c

Malmö Live, Malmö

  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live
  • Malmö Live

Kongress- konsert- och hotellanläggning med fantastisk utsikt

I maj 2010 stod det klart att Skanska och det danska arkitektkontoret schmidt/hammer/lassen k/s tog hem segern i en internationell tävling, anordnad av Malmö Stad.

Tävlingsuppgiften bestod av att ta fram ett förslag till en kombinerad anläggning för möten, kongresser, konserter och hotell samt att utforma det kringliggande stadsrummet.

– Malmö har länge saknat en modern kongressanläggning med hög kvalité. Besöksnäringen spelar en viktig och växande roll för Malmös utveckling och ger stora ekonomiska inflöden till Malmö och ger upphov till tusentals arbetstillfällen, sa Ilmar Reepalu (S), kommunstyrelsens ordförande när det stod klart att tävlingen var avgjord.

Surfplattor förenklar på arbetsplatsen

Det första spadtaget togs i juni 2012. Redan vid projekteringen inkluderade vi BIM (Building Information Management) i projektet och en 3D-modell av fastigheten togs fram. Genom den gick det att komma åt information genom projektets alla faser. Det kan till exempel handla om ritningar, mängder och produktionsplaner. Genom att vi granskade 3D-modellen var det möjligt att identifiera eventuella säkerhetsrisker och förebygga dessa innan de blev ett verkligt problem.

Under bygget med Malmö Live har vi lagt stort fokus på att använda surfplattor ute på arbetsplatsen. På så sätt hade alla alltid tillgång till de senaste ritningarna med de senaste uppdateringarna. Surfplattorna användes även under besiktnings- och skyddsronder.

Effektiv arbetsplats med 3D-modell

3D-modellen innefattade utöver själva fastigheten även området runt anläggningen. Genom att granska modellen kunde vi planera bodetableringen och arbetsplatsens utformning på det mest effektiva sättet.

Citytunneln gick precis under arbetsplatsen vilket påverkade placeringen av spont. Genom att inkludera tunnelrör och markledningar i 3D-modellen har vi kunnat hitta smidiga lösningar för att undvika kollisioner i marken.

Byggnad som syns på långt håll

Malmö Live invigdes i juni 2015 och omfattar totalt 90 000 kvadratmeter. Byggnaden är cirka 85 meter hög och därmed synlig från hela Malmö, Öresundsbron och delar av Köpenhamn. I söderläge, mot kanalen, ryms en restaurang och uteservering. På 25:e våningen finns en välbesökt skybar med utsikt över havet och hela staden. Clarion Hotel och Congress driver hotell och konferensverksamheten i huset och Marcus Samuelssons står för restaurangkoncepten Kitchen & Table och Eatery Social Taqueria.

De tre byggnaderna binds samman för att bilda en helhet. Samtidigt upplevs anläggningen som öppen, exempelvis genom att vi på gatuplan använder samma form på ytbeläggning både inom- och utomhus. Det finns också öppningar i alla väderstreck för att uppmuntra genomströmning av människor som passerar kvarteret.

Kongressdelen kan ta upp till 1 500 personer, konserthuset rymmer 1 600 åskådare, Flexibla salen rymmer upp till 500 åskådare, parkeringsgaraget rymmer ca 230 platser och hotellet har runt 445 rum fördelat på tre torn. Det högsta tornet är 25 våningar högt.

Området blev en helt ny stadsdel som binder samman Malmö city med Västra Hamnen.

– Några av de viktigaste tankarna i vårt förslag var att skapa en samlingspunkt för Malmös alla invånare, en plats med liv och rörelse under dygnets 24 timmar. Hållbarhet var en annan viktig aspekt berättar Henrik Fajerson, projektutvecklare på Skanska.

Grön energianvändning

Kongress-, konsert- och hotellanläggningen Malmö Live blev ett grönt projekt med starkt reducerad energianvändning och utnyttjar exempelvis bergvärme, solenergi och vindkraft. Detta uppnås med kombinationen av användning av närproducerad energi (bergvärme/kyla och solenergi), ”grön” el (vindkraft), bra materialegenskaper, bra lufttäthet och effektiva installationer.

Malmö Live har certifierats enligt det internationella miljösystemet LEED med den högsta nivån Platinum.

Omvandling från parkeringsplats till ett miljövänligt område

Området har tidigare varit bebyggt med verkstäder, industri, parkeringsplats etc. Marken som anläggningen kommer att ligga på saneras så att inga föroreningar förekommer. Produkter som anläggningen byggs av är av god karaktär; miljövänliga material premieras, material med låga emissioner byggs in och målsättningen för återvinning av avfall är 97,5 procent.

De gröna taken på anläggningen kommer att vara en bidragande faktor i satsningen att binda samman de gröna stråken mellan centrum och Västra Hamnen. I och med det underlättas fåglarnas och insekternas mobilitet och population. Det kommer även att monteras en fågelholk på det högsta tornet i syfte att locka dit sällsynta och utrotningshotade fågelarter.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading