c

Entré Lindhagen, Stockholm

  • Entré Lindhagen exteriör Skanskafasad
  • Entré Lindhagen Skanska bikupor
  • Entré Lindhagen Skanska entré
  • Entré Lindhagen Skanska kontorsplan
  • Entré Lindhagen
  • Bird's view over Entré Lindhagen
  • Entré Lindhagen nattfasad Skanskaentré
  • Planlösningarna i Entré Lindhagen är ljus och luftig.

Aktivitetsbaserad kontorsmiljö och stark grön profilering

På Kungsholmen i Stockholm ligger Skanskas nya huvudkontor som även är en av Nordens grönaste kontorsbyggnader. Vi flyttade in i början av 2014 tillsammans med Nordea, som hyr hälften av det 55 000 kvadratmeter stora huset. Bruttoarean är 83 500 kvadratmeter. Projektet har genomförts i egen regi av Skanska. I anslutning till kontoret har Skanska även byggt 165 bostadsrättslägenheter.

Västra Kungsholmen kallas för Stockholms nya stadsdel eftersom gamla, otillgängliga industrimiljöer har ersatts av bostäder, parker, strandpromenader och kontor – ofta med Skanska som utförare. Entré Lindhagen ligger invid Essingeleden, nära både buss och tunnelbana, och city ligger en kort cykeltur bort. Lunchen kan avnjutas på någon av de många lunchrestaurangerna i området eller på en brygga vid strandpromenaden

Samordnande ritningar i 3D-modell

För att effektivisera byggprocessen inkluderade vi BIM (Building Information Management) i projektet. Detta gjordes tidigt under projekteringen då en 3D-modell fick ligga till grund för alla ritningar. I modellen samordnades arkitektens och konstruktörens modeller med de olika installationerna. Eftersom allt syntes i samma modell kunde vi identifiera kollisioner och förebygga dessa innan de blev ett verkligt problem.

Grön miljö

Miljön har styrt varje beslut under projekteringen och byggprocessen. Vi hamnar hela 50 procent under de energikrav som Boverket ställer på nybyggda kontorsfastigheter. Entré Lindhagen är exempelvis självförsörjande när det gäller kyla, som är en av de allra mest energikrävande funktionerna i en kontorsbyggnad. Vi använder en smart lösning, Skanska Deep Green Cooling, som vi själva har utvecklat och har patent på.

Bra arbetsmiljö har varit en viktig målsättning. Vi ville skapa en attraktiv arbets- och mötesplats för våra 1 100 medarbetare som stimulerar samverkan, mobilitet och samtidigt är flexibel. I det nya kontoret har vi valt ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Se animering av kontoret genom att klicka på ”Film” ovan.

LEED Platinum gånger tre

Skanskas målsättning är att genomföra byggprojekt med så liten miljöpåverkan som möjligt. När vi skulle bygga ett nytt huvudkontor var det därför självklart att vi skulle lägga extra krut på gröna lösningar. När vi skulle bygga vårt nya huvudkontor, var ambitionen att skapa den grönaste fastigheten någonsin. Därför är vi stolta över att Entré Lindhagen är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemet LEED, nivå Platinum.

LEED innebär att projektet bedöms utifrån en stor mängd parametrar. Energiförsörjning och ventilation är ett par exempel. Entré Lindhagens gröna tak tar vara på regnvatten, absorberar koldioxid och ger en bra livsmiljö åt fåglar och insekter. LEED bedömer även läget; närhet till tunnelbana, bussar och cykelbanor gör det enkelt att pendla. Byggnaden har även fått miljöcertifieringen GreenBuilding.

Hyresgäster kan också certifieras enligt LEED. Både Nordea och Skanska har fått hjälp av miljöcertifieringsingenjören Maria Porter att uppnå nivån Platinum. Hon berättar om några av de viktiga val som hyresgästerna har gjort:

– All köpt el är från vindkraft, vitvarorna är energisnåla och material är valda med avseende på låga emissioner av farliga ämnen. Ytterligare ett exempel är belysningen som styrs av dagsljus och närvaro.

Hissar och honung

Visst är en certifiering viktig, men vi har även valt gröna lösningar som inte bedöms av LEED.

– Vi har bland annat installerat hissar som tar tillvara bromsenergi och skickar tillbaka den ut i systemet, säger Maria Porter.

På taket till Entré Lindhagen finns ytterligare 150 000 hyresgäster som ”betalar sin hyra” med honung. 76 procent av den odlade maten i butiker är beroende av att det finns bin som kan pollinera växter. Genom att vara fadder åt tre bikupor, kan vi motverka den globala bidöden och hjälpa till att bevara bin i stadsmiljö. Vi hyr bikuporna av företaget Bee Urban som har tagit fram konceptet.

Patenterat klimatsystem

Byggnaden är självförsörjande avseende kyla tack vare Skanska Deep Green Cooling, ett klimatsystem med långsamt luftflöde som vi har patent på. Vi utnyttjar berget under byggnaden genom att borra 144 hål cirka 200 meter djupt och dra runt en slinga med vatten. Därmed tar vi upp kyla under de varma månaderna. Det säkrar en låg energianvändning och en hög luftkvalitet.

Lagret laddas på vintern med kall luft och vi förvärmer samtidigt tilluften till kontoret. Systemet använder sig av bergets naturliga temperatur på cirka 10 grader och därför behövs inga energislukande kyl- eller värmepumpar.

Vi använder också större ventilationsaggregat med större kanaler för att få ett långsamt luftflöde. På så sätt gör vi av med mindre el som behövs för fläktarna i aggregaten. Lokalerna blir dessutom mycket mer flexibla.

Mobila enheter används under besiktningar

För att effektivisera arbetet ute på arbetsplatsen har besiktningar och ronder genomförts med hjälp av mobila enheter. På så sätt syns alla eventuella anmärkningar direkt i Skanskas egen portal så att de enkelt kan följas upp och åtgärdas.

Vid inflyttningen i Entré Lindhagen användes 3D-modellen för att visualisera delar av flytten. På så sätt kunde vi ge medarbetarna en möjlighet att bekanta sig med kontoret redan innan de flyttade in (se animering genom att klicka på ”Film” ovan).

Trångt utrymme kräver god planering

Arbetet inleddes med att riva det gamla och öde kontorskomplexet som stod på tomten när vi köpte fastigheten.

– Entré Lindhagen är en logistisk utmaning. När man bygger ett så här stort projekt i innerstaden med trafik, kontor och bostäder runt omkring är logistiken mycket viktig. Det är väldigt trångt, vilket ställer höga krav på noggrann samordning och planering. Det säger Magnus Hellsten, projektledare för Entré Lindhagen.

Säkerheten i fokus

– Vi utförde många olika typer av arbeten inom samma område, vilket ställer höga krav på arbetsmiljö och säkerhet. Därför jobbade vi bland annat väldigt mycket med arbetsberedningar; arbetet planeras tillsammans med den som ska utföra det, säger Magnus Hellsten.

– Varje morgon inleddes med ett möte som vi kallar toolbox talk. Tillsammans identifierade vi eventuella riskmoment i arbetet den dagen. Det gällde att få in en säkerhetskultur och ett säkerhetstänkande hos alla som var inblandade i projektet.

Boende och företag i området fick ett informationsbrev en gång i månaden om vad som hände på projektet. Vi minimerade även risker för tredje man genom att förhindra att obehöriga tog sig in på området. En vakt vid ingången kontrollerade personer som skulle in på bygget och vägledde fordon så att de hamnar rätt.

Byggnaden består av en prefabricerad stål- och betongstomme med sandwichelement i fasad; huset är tio våningar högt. Den är ljus och luftig med fönster som släpper in mycket ljus utan att samtidigt släppa in värme eller kyla. Fasaden ut mot Essingeleden och Lindhagensgatan har ett spektakulärt fasadraster i aluminium som utgör ett integrerat solskydd. 

Cykelpendling och träning

I Entré Lindhagen har Skanska valt en aktivitetsbaserad kontorsmiljö. Arbetsuppgiften för tillfället styr var i huset man väljer att jobba, det finns allt från tysta koncentrationsutrymmen (drop-in-rum och Green Room) till sociala mötesplatser (cafétorg, soffhörnor och medarbetarlounge). Detta arbetssätt har valts för att ge medarbetare en möjlighet att välja den arbetsmiljö som bäst stödjer deras arbetsuppgift, men också för att stimulera samverkan och för att skapa en flexibel kontorsmiljö där kontorsytan utnyttjas effektivare. Maria Porter berättar om en annan positiv effekt; vi sparar kontorsyta som har använts till friskvård.

– I bottenplanet finns ett fullt utrustat gym, du kan gå på spinning och andra typer av pass. Det finns även en sal för exempelvis basket, innebandy eller badminton. I huset finns även ett stort cykelgarage. Alla som tar cykeln till jobbet kan duscha och byta om innan de börjar arbetsdagen.

Rivningsmaterial och vattenförbrukning

Den omoderna och energislösande byggnaden som stod på tomten tidigare revs. Vi återvann cirka 95 viktprocent av rivningsmassorna. Totalt sett gick endast 2,6 procent av det totala bygg- och rivningsavfallet till deponi.

Vi har försökt minimera vattenförbrukningen, bland annat genom att installera snålspolande toaletter och blandare.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading