c

HTH Kök i Eklanda, Mölndal

  • HTH kök
  • HTH kök
  • HTH kök

Unikt och verksamhetsanpassat showroom

Skanska arbetar alltid tillsammans med kunden för att skapa unika och verksamhetsanpassade byggnader. HTHs etablering i Eklanda är ett exempel på detta. De senaste årens renoveringsyra har lett till HTHs behov av att komplettera lokalen i centrala Göteborg. Vårt uppdrag var därför att skapa nya lokaler åt kökstillverkaren.

Avgörande för HTH var att vi förstod deras behov. Dessutom kunde vi erbjuda en tomt med rätt läge, till rätt pris och i rätt tid. HTH känner oss sedan tidigare eftersom vi utvecklat butiker åt dem runt om i Sverige.

Genom hela projektet hade HTH en kontaktperson hos oss vilket var en bekväm lösning eftersom HTH kunde ägna sig åt sin kärnverksamhet. Kundens engagemang var givetvis viktigt för ett lyckat slutresultat men de behövde bara tänka på det väsentliga.

HTH fick en komplett byggnad levererad – till ett fast pris och på avtalad tid. Vi följde sedan HTH efter inflyttning och såg till att byggnaden höll den kvalitet som utlovats.

Ökad tillgänglighet för slutkund

En spektakulär, blå byggnad i glas möter de bilister som dagligen rullar fram längs Söderleden i Mölndal. HTHs visningslokal hamnar i blickfånget tack vare det perfekta läget och den spännande fasaden som inspirerats av danska designade köksluckor.

Allt fler svenskar väljer i dag att göra om sina kök. HTH finns sedan tidigare i centrala Göteborg men behövde komplettera med nya lokaler. Ökad tillgänglighet för slutkund var viktigt. Dessutom behövde företaget större yta för att visa upp fler kökslösningar.

Vi på Skanska hjälper företag att hitta unika och verksamhetsanpassade byggnader. I det här projektet kombinerades vår kunskap med HTHs erfarenhet från en liknande etablering i Jönköping.

Tiden var den stora utmaningen. För HTH var det viktigt att inviga lokalerna på utsatt datum och därför fanns inget utrymme för förseningar. Tack vare en mycket bra byggorganisation kunde butiken öppnas enligt plan.

Eklanda ligger i anslutning till Söderleden där tusentals bilar passerar dagligen. I närområdet finns kommersiell handel, verksamhetslokaler, industriföretag och bostadsområden som bland andra Skanska har varit med och byggt.

Andra företag som hittills har etablerat sig i Eklanda i samarbete med oss är bland andra Scan Interlight, Ahlsells, Kia, Lexus och Konradssons Kakel.

Byggprocessen

Dåliga grundförhållanden var en utmaning i byggprojektet. Jorden är lerig eftersom en gammal å runnit förbi här. Det är dessutom långt till berg som ger stadga. Lösningen var att ställa byggnaden på lättfyllning och en pålad bottenplatta.

Den bärande konstruktionen består av stålstomme och prefabricerade betongbjälklag (HDF).

En innovativ fasad var viktig eftersom vi ville fånga uppmärksamheten hos förbipasserande på Söderleden. HTH säljer moderna designkök, det ska synas även på byggnaden.

HTHs etablering i Jönköping fungerade som referensprojekt. Fasaden i Jönköping påminner om den i Eklanda men här valde vi att sticka ut mer för att synas. Den blå färgen och glaset är resultat av detta.

Bakom fasaden finns ett så kallat Plannja-element som hade varit tillräckligt som fasad men i samråd med kunden föll slutligen valet på en fasadskiva som gav ett mer arkitektoniskt uttryck. Fasadskivan valdes av HTH och tanken var att det skulle påminna om danska designade köksluckor.

Det goda samarbetet mellan entreprenör, beställare och kund ledde till att vi gemensamt formade en optimal byggnad. Skanska Sverige var totalentreprenör, Skanska Fastigheter Göteborg verkade som beställare och slutkund var HTH Kök. Arkitekturen stod Arkitekt Ellsinger Arkitektkontor AB för.

Projektet i siffror

  • Showroom – 800 kvadratmeter,
  • Kontor – 650 kvadratmeter,
  • Tomt – cirka 3 400 kvadratmeter

Så tycker vår kund

- Processen med Skanska har varit mycket tryggare och bättre än vad vi hade förväntat oss. Vi har haft mycket bra kontakt med både byggherren Skanska Fastigheter Göteborg och entreprenören Skanska Sverige under alla skeden.

Det säger Peder Wallentin, VD, HTH.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading