c

Bussdepå Charlottendal, Gustavsberg

  • Charlottendal
  • Charlottendal
  • Charlottendal

Modern bussdepå i gammal stil

Värmdö kommun växer och många pendlar till jobbet i Stockholm. Därför behövde SL utöka kapaciteten. Fler långdistansbussar betyder att fler personer ges möjligheten att ta sig till och från jobbet på ett sätt som är snällare mot miljön.
Storstockholms Lokaltrafik, SL, har gett Skanska i uppdrag att bygga en bussdepå med plats för 140 bussar i Gustavsberg beläget på Värmdö utanför Stockholm. Depån ligger i Charlottenberg utanför Gustavsberg. Skanska vann upphandlingen våren 2013 och påbörjade projekteringen i oktober samma år. Första spadtaget togs i januari 2014. Projektet var en totalentreprenad.
Marken består av en stor bergtäkt. JM har sprängt bort berg på hälften av området. Vi behövde göra vissa kompletterande sprängningar, bland annat skulle vi få ner flera stora tankar för diesel, rening och dagvatten i marken.

Arkitektur som inspireras av forna tider

Därefter byggde vi verkstadsbyggnaden där bussarna kan servas, tankas, värmas och tvättas. Källaren och bjälklaget för verkstadsbyggnaden gjöts på plats. Vi använde en prefabstomme med tegelfasad. Byggnaden fick ett sågtandat industritak med ordentligt ljusinsläpp. Även om det är en modern byggnad så går den i stil med den gamla porslinsfabriken i Gustavsberg. Det var ett krav från kommunen vid bygglovet.

I de två stora tvättanläggningarna får de 140 bussarna sin dagliga tvagning. Här finns också karosseri för reparationer om chauffören kör på gatsten eller liknande. I byggnaden finns det arbetsplatser med lyftanordningar så SL:s personal kan serva bussarna underifrån. En normal stadsbuss väger 6-8 ton.

Byggnaderna går i stil med anrika Gustavsbergs porslinsfabrik som ligger i närheten.

Samarbete nyckeln till framgång

Förutom specialfunktioner som lyftanordningar innehåller verkstadsbyggnaden många installationer. De utgör den stora utmaningen i projektet. Diesel, etanol, gas och tryckluft ska transporteras till rätt ställen. Det finns strikta regler kring brandfarliga ämnen som måste följas och projekteringen var enormt viktig så vi tänkte rätt från början. Samarbete och dialog var nyckeln till framgång i Charlottendal.

– En styrka i projektet var vårt nära samarbete med SL. Deras projektledare har byggt flera depåer tidigare, han är kunnig och kan ta snabba beslut. Dessutom kopplade vi in underentreprenörer tidigt i projektet som bidrog med sin erfarenhet. Det säger Erik Kyhlberg, projektingenjör.

Hållbarhet och grönt byggande

Vid bussdepån byggde vi ett stort dagvattenmagasin. Bussar droppar olja och när det regnar kunde vi inte bara släppa ut vattnet i marken. Vi behövde först rena vattnet och mellanlagra det så vattenflödena inte blev alltför stora.

Charlottendal var en grön arbetsplats, vilket är Skanskas egen miljömärkning av arbetsplatser. Vi minskade vår miljöpåverkan under byggprocessen, exempelvis genom att återvinna minst 95 procent av avfallet, körde sparsamt med tunga fordon och hade snålspolande kranar.

Det finns många byggnader på området. Verkstadsbyggnaden är störst med cirka 4 000 kvadratmeter; här servas, tankas och tvättas bussarna. Den var tekniskt komplicerad att bygga på grund av alla specialfunktioner. Exempel var stora lyftanordningar som användes vid service av bussarna. Brandfarligt material som etanol och gas skulle transporteras vilket var komplicerat och medförde att vi följde ett strikt regelverk.

Trafikbyggnaden är 1 200 kvadratmeter. Här finns kontor för trafikledningen samt omklädningsrum. Dessutom byggde vi ett däckförråd, parkeringsplatser samt tank- och miljöstation.

Med BIM undviks krockar

Vi använde oss av BIM, Building Information Modeling i projektet. BIM handlar om smart informationshantering och om att skapa effektivare byggprojekt. I Charlottenberg använde vi BIM främst för kollisionshantering. Det var så enormt mycket installationer, därför var det viktigt att redan på planeringsstadiet se till att inga rör krockade.

Även bussuppställningsplatser har byggts, vilket innebar mycket markjobb. I augusti 2016 invigdes den nya bussdepån.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading