c

Torpavallen

  • Torpavallen
  • Torpavallen
  • Torpavallen
  • Torpavallen

Fotbollsplaner förvandlas till klimatsmart handelsplats

På Torpavallens gamla fotbollsplaner i Göteborg har Skanska utvecklat och byggt ett handelsområde för volymhandel. Handelsplatsen stod färdig 2013 och innehåller omkring 10 000 kvadratmeter butiksyta fördelat på två hus. Handelsplatsens placering, intill Göteborgs city, bostadsnära och granne med E20, gör den mycket lättillgänglig för bilister, kollektivtrafikresenärer, cyklister och fotgängare.

Inte passande för idrottsförening

När Skanska första gången fick upp ögonen för Torpavallen på 1990-talet var området en samlingsplats för idrottsföreningen Qviding FIF och bestod av två stora fotbollsplaner och ett klubbhus. Men närheten till E20 med trafikbuller gjorde att platsen inte var passande för en idrottsförening. Som en lösning på problemet fick Qviding FIF istället möjlighet att anlägga en bättre och säkrare idrottsplats på Härlanda Park. En riktig win-win situation.

Intill Munkebäcksmotet

Torpavallens handelsplats ligger vid Munkebäcksmotet där Media Markt och MAX Hamburgerrestaurang och Arken öppnade under hösten 2012, SATS öppnade i januari 2013, Sova 2014 och Airhop 2016. 
Sedan tidigare fanns ICA Kvantum, Nordsjö Idé & Design, Statoil och Systembolag. Tillsammans kan aktörerna komplettera varandra och erbjuda besökarna ett attraktivt utbud.

Certifierad enligt LEED, nivå guld

Under både projektering och byggprocessen har energieffektivisering och miljö varit en viktig fråga och handelsplatsen är certifierad enligt LEED, nivå guld. I och med det är Torpavallen en av Göteborgs grönaste handelsplatser.

Att handelsplatsen LEED-certifierats innebär bland annat att fastigheterna lever upp till högt ställda krav på innovation, närmiljö, arbetsplats, vattenanvändning, energianvändning, material samt inomhusmiljö.

25-35 meter långa pålar

Skanska, som var totalentreprenör för projektet, påbörjade grundläggningsarbetet i november 2011. Eftersom området, liksom stora delar av Göteborg, ligger på en lerbotten så kan grundläggningsfasen vara krävande. Så för att säkerställa en säker och stabil konstruktion slogs 25-35 meter långa pålar ner i marken.

Handelsplatsens två fastigheter byggdes så nära E20 som möjligt, dock med ett säkerhetsavstånd på 30 meter. Säkerhetsavståndet gör det möjligt att skapa rymliga inlastningsytor samt personalparkeringar i zonen närmast motorvägen. Entréer och kundparkeringar ligger placerade på handelsplatsens lugnare sida.

Miljötänket inbyggt i väggarna

Eftersom Torpavallen är en av Göteborgs grönaste handelsplatser så har vi tänkt långsiktigt och byggt in miljötänket i väggarna – bokstavligen. De två fastigheterna har nämligen betongväggar som hjälper till att skapa ett jämnare inomhusklimat.

Husen har också utrustats med energieffektiva luftbehandlingsaggregat med hög återvinningsgrad, behovsstyrd ventilation samt solreducerande glas för att minska kylbehovet när det är som varmast. En av huskropparna har delvis försetts med sedumtak vilket inte bara är vackert att titta på utan också minskar belastningen på kommunens dagvattenledningar, isolerar fastigheten mot både värme och kyla och förlänger livslängden på tätskiktet.

Nya träd och buskar

Med hjälp av en landskapsarkitekt har vi sett över områdets vegetation och gröna gestaltning. Det visade sig att många av de befintliga träden hade sett sina bästa dagar och inte hade lång tid kvar innan de skulle drabbas av röta. Därför beslutades det att all gammal växtlighet skulle tas bort. Istället tog vi ett helhetsgrepp och planterar nya träd och buskar som anpassas efter omgivningen.

En Grön arbetsplats

Även under byggarbetet var miljöfokus a och o. I Torpavallen klassades därför byggarbetsplatsen med Skanskas egen miljömärkning, Grön arbetsplats. Det innebär att miljöarbetet på arbetsplatsen utfördes med en högre miljöambition än standard.

Kunderna märker av hållbarhetssatsningarna genom att kollektivtrafiken har förbättras, det finns eluttag för bilar och gott om plats för cykelparkeringar med kompletterande cykelpumpar för att stimulera cykelanvändningen.

Nyhetsbrev till de boende

Då Torpavallens handelsplats ligger alldeles intill ett bostadsområde så var det viktigt att de boende visste vad som hände under byggprocessen. Därför skickade vi ut nyhetsbrev med jämna mellanrum som tydligt förklarade alla delar i bygget.

Torpavallens handelsplats stod färdig 2013. Handelsplatsen, som ligger mellan bostadsområdet och E20, fungerar inte bara som ett shoppingområde utan är även en ljudbarriär för husen och minska nivån på trafikbullret från motorvägen.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading