c

Xchange, Brf Nyhamn, Gävle

  • Brf Nyhamn
  • Brf Nyhamn
  • Brf Nyhamn

Standardiserat bostadsprojekt sänker kostnaderna

Skanska Xchange är ett koncept för standardisering av bostadsprojekt i Sverige, Finland och Norge. Det första projektet som genomförts i Sverige är Brf Nyhamn på Gävle Strand som är ett av Gävles mest attraktiva område. Här byggdes 24 bostadsrätter i två hus med inflyttning i november 2010.

Målsättningen med konceptet Skanska Xchange var att minska produktionskostnaderna för bostäder med 15 procent. Detta ledde till att kunden fick mer för pengarna samtidigt som vinsten ökade.

Skanska Xchange handlar om att tillvarata erfarenhet från tidigare projekt och förenkla byggprocessen.

Vi byggde bostadsrätterna i Nyhamn i egen regi och tog hand om alla steg i kedjan.

Bakgrunden om att förenkla byggprocessen

Bakgrunden till Skanska Xchange är vår övertygelse om att det går att förenkla byggprocessen. Det finns massor av kunskap utspridd bland Skanskas medarbetare, som nu samlats i en kunskapsbank och gjorts tillgänglig för hela företaget.

Förbyggda stommar, gemensamma inköp och lathundar för byggprocessen var några av faktorerna som effektiviserade byggarbetet. Det ledde till kortare projekteringstid, färre fel, mindre resurser och snabbare produktion.

Attraktiva bostäder i bra områden var viktigt för Skanska Xchange. Eftersom vi kapade kostnaderna betydde det att kunderna fick mycket för pengarna.

Spännande arkitektur

Bostadsrättshusen i Nyhamn har en spännande arkitektur med fasader i mörkgrå puts och vita detaljer i oregelbundet mönster. Alla lägenheter har två inglasade balkonger. Området ligger alldeles vid havet, på promenadavstånd till centrum.

Premiärprojekt med återanvänd information

De två flerfamiljshusen i Nyhamn, Gävle, var premiärprojektet för Skanska Xchange, vårt koncept för standardisering av bostadsprojekt i Norden.

Vi samlade ihop ett antal duktiga medarbetare och började gå igenom hur vi arbetar. Snabbt insåg vi att det gick att återanvända många lösningar från tidigare projekt. Bland annat kunde vi producera stommarna i fabrik istället för att platsbygga dem.

I Nyhamn har vi även använt digitala byggnadsinformationsmodeller (BIM - Building Information Management), vilket är ett sätt att spara och återanvända information. En digital modell av huset skapas och information sparas under hela projektet, från första tanken till konstruktionsfasen, byggfasen och förvaltningen. Den informationen återanvänds sedan i andra projekt.

De vackra och funktionella bostäderna blev startskottet för ett helt nytt bostadsområde. I dag har området byggts ut med fler bostäder, butiker, restauranger, caféer och promenadstråk.

Inflyttningen skedde november 2010.

Byggprocessen

Arbetet med Nyhamn flöt på väldigt bra. Specialister på Xchange var med hela vägen för att underlätta implementeringen av systemet i byggprocessen.

Direkt vid starten av Nyhamnsprojektet engagerades en lokal arkitekt som ritade huset inom ramarna för vår plattformsmanual.

Lägre kostnader och högre kvalitet

Standardiserade teknikval, som var en del av Skanska Xchange, betydde att projektgrupperna var bekanta med delarna och materialen. Monteringen gick därmed snabbare och risken för fel minimerades. De bästa komponenterna valdes, vilket betydde hög kvalitet. Att fler delar byggdes i fabrik ledde till lägre kostnader.

Xchange innehöll kontrollstationer som hjälpte projektledarna att hitta bra lösningar i tidigare projekt. Därmed slapp vi uppfinna hjulet om och om igen.

Kontroll ger trygghet

Platschefen i Nyhamn hade en lathund till hjälp för ledningen av byggprojektet. Byggledningen tog fram en huvudtidplan men gjorde även uppföljning på veckobasis.

Lathundarna, kontrollstationerna och teknikvalen blev verktyg som säkerställde att byggprocessen höll hög kvalitet. För arbetslagen betydde det en ökad trygghet eftersom risken för fel minimerades.

– Det är en av de bäst organiserade byggplatser jag sett. Det var ordning och reda med mycket genomarbetade och fungerande tidplaner, säger Tomas Moström, Xchange samordnare Hus norr.

Grön arbetsplats

Skanska Xchange var bra för miljön på flera sätt. Måttanpassade gipsleveranser och stålregelleveranser minskade mängden spillmaterial. Byggprojekten inom Skanska Xchange har en given takhöjd, vilket medförde att vi kunde måttbeställa innerväggsmaterial och inklädnader med mera.

Byggarbetsplatsen i Nyhamn var certifierad enligt Skanskas eget miljömärkningssystem, Grön arbetsplats. Det innebär bland annat att max fem procent av avfallet från byggarbetsplatsen går till deponi; resten sorteras. Ett annat exempel på en Grön arbetsplats är att lågenergilampor används till belysningen både inomhus och utomhus. Vi försöker alltid välja det som är bäst för miljön, exempelvis grön el och miljömärkta köks- och hygienprodukter.

Alla kemikalier som användes i Nyhamn kontrollerades noggrant. Kravet var att minst 75 procent av de kemiska produkter som användes på arbetsplatsen skulle vara klassade som miljöval eller godkända i Kemikalieinspektionens databas.

Ytterligare ett sätt att kontrollera projektets miljöpåverkan var mätning av ekvivalent koldioxidhalt. Vi utförde beräkningar tillsammans med Miljöstaben under projekttiden.

Projektet i siffror

  • 24 bostadsrätter i två hus
  • 15 procent lägre produktionskostnader
  • 2316 kvadratmeter bostadsarea
  • 120 kvadratmeter lokalarea
  • 3357 kvadratmeter bruttoyta

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading