c

Vindkraftparken Sjisjka, Gällivare

 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind. Fotograf: Holger Staffansson.

Vindkraftsbygge på väglöst fjäll

På lågfjället Sjisjka, i Gällivare kommun, har Skanska byggt en av Sveriges största vindkraftparker. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, O2 och Jämtkraft. Detta projekt passar väl in i Skanskas målsättning att vara ledande inom grönt byggande och att bidra till ett mer hållbart samhälle. Projektet låg också helt i linje med dåvarande regeringens ambition att få in mer förnybar el i elsystemet.

På många sätt är det ett pilotprojekt, bland annat när det gäller logistiken. Vindkraftparken ligger i väglöst land på fjället Sjisjka och därför måste alla transporter ske via järnvägen. I september 2012 producerades de första kilowattimmarna av årsproduktionen 200 GWh i Sjisjka Vindpark.

Väglöst område ställde höga krav på smart samordning

Totalt står idag 30 vindkraftverk på fjällmarken som försörjer 43 000 hushåll per år med el. Från mark till rotorns högsta punkt är varje vindkraftverk 131 meter högt och har blad som är 50 meter långa.

Projektet ligger i ett väglöst område, långt från någon bebyggelse. Det innebar en rad praktiska och tekniska utmaningar. Detta ställde i sin tur stora krav på noggrann planering och samordning mellan leverantörer, deras transportörer och berörda myndigheter. Ett exempel är att allt material transporterades via järnväg: Material, maskiner, dumprar och bilar – allt har forslats till Sjisjka med tåg.

Även personalen, som inkvarterades i Gällivare, tog sig till jobbet via järnvägen. Redan vid femtiden på morgonen gick den specialchartrade motorvagnen och klockan 18.15 gick den tillbaka till Gällivare.

I samspel med naturen

Vindkraftparken ligger i Kaitum fjällurskog som är ett reservat för naturupplevelser, friluftsliv och vetenskaplig forskning i orörd natur. Området ingår också i EUs nätverk för skyddad natur – Natura 2000 – vilket har ställt krav på projektets genomförande och hänsyn till den värdefulla miljön.

Visionen var att Sjisjka skulle byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet ska vara en förebild för hur man kostnadseffektivt och lönsamt skapar förnyelsebar energi i en känslig fjällmiljö. Efter byggnationen återställdes allt – vägarna togs bort och då vindkraftparken läggs ner ska fundamenten täckas över.

För att skydda den känsliga miljön arbetade vi genom hela projektet med långsiktigt hållbara lösningar. Vi tog fram en hållbarhetsplan för att säkerställa att vi som ansvariga såg till att fullfölja de lagar och restriktioner som gäller för Sjisjka vindkraftpark.

Projektet i siffror

 • 30 vindkraftverk med en totalhöjd om maximalt 131 meter från mark till rotorns högsta punkt.
 • 50 meter långa rotorblad.
 • Elproduktionen uppgår till 200 GWh/år vilket försörjer cirka 43000 hushåll per år.
 • Under 2012 startade elproduktionen.
 • 20-25 år är den beräknade drifttiden. Därefter demonteras verken och området återställs.

 

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading