c

ModernaHus, kv Stationsmästaren, Söderköping

  • Kvarteret Stationsmästaren
  • Kvarteret Stationsmästaren
  • Kvarteret Stationsmästaren
  • Kvarteret Stationsmästaren
  • Kvarteret Stationsmästaren

Effektiv byggprocess skapade Svanenmärkt flerbostadshus

I centrala Söderköping, i kvarteret Stationsmästaren, har Skanska byggt ett av Sveriges första Svanenmärkta flerbostadshus. Huset är byggt enligt Skanskas koncept ModernaHus som medför halverad byggtid, sänkta byggkostnader och minst 25 procent lägre energianvändning. Hållbara och miljöanpassade byggprocesser står ofta högt upp på fastighetsägarnas agenda. Med ModernaHus blir energianvändningen 25-50 procent lägre än vad Boverkets Byggregler föreskriver.

Först i Norden med Svanenmärkning

Skanska var först i Norden med att få Svanenlicens för flerbostadshus gällande konceptet ModernaHus. Svanenmärkt innebär att huset uppfyller en mängd hårt ställda miljökrav. Bland annat måste huset vara energisnålt och ha en låg klimatpåverkan.

Märkningen innebär också att huset är byggt med de bästa materialen som finns på marknaden ur miljösynpunkt. Det måste även finnas genomtänkt drifts- och underhållsplan som gör det enkelt att se så att husets klimatpåverkan förblir energisnål.

De Svanenmärkta husen byggs med Skanskas egen miljömärkning – Grön arbetsplats. Det innebär att miljöambitionen är högre än Skanskas standardkrav och att arbetsplatsen uppfyller en rad kriterier. Bland annat måste minst 95 procent av avfallet återanvändas eller återvinnas, energieffektiv belysning användas och enbart miljömärkta köks-, hygien- och städkemikalier får förbrukas.

Men det är inte bara under själva byggprocessen som hållbarhetsfokus är viktigt. När huset sedan står färdigt så finns många miljösmarta fördelar som de boende kan njuta av. Bland annat måste Svanenmärkta hus vara utrustade med snålspolande toaletter och vattenkranar, endast energimärkta vitvaror tillåts och god ventilation är en självklarhet. I varje lägenhet finns också individuell mätning så att de boende har full kontroll på och själva kan vara med och minska sin energianvändning. 

Produktion i rekordfart

I maj 2011 togs det första spadtaget och redan i januari 2012 stod huset färdigt. I februari flyttade de första hyresgästerna in i de klimatsmarta lägenheterna. Varje lägenhet har utrustats med bland annat snålspolande toaletter och vattenkranar och energimärkta vitvaror. Lägenheterna har också individuell mätning av hushållsel, värme och varmvatten. På så sätt kan de boende själva vara med och minska sin energianvändning.

Kvarteret Stationsmästaren byggdes enligt ModernaHus byggprocess. Istället för att bygga huset på plats så gjuts stomme och fasad i Skanskas fabrik i Strängnäs. Det medförde att huset kunde slutföras i rekordfart.

Även andra delar till huset så som badrum, fönster, kanaler för elledningar samt dosor för eluttag och strömbrytare prefabriceras i fabriken. Allt för att effektivisera byggprocessen. När de prefabricerade delarna är färdiga transporteras de sedan till platsen där de monteras ihop. Men innan själva modulmonteringen påbörjas måste ett traditionellt grundläggningsarbete göras. I Söderköping var markförhållandena tuffa och det krävdes 39 meters borrdjup, 50 hål och 150 pålar för att skapa en riktigt stabil grundläggning.

Men det är inte bara den snabba monteringen som gör ModernaHus så framgångsrikt. För så snart husets tak är på plats kan värmen i huset slås på. I och med ett snabbt montage blir också exponeringen för fukt och väta minimalt jämfört med vid ett vanligt bygge. I Söderköping förkortades torkningen markant jämfört med ett traditionellt bygge och både byggfläktar och byggström kunde uteslutas.

En annan fördel med ModernaHus är att arbetsplatsen hålls ren och strukturerad. Även byggavfallet minskar markant och mängden material som måste köras till deponi blir minimal. I och med den kortare projekt- och byggtiden kan även fastighetsägaren få intäkter snabbare.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading