c

Väla Gård, Helsingborg

Gröna lösningar klimat

En koldioxidberäkning har genomförts som visar på att projektet minskat sitt koldioxidutsläpp markant. En av de bidragande orsakerna till detta är att singel använts som material till parkering istället för asfalt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading