c

Kv Terrinen, Sollentuna

  • Kvarteret Terrinen har certifierats med Miljöbyggnad, nivå guld.
  • Kvarteret består av 118 lägenheter och 41 vårdbostäder.
  • Kvarteret ligger alldeles intill stationen och centrum.

Gröna lägenheter med tajt tidplan

I centrala Sollentuna, strax norr om Stockholm har Skanska fått i uppdrag av Sollentunahem att bygga kvarteret Terrinen. Kvarteret, som ligger alldeles intill stationen och centrum, består av 118 lägenheter och 41 vårdbostäder fördelade på tre hus.

Arbetet påbörjades sommaren 2011 med att riva och etablera oss på tomten. Redan från början fanns en mycket tydlig och tajt tidplan. Hus ett, som inrymmer lägenheter för äldrevård och korttidsboenden, skulle vara färdigt för inflyttning den sista januari 2013.

Hösten 2011 startade vi grundläggningsarbetet och i februari 2012 började stomresningen på det första huset. Stora delar av stommen och väggarna bestod av prefabelement vilket gjorde att arbetet gick snabbt och smidigt.

I hus ett, med äldrevård och korttidsboenden har vi anpassat de interiöra lösningarna helt efter verksamheten. Här finns bland annat matsal, storkök, kontor och medicinrum. I hus två och tre, som består av tio trapphus, finns 118 hyreslägenheter i varierande storlek – från ett rum och kök till fem rum och kök.

Produktionen färdigställs etappvis. Hus ett stod färdigt i januari 2013 – helt enligt tidplan. Även hus två och tre följer tidplanen och i dagsläget har hyresgäster flyttat in i sex av de tio trapphusen. Under våren 2014 kommer hela kvarteret Terrinen stå färdigt.

Kvarteret Terrinen har en tydlig grön prägel och certifieras enligt Miljöbyggnad, nivå guld. Det är även lätt för hyresgästerna att vara miljösmarta då alla lägenheter har individuell mätning. Det innebär att hyresgästerna debiteras sin faktiska förbrukning av varmvatten och el istället för att betala ett schablonvärde.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading