c

Vindkraftparken Sjisjka, Gällivare

 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Sjisjka Vind
 • Fredrik Björckebaum, VD Sjisjka Vind

Vindkraftsbygge på väglöst fjäll

På lågfjället Sjisjka, i Gällivare kommun, har Skanska byggt en av Sveriges största vindkraftparker. Projektet är ett samarbete mellan Skanska, O2 och Jämtkraft.

Totalt står där 30 vindkraftverk som kommer att kunna försörja 43 000 hushåll per år med el.

På många sätt är det ett pilotprojekt, bland annat när det gäller logistiken. Vindkraftparken ligger i väglöst land på fjället Sjisjka och därför måste alla transporter ske via järnvägen.

Området ingår också i EUs nätverk för skyddad natur – Natura 2000 – vilket ställer krav på projektets genomförande och hänsyn till den värdefulla miljön. Visionen är att Sjisjka ska byggas och drivas i samspel med naturen och att projektet ska bli en förebild för hur man kostnadseffektivt och lönsamt skapar förnyelsebar energi i en känslig fjällmiljö.

I september 2012 producerades de första kilowattimmarna av årsproduktionen 200 GWh i Sjisjka Vindpark.

Sedan april 2013 köper Skanska Sverige grön el från Sjisjka, som sedan används i byggprojekten. Avtalet löper till december 2013 vilket ger en kontinuerlig effekt av 1,7 MW (totalt drygt 11 GWh). Det motsvarar 10 procent av Skanska Sveriges elförbrukning.

Så bygger vi Sjisjka:

2011
April: Etablering på plats. Byggarbetsplats byggs upp.
Juni: Igångsättning av arbete med vägar och ytor.
Oktober: Färdigställande av arbete med vägar och ytor.
November 2011 till april 2012: Vinteruppehåll.

2012
Juni: Tio fundament klara. Transformatorstation klar. Servicebyggnad färdigställd. Leverans av turbiner.
Juli: Montage, start av turbiner.
Augusti: Elnät färdigställt. Fundament klara.
September: Turbiner färdigmonterade.
Oktober: Samtliga vindkraftverk driftsatta.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects