c

Klipporna, Malmö

  • Fastigheten omfattar 21 000 kvadratmeter
  • Klipporna har tre sammanlänkade huskroppar
  • Huskropparna är sammanbundna med en nyskapande trädgård.
  • Trädgården är fylld med prunkande grönska och biotoper för urbana miljöer.
  • Taken har en grön växlighet för att berika den biologiska mångfalden.
  • Klipporna har utrustats med bra ventilation och långsamma luftflöden.
  • Lokalerna är inbjudande och bra planerade.
  • Lokalerna har smarta planlösningar som kan utnyttjas på ett effektivt sätt.
  • Fasaden är vit och består av marmorkross som ger ifrån sig ett vackert skimmer.

Modern arkitektur med klimatsmarta lösningar

Grönt och hållbart har varit ledorden när kontorshuset Klipporna byggts i Hyllie, Malmö. Fastigheten är en av Nordens mest klimatsmarta kontorshus. Totalt omfattar Klipporna 21 000 kvadratmeter fördelade i tre etapper.

Klipporna höjer sig över Hyllie

Med inspiration från klippor har arkitektbyrån Henning Larsen Architects ritat projektet Klipporna. De tre huskroppar är sju respektive sex våningar och med sina uppåtgående hörn och oregelbundna, kantiga drag påminner de om klippformationer. Fasaden är vit och består av marmorkross ett material som ger ifrån sig ett vackert skimmer, likt naturens stenblock. Fönstren har utformats efter de hårda miljökraven och fasaden har fått bilda lameller mellan fönstren för att minska solinstrålningen. Genom studier av dagsljuset har man skapat en optimal arbetsmiljö genom att kunna utnyttja dagsljuset på bästa sätt och minska behovet att belysning. Husen är sammanbundna av en gård med prunkande grönska och biotoper för en urban miljö.

3D-modell förebygger kollisioner

För att effektivisera arbetet med Klipporna har vi använt oss av BIM (Building Information Management). Genom moderna IT-verktyg skapar vi en effektiv samordning genom hela projektet. I 3D-modellen samordnas modellerna från arkitekten med bland annat el- och rörinstallationer samt ventilation. Genom att ha modellerna samordnade går det att se eventuella kollisioner eller andra problem som skulle kunna uppstå för att sedan åtgärda dem innan problemen uppstår i verkligheten. Genom modellerna är det också lättare att förutse eventuella säkerhetsrisker och i stället förebygga dem. På byggarbetsplatsen används 3D-modellen för att komplettera ritningarna vid installationsarbeten.

Inne- och utemiljö viktigt

Inte bara innemiljön utan också utemiljön är viktig för en attraktiv arbetsmiljö. Vi har tillsammans med landskapsarkitekt och SLU Alnarp skapat en grön gård som omsluts av de tre huskropparna. Här erbjuds prunkande växtlighet, träaltaner och en lärande miljö för skolbarn upptill årskurs 3. Innergården finns på Malmö Stads pedagogiska karta, en digital plattform för pedagoger att hitta platser för utomhuslektioner.

Grönt tak med trädgård

Taken har en grön växlighet för att berika den biologiska mångfalden och för att fördröja regnvattnet vid kraftiga regn. Detta hjälper till att minska den globala uppvärmningen. Växtligheten isolerar också taket mot värme.

Ett hus att må bra i

För oss är det viktigt att skapa ett hus där hyresgästerna mår bra. Klipporna har därför utrustats med bra ventilation och långsamma luftflöden vilket ger dragfria miljöer och ett jämnt inomhusklimat. Lokalerna är bra planerade med smarta planlösningar som kan utnyttjas på ett effektivt sätt.

Exceptionella kommunikationer

Läget i stadsdelen Hyllie är unikt, här möter urban bebyggelse och nya parkmiljöer det skånska kulturlandskapet. Området omfattar cirka 9 000 bostäder och lika många arbetsplatser. Härifrån är kommunikationerna exceptionella med både tåg samt regional- och stadsbussar.

Ett arkitektoniskt landmärke

Klipporna är ett arkitektoniskt landmärke i Hyllie och bidrar till att skapa ett nytt, urbant uttryck tillsammans med områdets andra karaktäristiska byggnader. Huskropparna är sammanbundna med en nyskapande trädgård fylld med prunkande grönska och biotoper för urbana miljöer.

Högsta LEED-certifieringen

Klipporna certifierades enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEEDs högsta nivå, Platina. Det innebär i stora drag att fastigheten bedömts utifrån ett antal nyckelområden som tillsammans tar ett helhetsgrepp gällande fastighetens miljöpåverkan. Bland annat så bedömdes energianvändningen, vattenförbrukningen och byggnadens läge. Allt material i byggnaden granskades ur miljö- och hälsosynpunkt och under byggnationen har minst 95 procent av allt avfall återvunnits.

Certifieras enligt EU GreenBuilding

Energianvändningen är dessutom 50 procent lägre än gällande normer och byggnaden certifierades enligt EU GreenBuilding. Vi anser att det är viktigt att skapa lokaler som man mår bra i. På Klipporna har vi bra luftkvalitet, temperatur, ventilation och insläpp av dagsljus.

Det finns flera stora undersökningar som visar att företag som flyttat till LEED-certifierade lokaler har fått minskad sjukfrånvaro och ökad produktivitet bland medarbetarna.

Självförsörjande på kyla

Klipporna är självförsörjande på kyla tack vare vår nya teknik Deep Green Cooling, ett egenutvecklat klimatsystem som kraftigt sänker klimatpåverkan från energin som används i en fastighet.

Förenklat innebär Deep Green Cooling att vi borrade ca 200 meter djupa hål ner i berggrunden där temperaturen är konstant året om. Med hjälp av bergets kyla blir lokalerna svala och behagliga även när det är som varmast ute utan att dra mycket energi.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading