c

ModernaHus, kv Tändstickan, Västervik

 • Tändstickan
 • Tändstickan
 • Tändstickan
 • Tändstickan
 • Tändstickan

Smart teknik halverade byggtiden

ModernaHus är ett egenutvecklat projekt av Skanska med fokus på industrialiserat byggande. Det är ett flexibelt koncept som passar i många olika miljöer.

Att välja ModernaHus innebär halverad byggtid, sänkta byggkostnader och minst 30 procent lägre energianvändning. Konceptet är framgångsrikt och i Västervik har Skanska uppfört Sveriges första ModernaHus med bostadsrätter. Målet med projektet är att sänka byggkostnaderna, korta byggtiden, höja kvaliteten och ge husen lägre livscykelkostnader.

Detta är ett nytt och lite annorlunda sätt att bygga flerfamiljshus. Byggtekniken är miljövänlig och säker. Och det går snabbt. Istället för att bygga huset på plats så gjuts stomme och fasad i Skanskas fabriker i Strängnäs och Bollebygd. På så vis görs stora tids- och kvalitetsvinster. När delarna är färdiga transporteras de och monteras sedan på plats.

Dubbelt så snabbt som traditionellt bygge

Total genomförandetid är cirka 7-8 månader. Att bygga ett ModernaHus går därmed dubbelt som snabbt som att bygga huset på traditionellt vis.

Du som väljer ModernaHus har sex olika hustyper att välja mellan. I Västervik föll valet på hustypen Önneby med fem våningar och 22 bostadsrättslägenheter. Lägenheterna har stora balkonger, stort ljusinsläpp och öppna planlösningar.

Från och med 2009 byggs samtliga ModernaHus med Grön arbetsplats. Det medför exempelvis höga avgaskrav på maskinerna, att vi använder energieffektiv belysning och striktare krav än lagkraven för kemikalier och avfallshantering.

Innovativa lösningar

Konceptet bygger på innovativa lösningar samt en hög grad av industrialisering som bland annat innebär att volymelement, ungefär som legobitar, byggs i fabrik och sedan sätts samman på byggarbetsplatsen.

Förutsättningarna för projektet i kvarteret Tändstickan var utmärkta. Skanska ägde marken, hade byggt fyra hus intill, detaljplanen var klar och läget, precis vid vattnet, kunde knappast bli bättre.

Byggprocessen

Stommar och fasader till huset i Västervik prefabricerades i vår Strängnäsfabrik. Därefter transporterades de färdiga delarna till Västervik för montering. Monteringsarbetet skedde i tre olika faser.

Under fas ett, markfasen, görs grundläggningen. Själva grunden är prefabricerad men monteras med delvis platsgjuten betong. Markfasen tar cirka 6-8 veckor.

Fast två, stomfasen, är den som skiljer arbetet med ModernaHus mest från hur traditionella hus byggs. Stommontaget går nämligen mycket snabbt och kräver enbart ett fåtal montörer. Här monteras prefabricerad stomme och prefabricerade installationer som badrum, trappor och annat.

Stomfasen pågår fram till och med tätt tak. I Västervik gick det snabbt då ett tiotal montörer monterade stommen på bara 29 dagar. Rikttid för hus med åtta våningar är 6 till 8 veckor men eftersom Tändstickan har färre våningar så gick det snabbare.

Sedan är det dags för den tredje och sista fasen – den torra. Den här fasen går också snabbare än vid traditionellt byggande vilket beror på den höga prefabriceringsgraden och att många aktiviteter är tidigarelagda vid stomfasen. Torra fasen tar cirka 16 veckor inklusive uttorkning som tar 50-60 dagar.

Total genomförandetid för ModernaHus är cirka 7-8 månader.

Hållbarhet och grönt byggande

ModernaHus är redan i sitt grundutförande energisnålt och miljövänligt.

Hemligheten bakom den låga energianvändningen är bland annat den robusta sandwichkonstruktionen med extra isolering och minimerade köldbryggor samt återvinning av frånluft. Husets tekniska lösningar ger dessutom en god innemiljö att vistas i och endast beprövade material och materialkombinationer har använts för att få en god luftkvalitet och ett behagligt inomhusklimat.

Beprövade lösningarna

ModernaHus framgång har i grund och botten sin förklaring i att de bästa och mest beprövade lösningarna har satts samman och standardiserats. När vi gjort energiuppföljningar på färdigbyggda ModernaHus har det visat sig att avvikelsen mellan våra beräkningar och uppmätta värden varit maximalt två procent.

Projektet i siffror

 • 1 bostadsrättshus med 22 lägenheter.
 • Halverad byggtid med 7-8 månaders genomförandetid:
  - 6-8 veckors markfas
  - 6-8 veckors stomfas
  - 16 veckors torrfas.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading