c

LF Huset, Kv Mästaren, Kalmar

 • LF Huset
 • LF
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset
 • LF Huset

Modern kontorsfastighet med miljön i fokus

När Länsförsäkringar Kalmar Län bestämde sig för att samla sin bank- och försäkringsverksamhet i ett huvudkontor gick totalentreprenaden till Skanska. Miljömässigt är det en kontorsfastighet i toppklass som certifierats både enligt LEEDs högsta nivå, Platina, och GreenBuilding.

Just In Time

Kv Mästaren var det första LEED-projektet som vi byggde åt en extern kund. Mindre miljöpåverkan lokalt, en lägre energianvändning samt en bättre arbetsmiljö för Länsförsäkringars anställda är några positiva effekter som det nya huvudkontoret resulterat i.

Projektplatsen låg på Kvarnholmen, i centrala Kalmar, vilket betyder att vårt arbetsutrymme var mycket begränsat. Därför tillämpade vi planeringsmetoden Just In Time, som bland annat innebär att material bara fanns på plats precis när vi behövde det, varken tidigare eller senare. På så vis behövde vi inget lager och hade större yta att arbeta på.

Äldre bebyggelse påverkade grundläggningen

Kvarnholmen består av äldre bebyggelse från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet.

- De kringliggande husen är så pass gamla att grundläggningen var i mycket dåligt skick. Vi började därför med omfattande grundförstärkningar och därefter påbörjades pålningsarbetet berättar Johan Nielsen, projektchef på Skanska Sverige.

I december 2010 kunde Länsförsäkringar flytta in i den nya kontorsfastigheten. På en yta om 6 000 kvadratmeter finns totalt cirka 100 arbetsplatser, två butiker samt 37 parkeringsplatser i källarplan.

Miljömässigt hus i toppklass

Projektet var ett förtroendeuppdrag. I januari 2009 påbörjade vi projekteringsarbetet, i augusti samma år började vi bygga och i december 2010 stod huset klart för inflyttning.

- Vi har haft en otroligt bra relation med kunden genom hela projektet. De uppskattar vårt arbetssätt och den öppna dialogen, berättar Johan Nielsen.

Länsförsäkringar hade sedan tidigare goda erfarenheter från Kvarnholmen, som ligger i centrala Kalmar, vilket medverkade till att de valde att etablera sig just här.

Miljömässigt är det ett hus i toppklass. Länsförsäkringar arbetar mycket medvetet med sin miljöprofil och därför kändes det extra roligt att kunna erbjuda dem ett koncept som LEED. Huset har även certifierats enligt GreenBuilding.

- Det största arbetet med att miljöanpassa byggnaden gjordes under projekteringsfasen. Då utformade vi alla lösningar så att fastigheten skulle uppfylla kraven enligt LEED Platina och GreenBuilding. I byggfasen handlade miljöanpassningen främst om mindre saker, exempelvis att skydda materialet som vi byggde in samt att fotodokumentera vårt arbete, berättar Johan Nielsen.

Stort grundläggningsarbete

Totalt sysselsatte projektet cirka 60 personer. Vi jobbade på alla plan samtidigt, fyra våningar och en källare.

Grundläggningen var projektets största utmaning. Husen på Kvarnholmen är från slutet av 1600-talet och början av 1700-talet, och är grundlagda på rustbädd som är en äldre typ av grundläggning med trä. Stora delar av rustbädden i de kringliggande husen var i så dåligt skick att vi behövde grundförstärka innan pålningsarbetet kunde påbörjas. Vi gjorde även en grundvattensänkning på cirka tre meter.

I december 2009 var grundläggningen klar och vid årsskiftet påbörjades arbetet med stommarna. Eftersom det var vinter och snö var det inte aktuellt att platsbygga och således blev det full prefab. Stomme göts i fabrik och transporteras sedan till Kalmar. Under nio veckor arbetade sju personer med att montera stommen.

Stort ljusinsläpp och flexibla lösningar

Bebyggelsen i området är gammal så det var viktigt att den nya byggnaden passade in. Från gatan ser det ut som ett tvåvåningshus men det har en stigande form med fyra våningar i den inre delen av fastigheten.

Att bygga i citymiljö innebar även att vi tog stor hänsyn till alla de människor som bodde och rörde sig i området. Informationsmöten och e-post är några av de kanaler vi använde för att berätta om hur arbetet fortskred och om eventuella störningar.

Huset är 60 meter långt från gata till gata. I mitten har vi skapat ljusinsläpp med hjälp av två uteplatser där det är glas uppifrån och ner. Den största glasytan finns vid uteplatsen mot Åhlénshuset och är åtta meter bred och hela tolv meter högt.

Flexibilitet har varit ett ledord under hela projektet. Huset ska lätt kunna förändras om nya behov uppstår. Väggarna kan relativt enkelt tas ner eller flyttas och vi har skapat många separata ingångar så mycket går att nås.

Högsta LEED-nivån

LEED är ett av världens ledande system för att miljöcertifiera byggnader. Baserat på det antal poäng som byggprojektet klarar nås en av de följande fyra nivåerna; Certifierad, Silver, Guld och Platina.

Kv Mästaren var den första byggnaden i Norden som uppnådde den högsta nivån, Platina. Några exempel på val som gjorts för att uppnå Platina:

 • Huset värms med fjärrvärme.
 • Solfångare sitter på huset.
 • Snålspolande blandare och toaletter används genomgående.
 • Stor vikt har lagts på inomhusklimatet med ökade luftflöden.
 • Material med låg emission.
 • Alla arbetsplatser får ta del av dagsljus och utsikt.
 • Gröna tak.
 • Åtgärder för att minska energiförbrukningen.
 • Val av lokalt producerade material.

Energieffektivt med GreenBuilding

Kv Mästaren har även certifierats enligt GreenBuilding som handlar om att effektivisera energianvändningen i lokaler. För att bli godkänd som GreenBuilding ska byggnaden ha ett energibehov som är minst 25 procent lägre än landets gällande energikrav.

De tekniska systemen och energianvändningen i byggnaden följs kontinuerligt upp för att förbättra inomhusmiljön och effektivisera energianvändningen. Under våren 2012 har ett flertal effektiviseringar av driften skett.

Preliminära resultat pekar på att vi kommer att hamna under beräknad energianvändning som är 63 kWh per kvadratmeter och år. 

Mindre miljöpåverkan lokalt, en lägre energianvändning samt en bättre arbetsmiljö för Länsförsäkringars anställda är några positiva effekter som det nya huvudkontoret resulterat i.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading