c

Nya hovrättsbyggnaden, Malmö

 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden
 • Nya hovrättsbyggnaden

Modern hovrätt med höga säkerhetskrav

Nya Hovrätten i Malmö är den första Hovrättsbyggnaden som uppförts i Sverige på femtio år. Byggnaden, på 10 000 kvadratmeter, ligger på Universitetsholmen i Malmö med vattenutsikt åt tre håll. Här är lokalerna omsorgsfullt planerade och säkerheten är inbyggd i väggarna.

Skanska, som har varit byggherre och totalentreprenör för projektet, har utvecklat fastigheten och verksamhetsanpassat lokalerna i nära samarbete med hyresgästen Domstolsverket. För att ytterligare öka tryggheten så har målsäganden och vittnena fått skilda ingångar. Häktade personer körs direkt in i garaget, som ligger under huset, och slussas sedan upp till rättssalen med hiss. Även rättens ledamöter har fått en egen ingång till rättssalarna och slipper gå via de allmänna utrymmena. I byggnadens källare finns åtta häktesceller och de tre översta våningarna innehåller kontor.

Till formen påminner fastigheten, med sina två hörn och svängda fasader, om en stor flundra. Fasaden har en mörk färg med en rustik tyngd som påminner om upplagda stenskivor.

I byggnaden sitter Hovrätten, Hyresnämnden, Regeringskansliet och Domstolsverket.

Noggrann planering var a och o

Då verksamheten som bedrivs i fastigheten är mycket speciell så har hyresgästen Domstolsverket och brukaren Hovrätten varit väldigt involverade i projektet. Noggrann planering var a och o och lokalerna anpassades utifrån behoven utan att försumma fastighetens vackra arkitektur. Huset är ritat av den danske arkitekten Kim Holst Jensen på Schmidt Hammer Lassen Architects.

Projektet har drivits med en mycket god samverkan inom Skanska – Skanska Sverige var totalentreprenör, Skanska Öresund byggherre, Skanska Teknik projektör, Skanska stomsystem levererade och monterade stommen och Skanska Financial Services var rådgivare i kontraktsfrågor. Underentreprenörer anlitades bland annat för VVS, el, golv och målning.

Byggprocessen

I december 2006 påbörjades bygget. Arbetet inleddes med att riva ett befintligt hus som låg på platsen. Sedan påbörjades ett omfattande arbete med ledningsomläggningar. I marken och angränsande till fastigheten hittade vi ledningar i en omfattning utöver det normala. Bland annat flyttade vi en 600 millimeters vattenledning. Bottenplatta och källarväggar gjöts sedan på plats i vattentät betong.

Fastighetens svängda fasader utan räta vinklar har ställt stora krav på utsättningen. Byggnaden har inga bärande väggar mer än de stabiliserande trapphusväggarna av prefabricerad betong. Den bärande stommen består av stålpelare i yttervägg samt inre pelarrader och prefabricerat betongbjälklag.

Dynamiskt och levande utseende

Fasaden är uppbyggd av 2 600 kassetter av glasfiberarmerad betong som vi har monterat i ett oregelbundet mönster. Det, tillsammans med den mörka färgen, ger byggnaden ett dynamiskt och levande utseende.

Yttertaket består av uppstolpat trätak med tätskiktsmatta. I framtiden kan fastigheten byggas på med ett femte plan om verksamheten skulle kräva det.

Fastighetens innerväggar är så kallade lätta innerväggar vilket underlättar eventuella ombyggnader genom att vägglägena lätt går att flytta och anpassas efter verksamheten.

Ljust och välkomnande

För att besökarna ska känna sig välkomna har vi skapat en stor och ljus öppning med ett glasparti av rostfritt stål. Entréplan har vi behandlat med en infärgad gipsputs som är ljus och välkomnande.

I mitten av huset har vi byggt en öppen atriumgård med glastak. Här är takhöjden hela 16 meter och väggarna täckta med akustikputs som fångar upp ljudet.

Nio sessionssalar av varierande storlek

Den nya hovrätten består av fyra våningar plus källare. På entréplanet finns de allmänna funktioner samlade – reception, samtalsrum, inforum, expedition och nio sessionssalar i varierande storlek och utrustning. Varje sal har målats i en karaktärsgivande färgton genom breda band på två motstående väggar.

Fem av salarna är inredda för förhandlingar med häktade, två för tvistemål och brottsmål utan frihetsberövande och två ska användas av Hyresnämnden. En av salarna har fått förhöjd säkerhet och utrustats med en glasvägg som vid behov kan fällas ut mellan åhörarplatserna och rätten. De övre våningarna är inredda för kontor.

Inomhusklimatet viktigt

Ett gott inomhusklimat i fastigheten är mycket viktig och luftförsörjning sker genom luftintag från yttertaket via tilluftsaggregat placerat i källaren. Frånluften återförs sedan via frånluftsaggregat med värmeåtervinning kopplat mellan till- och frånluftsbatteri. Rummen förses med kyla genom kylbafflar.

Arbetet på byggplatsen har utförts på ett utomordentligt sätt vad avser arbetsmiljö och miljöfrågor. Byggnaden har låg energiförbrukning, där husets form och det täta och välisolerade skalet är starkt bidragande.

Den nya byggnaden bidrar till Universitetsholmens utveckling och förnyelse. Med sin annorlunda form och spännande fasad kan fastigheten medverka till att förvandla området till en ny och hållbar stadsdel.

Fastighetens våningar

Husets fem våningar innehåller följande funktioner:

 • Källare: Garage, teknik, arkiv, häkte
 • Bottenvåning: Sessionssalar, allmänhetens väntrum, expedition och häkte
 • Plan 2: Kontor för Regeringskansliet, Hyresnämnden, Domstolsverket
 • Plan 3: Kontor för Hovrätten
 • Plan 4: Kontor för Hovrätten

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading