c

ModernaHus Kv. Magasinet 3, Ytterby

  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3
  • Magasinet 3

Kort byggtid för Svanenmärkta hyresrätter

I Ytterby har Skanska, på uppdrag av kommunala bostadsbolaget Kungälvsbostäder, byggt två Svanenmärkta fyravåningshus samt ett gårdshus. Husen innehåller 28 lägenheter och är baserade på byggkonceptet ModernaHus och hustypen Frida. Svanenmärkningen innebär bland annat att husen beräknas hamna på en energianvändning på 25 procent lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver.

Då tomten hade en byggrätt var det flera intressenter i budgivningen. Kungälvsbostäder vann budgivningen och efterlyste då ett koncepthus, som skulle gå snabbt att bygga och som skulle täcka ett antal specifika kriterier. Skanska vann anbudet med konceptet ModernaHus och hustypen Frida.

Tio månaders byggtid

Tack vare hög förtillverkningsgrad och en planerad samt styrd byggprocess blev byggtiden kort och byggkostnaden låg. Tio månader efter första spadtaget stod de båda husen färdiga och hyresgästerna kunde flytta in.

Husen har vardera fyra våningar där den övre våningen är indragen med en terrass. Vi byggde också ett gårdshus med tvättstuga, miljörum, lägenhetsförråd och undercentral.

Första spadtaget togs 2012

Husens stomme, fasad, tak och badrum förtillverkades i egna fabriker för att snabbt monteras på plats. Bygget blev på så sätt inte lika väderberoende som vid traditionellt byggande.

Det första spadtaget togs i juni 2012 och därefter påbörjades pålning samt gjutning av husens grundplattor. Som på de flesta delarna runt Göteborg är marken i området väldigt lerig. Vi använde oss därför av 20 till 25 meter långa pålar för att skapa en stabil grund. Även gårdshuset, bestående av tvättstuga, miljörum, lägenhetsförråd och undercentral, pålades.

I augusti 2012 startade stomresningen. Då lyftes även badrummen in i lägenheterna. Stomresningen avslutades med montage av takkasetterna och därefter startade den torra fasen med montage av innerväggar och kök, målning, golvläggning och installationer.

Genom att arbeta med förtillverkade enheter hålls arbetsplatsen ren och organiserad. Även byggavfallet minskar.

Tungt konstverk krävde pålning

På innergården finns ett konstverk av granit. Det är skulptören Ivana Machackovas konstverk "Schackbräde" – en skulpturgrupp i bohusgranit och svart diabas som pryder gården. Det är material som har en lång livslängd, är slitstarkt och underhållsfritt. Pålning krävdes även här då varje pjäs väger ett ton.

Gårdshuset krävde extra anpassningar

ModernaHus är sedan tidigare Svanenmärkta men gårdshuset krävde extra anpassningar för att bli godkänt. Därför hölls en kontinuerlig kontakt med en miljöexpert som såg till att kraven uppfylldes.

Fokus på hållbar fastighet och miljö ger mervärde

En hållbar fastighet med fokus på miljön är en stor fördel både för fastighetsägaren och hyresgästen. Alla ModernaHus är sedan 2010 Svanenmärkta. Det innebär att husen byggs av material som innehåller så lite miljö- och hälsoskadliga ämnen som möjligt, de är energisnåla och får en låg klimatpåverkan.

För de boende innebär ett Svanenmärkt hus bland annat en sund inomhusmiljö, ett lågt energibehov, radonsäker konstruktion, energimärkta vitvaror och god ventilation.

Skanska har egen miljömärkning

Svanenmärkningen ställer även krav på arbetsplatsen och att den är grön. Under arbetet i Ytterby har arbetet följt vår egen miljömärkning Grön arbetsplats. Det innebär en extra hög miljöambition med uppfyllnad av en rad kriterier. Bland annat måste minst 95 procent av avfallet återanvändas, lågenergilampor och snålspolande kranar ska användas.

Attraktiva lägenheter

Lägenheterna är ljusa och har öppna planlösningar. De stora rymliga balkongerna tillsammans med de vinklade fönstersmygarna och rejäla fönsterbänkar i natursten ökar känslan av ljus och rymd. Lägenheterna håller hög kvalitet med tåliga materialval från kända varumärken, bland annat har de genomgående ekparkett, helkaklade badrum och vitvaror med hög energiklass.

Så snart Kungälvsbostäder gick ut med de nya lägenheterna blev de uthyrda. I mars 2013 startade inflyttningen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading