c

Norra Länken (NL52), Trafikplats Värtan

  • Norra Länken 52
  • Norra Länken 52
  • Norra Länken 52
  • NL52
  • NL52
  • NL52
  • NL52
  • NL52
  • NL52
  • NL52
  • NL52
  • NL52

Norra länken – en viktig pusselbit i Stockholmstrafiken

Trafiksituationen i Stockholmsområdet förbättras väsentligt när Norra länken invigs. Regionens konkurrenskraft ökar i och med de förbättrade kommunikationerna.

Skanska har fått i uppdrag av Vägverket Stockholm att bygga två av Norra länkens delprojekt. Ett av dessa är trafikplats Värtan (NL52).

Trafikplats Värtan knyter samman Norra länken, Lidingövägen och Hamnvägen i Värtan. Vi bygger en betongöverdäckning över Hjorthagsvägen, inklusive ramper och vägar.

Slutresultatet blir en 350 meter lång trafikplats i två plan med anslutande broramper. Den estetiska utformningen är mycket viktig och utförs i samarbete med Stockholms Stad.

Projektet är av riksintresse genom sin koppling till Värtahamnen och Frihamnen som är landets viktigaste hamnar för gods- och persontrafik till Baltikum, Finland och Ryssland.

Trafikplats Värtan ska vara klar 2014 och hela Norra länken invigs 2015.

Fakta Norra länken

Norra länken är ett av Sveriges största väg- och anläggningsprojekt; det sträcker sig mellan Karlberg och Värtan. Tillsammans med Södra länken och Essingeleden bildar den ett vägsystem som leder trafik förbi Stockholms innerstad.

Eftersom Norra länken till största delen går genom tunnlar, betyder det mindre störningar och renare luft för invånarna. Färre bilar på vägarna innebär även bättre trafiksäkerhet.

 

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects