsläpp från norr som begränsar värmeinstrålningen. På södersidorna har vi monterat solceller som hindrar solinstrålningen och bidrar till byggnadens energiförsörjning.

En annan skillnad är höjdnivån för entrévåningen: den nya byggnaden ligger 80 centimeter högre än den äldre eftersom reglerna för

Lätt att ta sig till och från arbetet

Närheten till centralstationen och andra pendlingsmöjligheter betyder att de som jobbar i byggnaden kan ta sig till och från jobbet på ett smidigt sätt. Här finns duschmöjligheter för den som vill cykla till jobbet.

Flera undersökningar visar att moderna arbetsplatser minskar sjukfrånvaron och ökar effektiviteten. Det betyder en vinst för samhället, arbetsgivaren och individen.

Utmaningar som löstes

I juni 2011 började vi med markarbeten. Grundläggningen kan vara problematisk i Göteborg på grund av all gammal sjöbotten. Den var inte värre än förväntat men en hel del spont krävdes.

Arkitekturen med glastak och stora fönster innebar en liten utmaning eftersom det är viktigt att snabbt få ett hus tätt. Genom tät dialog mellan arkitekt och dem som utförde jobbet löste vi det på bästa sätt. I ljusgårdarna har akustikplattor använts för att ljudnivån ska bli behaglig.

Under projektets gång hade vi hyresgäster i den äldre delen. Det innebar att vi behövde tänka på störningar för hyresgästen och säkerhetsrisker för tredje man. Allt löstes smidigt genom kommunikation och genomtänkta arbetsberedningar.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading