c

Sjöstadsporten, Hammarby Sjöstad

  • Sjöstadsporten
  • Sjöstadsporten
  • Sjöstadsporten

Porten till Hammarby Sjöstad

I södra Stockholm har den nya stadsdelen Hammarby Sjöstad vuxit fram de senaste åren. När området är fullt utbyggt 2017 kommer drygt 30 000 invånare kunna bo här. Att utveckla en ny stadsdel är ett enormt arbete och många aktörer är involverade, däribland Skanska. Ett av våra större projekt i området är Sjöstadsporten som med sina snedställda gavlar och stilrena arkitektur erbjuder spännande lokaler och attraktiva lägenheter.

2007 skapade och utvecklade Skanska det kombinerade bostads- och kontorsprojektet. Projektet bestod av tre delar – en bostadsfastighet med 84 lägenheter en tolv våningar hög kontorsfastighet på 6 000 kvadratmeter och en lägre kontorsfastighet på 7 500 kvadratmeter.

Kontorshusen ligger strategiskt placerade mot Södra Länken och Hammarby Fabriksväg medan bostäderna ligger belägna bakom kontoren, mot en lugnare del av området. Det höga kontorshuset skapar tillsammans ett intilliggande hotell porten från öster in i Hammarby Sjöstad, kallat Sjöstadsporten. Placeringen av kontorsfastigheterna är väl vald då byggnaderna fungerar som en vall mot den trafikerade motorvägen och skyddar bostäderna från trafikens miljö- och säkerhetsrisker.

Skanska var totalentreprenör för projektet vilket innebar att vi ansvarade för allt – projektering, material, arbete och underentreprenörer. Då uppdraget bestod av tre projekt som skulle färdigställas samtidigt så var logistiken den största utmaningen under byggprocessen. Som mest arbetade cirka 200 personer på arbetsplatsen och byggkranar, materialtransporter och grundläggningsmaskiner fick trängas på det begränsade området. En strukturerad samordning var därför a och o.

Hammarby Sjöstad är en stadsdel som karaktäriseras av hållbarhet och miljö. Så när Sjöstadsporten byggdes lades stort fokus på val av klimatsmart byggnadsmaterial, energi och övrig resursanvändning. På taket av det lägre kontorshuset har vi byggt en av Stockholms största solcellsanläggningar.

Uppdragsgivare för bostadsfastigheten och tolvvåningshuset var Familjebostäder och uppdragsgivare för den lägre kontorsfastigheten var Areim.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects