c

Tennet, Göteborg

  • Tennet
  • Gångstråk och broförbindelser skapar dynamik i huset
  • Entréplan med fokus på mötesplatser
  • Moderna öppna ytor, med mängder av dagsljus

Grönt kontor mitt i Göteborg

Den miljöcertifierade kontorsbyggnaden Tennet har ett centralt läge strax öster om Göta älvbron i Göteborg. Promenadavstånd till centralstationen och närheten till billederna betyder att det är smidigt att pendla till jobbet för de 800 personer som får plats här.

Utbyggnaden betyder att Tennet nu är en av Göteborgs största kontorsbyggnader. Kontorsytan har fördubblats; numera består Tennet av cirka 17 000 kvadratmeter genomtänkta arbetsplatser. Den byggnad som fanns tidigare har moderniserats och går i samma stil som tillbyggnaden. De två delarna byggs samman av ett ljust atrium med sittgrupper och lobby.

En ljus fasad med stora glasytor karaktäriserar byggnaden. Den nya delen utmärker sig genom två ljusgårdar som skapar ljusa och öppna arbetsplatser. En annan skillnad är höjdnivån för entrévåningen: den nya byggnaden ligger 80 centimeter högre än den äldre eftersom reglerna för översvämningsskydd har ändrats i Göteborgs stad.

Byggnaden är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Tennet är dessutom certifierad enligt Green Building, som handlar om energieffektivisering.

Nya Tennet stod klar 2013.Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects