c

Inre hamnen, Sundsvall

 • Takvåningarna har generösa terrasser, de flesta med havsutsikt.
 • Sundsvalls ambition att växa ökar behovet av stadsnära bostäder.
 • I den Inre hamnen, mitt i centrala Sundsvall, ha Skanska byggt 40 lägenheter.
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Illustration: A1 arkitekter
 • Inre hamnen ligger vackert nära vattnet.

Norrlands största affärsregion får ny stadsdel

Sundsvall är en kuststad nära havet och naturen och en av Norrlands största arbetsmarknads- och handelsregioner. Staden har som ambition att växa och då ökar behovet av stadsnära boende, nära kommunikationer och service.

I den Inre hamnen, mitt i centrala Sundsvall planeras ett helt nytt område. Där har Skanska uppfört ett bostadshus med 40 lägenheter.

Vi har en option på marken närmast Bolagsverken, längs hamnparken, ut till småbåtshamnen. Området är på en knapp hektar vilket är tillräckligt stort för att i sig självt bilda flera nya kvarter och därmed utgöra en kraftfull början på att utvidga stadens centrala delar.

Hus i harmoni

Det planeras för fem kvarter med en mix av bostäder, kontor och lokaler. Den totala ytan ovan mark beräknas till cirka 27 800 kvadratmeter.

Husen skall harmoniera med Stenstaden och kommer bli mellan 2-5 våningar höga och skifta i färg och nivå. Lägenheterna som ligger på nedersta våningen är skyddade från insyn tack vare nivåskillnaden.

På entrévåningen får alla lägenheter och radhus en egen uteplats som vetter mot innergården och takvåningarna har generösa terrasser, de flesta med havsutsikt. Många lägenheter får dessutom dubbla balkonger – en in mot gården och en mot den vackra Hamnträdgården. Den trivsamma innergården blir något av en skyddad oas med grusgångar, gräsytor, planteringar, cykelparkering och miljöhus.

Gröna ytor förenklar dagvattenhanteringen

På gården finns det gröna ytor som hjälper till att magasinera och förenkla hanteringen av dagvatten inom området. De utgör också trevliga uteplatser för bostäder i markplanet.

Stort miljöfokus

Skanskas ambition är att vara ledande inom grönt byggande vilket kommer att genomsyra hela projektet i Inre hamnen. Vi fokuserar bland annat på energi, klimat, material och vatten men även inomhusmiljö och trygghet i syfte att bidra till en hållbar utveckling.

Miljöfokuset är särskilt stort i egenutvecklade projekt som detta. Bostäderna i Inre Hamnen är Svanenmärkta. Energiförbrukningen är låg, materialen noga utvalda och klimatpåverkan blir på så sätt blir minimal. 

Det är alltså en självklarhet att hela utbyggnaden har både ett miljöfokus och ett hållbarhetsperspektiv. Detta gäller allt från den enskilda bostaden och lokalen till kvarter och stadsdelen.

Sundsvalls nya stadsdel får vattennära läge

Idag finns det en väl utbyggd infrastruktur med goda kommunikationer kopplade till Inre hamnen. Tåg- och busstationen ligger på omkring 200 meters avstånd vilket underlättar för besökare, boende och de som jobbar i området. Detta ger goda förutsättningar för en samhällsekonomisk, integrerad och energisnål boendemiljö.

Bostäderna är ljusa och miljöanpassade samt uppfyller dagens krav på ett förstklassigt, modernt och urbant boende där vi utnyttjar läget nära staden och vid vattnet på bästa sätt. Visionen att skapa en levande och trygg stadsdel med variation i färg, form, skala och innehåll förverkligades väl.

Antal projekt

loading