c

Gröna skrapan, Göteborg

 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan
 • Gröna Skrapan

Göteborgs nya landmärke – klimatsmart kontorshus

Göteborgs grönaste kontorshus invigdes februari 2011 men redan i oktober 2010 flyttade de första hyresgästerna in.

Vi på Skanska har beslutat oss för att bli det ledande gröna projektutvecklings- och byggföretaget. Det klimatsmarta kontorshuset Gröna Skrapan är ett bevis på att vi är på rätt spår.

Först i Norden att certifieras på LEED Platinum-nivån

Gröna Skrapan är den första kontorsbyggnaden i Norden som miljöcertifieras på den högsta nivån, Platinum, enligt det internationella miljöbedömningssystemet LEED. Byggnaden är också klassificerad som en EU GreenBuilding vilket betyder att energibehovet är minst 25 procent lägre än gällande energikrav.

Efterfrågan på lokalerna är stor. Henrik Ahnström, projektchef på Skanska Fastigheter Göteborg AB, berättar att klimathot och energifrågor vägde in i valet av kontorslokaler men att arbetsmiljön var det viktigaste argumentet:

– Arbetsmiljön är väldigt god i Gröna Skrapan, det tror jag prioriteras väldigt högt av hyresgästerna. Arbetar du i funktionella lokaler så mår du bra och håller dig frisk. De bitarna fick vi genom att bygga ett grönt hus.

Med sin utmärkande arkitektur och det sextio meter höga tornet har Gröna Skrapan blivit ett nytt landmärke i Göteborg. Två lägre huskroppar flankerar den 16 våningar höga byggnaden och tillsammans utgör de totalt 16 000 kvadratmeter attraktiva kontorslokaler. Det gröna dubbelglaset ringlar sig som en orm runt fasaden, vilket inte bara ger huset karaktär – glaset är även energieffektivt och miljövänligt.

Gröna Skrapan ligger i Gårda, ett kontorsområde i centrala Göteborg. Läget kan knappast bli bättre med fem minuter till Centralstationen, en kvart till Landvetter och omedelbar närhet till E20 och E6.

Goda servicemöjligheter och moderna lokaler

Skanska genomförde projektet i egen regi och ansvarade för projektutveckling, finansiering, projektering, byggande, uthyrning och förvaltning av fastigheten.

Hyresgästerna kan njuta av goda servicemöjligheter, det senaste inom ljud, ljus och planlösningar såväl som tekniska lösningar. Energieffektiv ventilation och värmeåtervinning håller nere den totala lokalkostnaden.

Lokalerna är moderna med stora, öppna ytor för kontorslandskap, hög takhöjd och service i form av gemensam reception och gemensamma konferenslokaler. Restaurang och café finns i huset såväl som bilpool och många andra tjänster.

– Vi bytte till oss tomten redan 2004 eftersom den hade ett bra läge. I normala fall hittar vi ett antal hyresgäster som vi knyter avtal med men här började vi bygga utan att teckna ett enda hyresavtal. Vi insåg att behovet av moderna och miljövänliga lokaler är stort i Göteborg och vågade satsa trots lågkonjunkturen berättar Henrik Ahnström.

Byggprocessen

Grundläggningen var väldigt tuff. Göteborg är känd för sin lerbotten som kan ställa till med problem för alla byggentreprenörer. Byggområdet delas dessutom av med en ledningsrätt för elförsörjningen in till de centrala stadsdelarna.

När vi genomförde grundläggningsarbetena förekom det rörelser i sponter och pålar men tack vare Skanskas duktiga geotekniker kunde arbetena färdigställas på ett säkert sätt.

En annan utmaning var höjden på huset. Att bygga så höga hus medför risker när det gäller säkerhet och logistik. De stundtals hårda vindarna ställer säkerheten på sin spets i en så unik struktur. Det handlar mycket om att ha rätt kompetens och rätt medarbetare som vet vad de gör.

Extra stort fokus har därför lagts på arbetsberedningar och säkerhet. Logistiken är också en utmaning när du bygger på höjden. Kapaciteten begränsas av antalet kranar och hissar. Detta kräver en noggrann planering av materialleveranser.

Integrerad solavskärmning i unik fasad

Gröna Skrapan har en unik fasad med integrerad solavskärmning mellan en dubbel fönsterkonstruktion. För att minimera energiläckage i de stora fasadytorna är lufttätheten viktig. Vi byggde därför en fullskalemodell utanför arbetsplatsen där olika lösningar testades och provtrycktes. Allt för att uppnå bästa resultat med avseende på tekniska lösningar och montage. När huset sedan stod färdigt gjorde vi dessutom en provtryckning som visade ett bra resultat.

Stort miljöfokus

Miljöfokus har utmärkt hela projektet. Vi har genomfört omfattande analyser över vad som är bäst, mest prisvärt och miljöriktigt på lång sikt. Exempelvis investerade vi lite mer i ventilationssystemet eftersom det betalar sig mångfaldigt genom åren.

Gröna Skrapan är precertifierad på den högsta nivån enligt det internationella miljöbedömningssystemet LEED. Men det har inte påverkat byggprocessen nämnvärt i detta projekt enligt Henrik Ahnström:

– LEED kom in väldigt sent i projektet så byggprocessen var redan i full gång. I det här projektet har LEED inte använts som ett projekteringsverktyg i byggprocessen, det har snarare använts som ett utvärderingsverktyg. Vi är väldigt stolta över att ha fått ett bevis på det miljöengagemang som vi har. Det vi gör är rätt; det är grönt.

Minskad miljöpåverkan

Kontorsbyggnader står för 40 procent av samhällets energianvändning. Skanskas Gröna Skrapan har 25 procent lägre energianvändning än Boverkets normer för nybyggda fastigheter och hela 60 procent lägre energienergianvändning än kontorsbyggnader från 70-talet.

Varje medarbetare i Gröna Skrapan sparar lika mycket energi som en person gör av med i hushållsel under ett år. Det är bra för miljön och ger lägre driftskostnader.

Skanska har arbetat med ett antal åtgärder för att minska byggnadens miljöpåverkan. Genom att ta vara på värmen och inte kyla ner i onödan minskar vi kraftigt energianvändningen. Ett tätt och välisolerat klimatskal, energieffektiv ventilation och integrerad solavskärmning i fönstren hjälper oss med detta.

Elen kommer från lokalt producerad vindkraft, sedumtak fördröjer dagvattnet, snålspolande blandare och toaletter används och belysningen är närvarostyrd. Alla arbetsplatser får ta del av dagsljus vilket betyder att mindre belysning krävs.

I huset finns de senaste tekniska lösningarna, videokonferens gör att du slipper resa för att hålla möten. Dessutom finns en miljöbilspool och möjlighet att ladda elbilar.

Sammanfattning av Gröna Skrapans viktigaste miljöfördelar:

 • Miljövänlig energiförsörjning.
 • Värmeåtervinning.
 • Tätt och välisolerat klimatskal.
 • Fönsterlösningar med integrerad solavskärmning.
 • Sedumtak
 • Effektiv vattenanvändning och närvarostyrd belysning.
 • Genomgående certifierat trä.
 • Miljöbilspool och eluttag till elbilar.
 • Energirådgivning för hyresgäster.

Projektet i siffror

 • Den höga delen är 60 meter och 16 våningsplan.
 • De två lägre huskropparna är byggda i sex våningsplan.
 • Cirka 600-700 arbetsplatser
 • 25 procent lägre energianvändning än Boverkets normer för nybyggda fastigheter.
 • 60 procent lägre klimatpåverkan än kontorsbyggnader från 70-talet.

Så tyckte vår kund

- Det känns bra att veta att vi sitter i lokaler där man gjort sitt yttersta för att minska miljöpåverkan. Även inre miljö är viktigt för oss, att hitta en bättre arbetsmiljö är nog inte möjligt. Vi får mycket uppmärksamhet från våra kunder och partners för vårt val, berättar Leontine Ridderstad, kontorschef på it-företaget PTC.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading