c

Jakobsbergs bussterminal, Jakobsberg

  • Våren 2010 påbörjades projektet och i december 2011 stod terminalen färdig.
  • Terminalens ena fasad är glasad.
  • En källarvåning förbinder terminalen med en gång under järnvägen till tågperrongen.
  • Totalt finns det elva dockningsplatser dit bussarna kommer för att ta emot påstigande resenärer.
  • Arbetet påbörjades våren 2010.
  • Terminalen anlades genom att pålas till fast grund.
  • Marken under bussterminalen är en gammal sjöbotten med en hög grundvattenyta, vilket medförde ett utmanande grundläggningsarbete.
  • Säkerheten var viktig under hela projektet.
  • Stommen består av stål och betong.
  • Arbetet med den nya bussterminalen var mycket effektivt.

Ökad säkerhet med ny bussterminal

Skanska fick i uppdrag av SL att uppföra en bussterminalbyggnad i anslutning till Jakobsbergs pendeltågsstation med dockning av elva bussar. Mätt i resanden per dygn är Jakobsbergs station en av landets största och en av Storstockholms viktigaste knutpunkter i kollektivtrafiken.

Projektet utfördes som en samverkansentreprenad där tiden var en avgörande faktor. Det fanns en tydlig deadline då terminalen behövde vara färdigställd innan Trafikverket påbörjade arbetet med att bygga ut det intilliggande järnvägsspåret.

Ett utmanande grundläggningsarbete

Arbetet påbörjades våren 2010 då vi tog det första spadtaget. Det gamla busstorget revs, men tunneln som gick under järnvägen mellan bussarna och tågperrongen sparades delvis för att kunna anslutas till den nya terminalen.

Marken under bussterminalen är en gammal sjöbotten med en hög grundvattenyta, vilket medförde ett utmanande grundläggningsarbete. Terminalen anlades genom att pålas till fast grund. Vi behövde ta oss ner hela 14 meter innan vi nådde berg. Där kunde vi sedan förankra källarvåningen med dragpålar som fästes i berget.

En mörkbrun kulör som skimrar i brons

Jakobsberg bussterminal togs i trafik i september 2011, men invigdes officiellt i december 2011. Stommen består av stål och betong. Väggarna är konstruerade av lecablock som sedan putsats med inslag av keramiska plattor. Plattorna har en mörkbrun kulör som skimrar i bronsfärg.

Terminalens ena fasad är glasad och som skydd mot solen är sidan försedd med utstickande skärmtak. Huvudentrén, som ligger på terminalens norra sida, har även den försetts med skärmtak. En källarvåning förbinder terminalen med en gång under järnvägen till tågperrongen. Gången, som fanns sedan tidigare, har rustats upp och fått ett härligt ljusinsläpp, i form av en 100 kvadratmeter stor ljuslanternin. Den har också försetts med ny hiss och trappa.

Körbanorna på terminalområdet har byggts med Densiphalt-yta som är extra tålig för tung trafik.

Trevlig vänthall med butiker och fik

Inuti terminalbyggnaden är det uppvärmt och resenärerna kan vänta på sin avgång i en trevlig vänthall. Här finns också butiker och fik där det går att fördriva tiden.

Totalt finns det elva dockningsplatser dit bussarna kommer för att ta emot påstigande resenärer. Några minuter innan avgång öppnas dörrarna från terminalen så resenärerna kan stiga på bussen. Terminalen har även fyra avstigningshållplatser samt två hållplatser för genomgående busstrafik.

2011 tilldelades Jakobsbergs Bussterminal Järfälla kommuns byggnadsmärke för god byggnadskultur.

Ny och säkrare terminal

Sedan tidigare avgick bussarna från ett öppet busstorg där resenärerna stod oskyddade – både från väder, mörker och från den täta busstrafiken. För att öka säkerheten för resenärerna och busschaufförerna så togs därför beslut om att skapa en ny säkrare terminal. Arbetet med den nya bussterminalen gick mycket effektivt. Våren 2010 påbörjades det och i december 2011 stod terminalen färdig.

Terminalen är en dockningsterminal där resenärerna kan vänta på sin avgång i en trevlig och uppvärmd vänthall. Bussarna kommer till terminalen och några minuter innan avgång öppnas dörrarna så resenärerna kan stiga på bussen. Totalt finns elva dockningsplatser för påstigande resenärer. Terminalen har även fyra avstigningshållplatser samt två hållplatser för genomgående busstrafik. Det finns också butiker och fik där resenärerna kan fördriva tiden medan de väntar.

Det fanns sedan tidigare en befintlig gångtunnel som sammanlänkar bussterminalen med tågstationen och gör det enkelt för resenärerna att ta sig till anknytande färdmedel. Tunneln har rustats upp och fått ett nytt härligt ljusintag i form av en 100 kvadratmeter stor ljuslanternin. Den har även försätts med ny hiss och trappa.

Alltid viktigt med säkerheten

Jakobsberg är en mycket viktig knutpunkt i Storstockholm och under hela byggprocessen behövde busstrafiken rulla på som vanligt. Det sattes därför upp provisoriska busshållplatser på de anslutande gatorna runtomkring arbetet. Att driva ett stort intensivt byggprojekt och samtidigt ta hänsyn till alla resenärer blev viktig säkerhetsfråga.

I och med att arbetet skedde nära järnvägen så fick alla medarbetare gå speciella utbildningar som Trafikverket höll i. Bland annat fick alla lära sig hur man arbetar säkert nära högspänningsledningar.

Den nya bussterminalen i Jakobsberg har medfört en stor samhällsnytta genom att bidra till en mycket säkrare trafikmiljö för både förare och resenärer. Terminalen har också medfört en ökad säkerhet på tidiga morgnar och på kvällar då resenärer slipper stå utomhus i mörk miljö.

Ljussensor hjälper busschaufförerna att se bakom bussen

Säkerheten har varit en viktig del i projektet – både från vår och från SLs sida. I och med att resenärerna numera inte kan röra sig fritt bland bussarna så har trafikmiljön blivit säkrare för både förare och resenärer. Terminalen har också medfört en ökad säkerhet på kvällar då resenärer slipper stå utomhus i mörk miljö.

Vi har även låtit installera en funktion som gör det möjligt för busschaufförerna att enkelt se vad som händer bakom bussen när de backar ut från terminalen. Genom att dubbelblinka mot en ljussensor framför bussen så aktiveras en kamera som filmar bakom bussen. Chauffören kan då se detta på en skärm framför sig och behöver inte oroa sig för att skada någon som av misstag befinner sig på körbanorna.

Tak med växtlighet och gångytor med markvärme

Terminaltaket har försetts med sedumväxter. Dels för att ge området ett grönt och trivsamt intryck och dels för att fördröja surt dagvatten som annars riskerar att rinna ner i dagvattenbrunnar.

Genom att utrusta gångytorna utanför terminalen med markvärme innebär det att snöröjning inte behöver ske på dessa ställen. Det i sin tur medför att tung motortrafik, så som traktorer och lastbilar, inte behöver köra runt på området för att sköta snöröjning.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading