c

Väla Gård, Helsingborg

  • Alla fönster på Väla Gård är av passivhusstandard.
  • Väla Gård omges av en fantastisk natur
  • En frodig växtvägg täcker en vägg i entrén
  • Den inglasade entrédelen binder samman de två huskropparna.
  • Husets gavlar har försetts med perforerad plåt.
  • Väla Gård ligger intill ett naturreservat.
  • Väla Gård är ursprungligen en vacker gråstensbyggnad från 1800-talet.
  • Väla gård är lika vacker i nattbelysning
  • Alla fönster på Väla Gård är av passivhusstandard.
  • Väla Gård är Skanskas grönaste projekt någonsin

Moderna kontor i kulturhistorisk miljö

På anrika Väla Gård utanför Helsingborg har vi utvecklat Skanskas grönaste kontor någonsin. Skanska har ägt Väla Gård sedan slutet av 1960-talet och hade länge planerat att skapa kontor på fastigheten.

Väla Gård är ursprungligen en kulturmärkt och vacker byggnad i gråsten från 1800-talet. Tillsammans med de nybyggda kontorsfastigheterna har området förvandlats till Helsingborgs grönaste kontorsmiljö. I oktober 2011 tog vi det första spadtaget för kontorsbyggnaden på Väla Gård.

Projektet var uppdelat på flera etapper. Den första etappen på 1 800 kvadratmeter stod färdig i oktober 2012. Eftersom vi är mycket stolta över Väla Gård samlokaliserades våra olika Helsingborgsbaserade enheter och de flyttade senare in i fastigheten.

Kontorsfastigheterna, som är ritade av Tengbom Arkitekter, för tankarna till moderna skånelängor med sadeltak. Ambitionen var att ta hänsyn till den kulturhistoriska miljön och få kontoren att smälta in i den anrika omgivningen. Totalt byggdes 7 000 kvadratmeter kontor. Vi vill att man ska må bra av att arbeta på Väla Gård. Därför har vi varit noga med att det naturliga dagsljuset når in ordentligt i lokalerna. Vi har också undersökt luften och ventilationen noga för att inomhusklimatet ska vara optimalt.

Stark miljösatsning

Redan från början låg vårt fokus på miljösmarta och hållbara lösningar. Då arbetsplatsen ligger intill ett naturreservat var vi tvungna att ta extra hänsyn till den speciella miljön runt omkring oss. Väla Gård är Skanskas största miljösatsning någonsin och ambitionen var att kontorsbyggnaden skulle bli ett noll- eller plusenergihus. Det vill säga att byggnaden på årsbasis producerar minst lika mycket elektricitet som den använder för värme, kyla och fastighetsel.

Miljön har varit viktig i varje beslut – från projektering till inflyttning. Vi har använt oss av energismarta material, återvunnit allt restmaterial, byggt med bra isolering och utrustat fastigheterna med bland annat solceller och bergvärme. Som ett bevis på våra gröna satsningar har fastigheten miljöcertifierats enligt LEED med den högsta nivån Platina. Väla gård var också det första projektet som nådde den högsta klassen ”Deep green” i Skanskas eget miljösystem.

Mycket höga LEED poäng

Väla Gård är certifierat enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platinum. Projektet fick högsta LEED poäng i Europa och den tredje högsta poängen i världen (mars 2013). Detta innebär att kontorsbyggnaden har bedömts utifrån ett antal nyckelområden med avseende på byggnadens miljöpåverkan, energianvändning, vattenförbrukning och placeringen av byggnaderna.

Solceller och bergvärmesystem

Vi har byggt kontoret på grönast tänkbara sätt. Fastigheten har ett välisolerat klimatskal och alla fönster är av passivhusstandard. Vi har också placerat ut solceller på taket. Dessa kommer förse fastigheten med el. Under sommaren levereras överskottselen från solcellerna till energinätet för att sedan återköpas under vintern.  

Fastigheten har även ett bergvärmesystem som håller nere energianvändningen och minskar koldioxidutsläppen. Systemet kan förse 7 000 kvadratmeter med värme och kyla. 

Under byggprocessen har vi varit mycket noga med vilket material vi använt. Vi har försökt använda så mycket återvunnet material som möjligt och lokalproducerade produkter har prioriterats. Vi har heller inget avfall till deponi.

Minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet

Det finns flera stora undersökningar som visar att företag som flyttat till LEED-certifierade lokaler har fått minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet bland medarbetarna. Med rätt ljus, luft och temperatur kan till exempel sjukfrånvaron minska med hela 39 procent och produktiviteten öka med 3 till 10 procent. 

Det tycker vi är bra och har därför skapat lokaler som personalen trivs och mår bra i. Väla Gård har riktigt bra luftkvalitet, temperatur, ventilation och insläpp av dagsljus.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading