c

Gröna skrapan, Göteborg

 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan

Landmärke och ett klimatsmart kontorshus

I februari 2011 invigdes Göteborgs första LEED-certifierade kontorshus.

På Skanska beslutade vi oss tidigt för att bli det ledande projektutvecklings- och byggföretaget inom miljöfrågor. Det blev kontorshuset Gröna Skrapan ett bevis på att vi är på.

Först i Norden att certifieras på LEED Platinum-nivån

Gröna Skrapan blev den första kontorsbyggnaden i Norden som miljöcertifierades på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöbedömningssystemet LEED. Byggnaden klassificerades även som en EU GreenBuilding vilket betyder att energibehovet är minst 25 procent lägre än gällande energikrav.

Henrik Ahnström, då projektchef på Skanska Fastigheter Göteborg AB, menar att klimathot och energifrågor vägde in i valet av kontorslokaler men att arbetsmiljön var det viktigaste argumentet när företag valde att etablera sitt kontor i Gröna Skrapan:

– Arbetsmiljön tror jag prioriterades väldigt högt av hyresgästerna i Gröna Skrapan då vi hyrde ut lokalerna i huset. Arbetar du i funktionella lokaler så mår du bra och håller dig frisk. De bitarna fick vi genom att bygga ett hus med stort miljöfokus.

Med sin utmärkande arkitektur och det sextio meter höga tornet blev Gröna Skrapan ett nytt landmärke i Göteborg. Två lägre huskroppar flankerar den 16 våningar höga byggnaden och tillsammans utgör de totalt 16 000 kvadratmeter kontorslokaler. Det gröna dubbelglaset ringlar sig som en orm runt fasaden, vilket inte bara ger huset karaktär – glaset är även energieffektivt.

Gröna Skrapan ligger i Gårda, ett kontorsområde i centrala Göteborg som har utvecklats enormt de senaste åren. Läget kan knappast bli bättre med fem minuter till Centralstationen, en kvart till Landvetter och omedelbar närhet till E20 och E6.

Goda servicemöjligheter och moderna lokaler

Skanska genomförde projektet i egen regi och ansvarade för projektutveckling, finansiering, projektering, byggande, uthyrning och förvaltning av fastigheten.

Goda servicemöjligheter, bra förutsättningar inom ljud, ljus och tekniska lösningar. Energieffektiv ventilation och värmeåtervinning håller nere den totala lokalkostnaden.

Gemensam reception och konferensvåning samt restaurang och café finns i huset såväl som bilpool och många andra tjänster.

– Vi bytte till oss tomten 2004 eftersom den hade ett bra läge. I normala fall hittar vi ett antal hyresgäster som vi knyter avtal med men här började vi bygga utan att teckna ett enda hyresavtal. Vi insåg att behovet av moderna och miljövänliga lokaler var stort vid den här tiden i Göteborg och vågade satsa trots den då rådande lågkonjunkturen berättar Henrik Ahnström.

Byggprocessen

Grundläggningen var väldigt tuff. Göteborg är känd för sin lerbotten som kan ställa till med problem för alla byggentreprenörer. Byggområdet delas dessutom av med en ledningsrätt för elförsörjningen in till de centrala stadsdelarna.

När vi genomförde grundläggningsarbetena förekom det rörelser i sponter och pålar men tack vare Skanskas duktiga geotekniker kunde arbetena färdigställas på ett säkert sätt.

En annan utmaning var höjden på huset. Att bygga höga hus medför risker när det gäller säkerhet och logistik. De stundtals hårda vindarna ställer säkerheten på sin spets i en så unik struktur. Det handlar mycket om att ha rätt kompetens och rätt medarbetare som vet vad de gör.

Extra stort fokus lades därför på arbetsberedningar och säkerhet. Logistiken är också en utmaning när du bygger på höjden. Kapaciteten begränsas av antalet kranar och hissar. Detta kräver en noggrann planering av materialleveranser.

Integrerad solavskärmning i unik fasad

Gröna Skrapan har en unik fasad med integrerad solavskärmning mellan en dubbel fönsterkonstruktion. För att minimera energiläckage i de stora fasadytorna är lufttätheten viktig. Vi byggde därför en fullskalemodell utanför arbetsplatsen där olika lösningar testades och provtrycktes. Allt för att uppnå bästa resultat med avseende på tekniska lösningar och montage. När huset sedan stod färdigt gjorde vi dessutom en provtryckning som visade ett bra resultat.

Stort miljöfokus

Miljöfokus utmärkte hela projektet. Vi genomförde omfattande analyser över vad som var bäst, mest prisvärt och miljöriktigt på lång sikt. Exempelvis investerade vi lite mer i ventilationssystemet eftersom det betalar sig mångfaldigt genom åren.

Gröna Skrapan certifierad på den då högsta nivån enligt det internationella miljöbedömningssystemet LEED:

– LEED kom in väldigt sent i projektet så byggprocessen var redan i full gång. I det här projektet användes inte LEED som ett projekteringsverktyg i byggprocessen, snarare som ett utvärderingsverktyg. Vi är väldigt stolta över att vi tidigt fick ett bevis på det miljöengagemang som vi har. Det vi gör är rätt; det är hållbart, säger Henrik Ahnström.

Miljöpåverkan

Skanska arbetade med ett antal åtgärder för att minska byggnadens miljöpåverkan under projekt-, bygg- och fövaltningsskedena. Genom att ta vara på värmen och inte kyla ner i onödan minskade vi kraftigt energianvändningen. Ett tätt och välisolerat klimatskal, energieffektiv ventilation och integrerad solavskärmning i fönstren är bara några delar.

Elen tog vi från lokalt producerad vindkraft, sedumtak fördröjer dagvattnet, snålspolande blandare och toaletter används och belysningen är närvarostyrd. Alla arbetsplatser får ta del av dagsljus vilket betyder att mindre belysning krävs.

Sammanfattning av Gröna Skrapans viktigaste miljöfördelar:

 • Effektiv och hållbar energiförsörjning.
 • Värmeåtervinning.
 • Tätt och välisolerat klimatskal.
 • Fönsterlösningar med integrerad solavskärmning.
 • Sedumtak
 • Effektiv vattenanvändning och närvarostyrd belysning.
 • Genomgående certifierat trä.
 • Miljöbilspool och eluttag till elbilar.
 • Energirådgivning för hyresgäster.

Projektet i siffror

 • Den höga delen är 60 meter och 16 våningsplan.
 • De två lägre huskropparna är byggda i sex våningsplan.
 • Cirka 600-700 arbetsplatser
 • 25 procent lägre energianvändning än Boverkets normer för nybyggda fastigheter.
 • 60 procent lägre klimatpåverkan än kontorsbyggnader från 70-talet.

Så tyckte vår kund

- Det känns bra att veta att vi sitter i lokaler där man gjort sitt yttersta för att minska miljöpåverkan. Även inre miljö är viktigt för oss, att hitta en bättre arbetsmiljö är nog inte möjligt. Vi får mycket uppmärksamhet från våra kunder och partners för vårt val, berättar Leontine Ridderstad, kontorschef på it-företaget PTC.
Citat från 2013

I juni 2013 såldes fastigheten till ett till Stena Fastigheter närstående bolag.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading