c

Fagerskrapan, Östersund

  • Fagerskrapan
  • Fagerskrapan
  • Fagerskrapan
  • Fagerskrapan
  • Fagerskrapan
  • Fagerskrapan
  • Fagerskrapan

Jämtlands högsta hus byggdes i Östersund

I Östersund har Skanska uppfört det sexton våningar höga bostadshuset Fagerskrapan. Punkthuset inrymmer 56 hyreslägenheter och byggdes på uppdrag av det kommunalägda bostadsbolaget Östersundshem. Fagerskrapan är Jämtlands högsta hus och Östersunds nya landmärke. Här bjuds besökarna på en milsvid utsikt över Storsjön, staden och fjällvärlden.

Hösten 2012 gick Östersundshem ut i en upphandling gällande bygget av ett nytt hyreshus i Östersund. Vi på Skanska lämnade in ett anbud strax innan jul 2012 och fick i februari 2013 information om att vi vunnit uppdraget.

Huset var då redan gestaltat av den lokala arkitekten GisteråSjöstrand Arkitektur. Därmed kunde vi omgående starta med projekteringen av stomme och installationer. Då det inte fanns bygglov för fastigheten så hjälpte vi även kunden med att ta fram bygglovshandlingar.

Alunskiffer försvårade arbetet

Parallellt med projekteringen startade vi markarbeten. På tomten stod sedan tidigare en skolgymnastiksal som vi rev. Vi kunde dock behålla byggnadens befintliga källare som byggdes om och används idag som lägenhetsförråd.

I juni 2013 var det tänkt att vi skulle gjuta den första hissgropen men när vi påbörjade grundläggningen upptäckte vi att marken en bit ner bestod av alunskiffer. Alunskiffer är en speciell typ av skiffergrund som vid kontakt med syre vittrar sönder. Vi behövde därför gräva oss ner till fast grund och alla ytor med alunskiffer tätades med asfalt och bentonitlera. Detta gjorde att vårt arbete blev försenat hela fyra veckor.

Vi påbörjade sedan arbetet med grundplattan. Punkthuset grundlades på en kantförstyvad betongplatta som var en meter tjock. Tjockleken behövs för att stabilisera den höga fastigheten som väger hela 9 500 ton. Vi genomförde gjutningen av betongplattan i augusti och hade tur med vädret då det var kallt för årstiden.

Prefabricerade element effektiviserade

Parallellt med grundarbetena började vi med tillverkningen av väggar och bjälklagselement. För att effektivisera byggprocessen så använde vi oss av en stomme med prefabricerade isolerade väggelement av betong och massiva betongbjälklag. Fasaderna utgjordes av slipad betong. Vi började med stomresningen i mitten av september och har efter det jobbat oss uppåt sjutton varv.

Fagerskrapans takkonstruktion består av håldäcksbjälklag och massiva betongelement. Taket isoleras med super EPS-isolering och beläggs med takpapp.

Interiört arbete under våren 2014

Under våren 2014 påbörjades det interiöra arbetet. Vi monterade då innerväggar, installera ventilation och el, spackla golv, samt montera kök och badrum. Ventilationssystemet utgörs av fläktstyrd från- och tilluft. Uppvärmning sker med fjärrvärme.

I maj 2014 glasades balkongerna in på västra fasaden. Fasad mot norr och söder får inglasade hörnbalkonger. Vi fogade då även väggelementen och färdigställde marken runt huset.

Stilig byggnad klädd i tjusig kostym

Projektets schema var tajt och intensivt då huset skulle vara färdigt för inflyttning redan till hösten 2014. Vi arbetade därför med prefabricerade stommar för att effektivisera byggprocessen. Att fastigheten har sexton våningar krävde lite extra av vårt säkerhetsarbete. Ju högre upp ett bygge kommer desto starkare blir vindarna. Vi såg därför noga över väder och vind och utvärderade sedan arbetet utifrån det.

Fagerskrapan är en stilren byggnad. Huset fick slipade betongfasader i svart och vitt som påminner om exklusiv marmor.

I punkthusets källarvåning finns det aggregatrum, undercentral, städförråd och lägenhetsförråd. Plan 1 inrymmer tre lokaler som kan användas för dagverksamhet av hemtjänst eller bostadsrättsförening. Plan 2-16 inrymmer hyreslägenheter. Lägenheterna utgörs framförallt av tvåor och treor, med det finns också ett fåtal ettor, fyror och femmor. Alla lägenheter har en hög standard med helkaklade badrum, tvättmaskin och modern köksutrustning.

Senhösten 2014 flyttade hyresgästerna in i sina nya lägenheter.

Låg energianvändning

Fagerskrapan är ett grönt och klimatsmart hus med många finesser. Byggnaden har klassats enligt Miljöbyggnad – guld för området energi och silver för övriga indikatorer.

Vi har även arbetat hårt för att Fagerskrapan ska ha en så låg energianvändning. I Norrland är det normala värdet för årsenergianvändning 120-130 kilowattimmar per kvadratmeter. Målet för Fagerskrapan var 66,3 kilowattimmar per kvadratmeter.

Vårt arbete har liksom fastigheten haft en tydlig grön profil. Vi arbetade utifrån Skanskas egen miljömärkning Grön arbetsplats där ambitionen är att reducera energianvändningen på arbetsplatsen.

Säkerhetsfrågan mycket viktig

Under byggprocessen har säkerhetsfrågan varit mycket viktig och vi har lagt en stor tyngd på säkerhetsgenomgångarna. Alla som besökte arbetsplatsen fick en projektspecifik säkerhetsintroduktion. Vi skrev även in en klausul om böter i våra underentreprenörers kontrakt om att de skulle följa Skanskas regler och inte göra några som helst avsteg från säkerhetsrutinerna.

För att alla medarbetare skulle få ett säkert tillträde till arbetsplatsen så skapade vi en entré för medarbetarna och en egen infart för leveranser. Då det under perioder dagligen kom fem långtradare med leveranser av prefabelement så medförde det en ökad säkerhetsrisk. Genom att hänvisa dem till en egen infart så minimerades den risken.

Under november 2013 drog den kraftiga stormen Hilde in över Östersund vilket medförde att vi var tvungna att fälla ner kranen i förebyggande syfte. Vi har lade även ner kranen under vissa helger för att vara på den säkra sidan.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading