c

Clarion Hotel Sign, Stockholm

  • Clarion Sign
  • Clarion Sign
  • Clarion Sign
  • Clarion Sign
  • Clarion Sign

Logistiska utmaningar när Stockholms största hotell byggdes

Skanska har byggt Clarion Hotel Sign på Norra Bantorget i Stockholm, som med sina 558 dubbelrum och 29 000 kvadratmeter är Stockholms största hotell. Skanska verkade som totalentreprenör för projektet. Uppdragsgivaren Arthur Buchardt är en av Norges mest kända entreprenörer i fastighets- och hotellbranschen.

Utmaningar på vägen

Produktionen skedde på en mycket begränsad yta samtidigt som trafik och verksamhet runt omkring behövde fungera så normalt som möjligt.

Parallellt med bygget av Clarion Hotel Sign pågick även ett flertal andra kontors- och bostadsprojekt i området vilket medförde en rad logistiska utmaningar och arbetsmiljötekniska problemställningar utöver det vanliga.

Kranar korsade varandras bana, transporter körde in och ut över varandras områden och en cykelbana passerade precis intill bygget. Dessutom behövde vi ta hänsyn till tågtrafiken och högspänningsledningar när vi lossade stomelement som ”fladdrade i vinden”.

Skanska var totalentreprenör för projektet vilket innebar att vi ansvarade för allt – projektering, material, arbete och underentreprenörer. Det betydde också att vi hade möjlighet att påverka och komma med lösningar som gynnade både tidsramar, ekonomi, arbetsmiljö och miljö.

- Ett exempel är den lösning vi hittade tillsammans med Green Cargo och Banverket som gjorde det möjligt att utnyttjat byggarbetsplatsens läge intill bangården. Istället för med lastbil transporterades de prefabricerade stomdelarna med tåg från Slovakien vilket gjorde att vi faktiskt kunde lyfta dem direkt från tågvagnarna och rakt in i bygget – en suverän lösning för både logistiken och miljön berättar Magnus Hellsten, Skanskas projektingenjör i Clarion Hotel Sign.

Invigning 2008

När Stockholms stad öppnade för att bebygga området intill bangården, norr om centralen, såg Arthur Buchardt en möjlighet att föreslå ett storhotell som fond för Norra Bantorget.

Arkitekten Gert Wingårdhs uppdrag blev att designa en byggnad som representerade nutidens och framtidens Stockholm. Resultatet blev en byggnad med två kraftigt utstickande spetsar som klipper i luften mot söder och två mycket olika sidor. Sidan mot bangården är helt sluten och den andra mot Norra Bantorget är en öppen lutande fasad som speglar områdets växande grönytor.

Den elva våningar höga byggnaden utgörs av fyra sammanhängande huskroppar med två innergårdar. Hotellet har ett skandinaviskt grundtema vad gäller arkitektur, formgivning och gastronomi och har satt Stockholm på kartan när det gäller konferensverksamhet.

I februari 2008, två år efter första spadtaget, invigdes Clarion Hotel Sign.

Viktigt med planering och riskhantering

Närheten till Bangården och de utmaningar som en byggplats i citymiljö innebär att mycket tid lades ner på planering och riskhantering.

Ett beslut som togs i ett tidigt skede var valet av stomme. I ett försök att komma ner i totalkostnad samt en kortare byggtid valdes en stomme med blandteknik.

Stommar fraktades med tåg

Ett samarbete med GreenCargo och Banverket gjorde det möjligt att transportera stomsystemet från Slovakien med tågtransport istället för de traditionella lastbilstransporterna. Resultatet blev att Skanska minskade koldioxidutsläppen motsvarande 30 varv runt jorden med lastbil samt en ekonomisk besparing med cirka 10 procent på fraktkostnaden. Bangården gick därmed från att vara ett problem till att bli en tillgång.

Ur ett miljöperspektiv har projektet därför varit resurssnålt och vi har uppnått en effektivare byggprocess genom bättre förutsägbarhet och lagringsmöjlighet på arbetsplatsen.

Byggarbetsplats mitt i city

Eftersom projektet låg mitt i city, med intensiv trafik och mycket människor i rörelse, valdes i ett tidigt skede att ta in så kallade logistikkoordinatorer. Dessa hade till uppgift att ta emot leveranser och se till att trafiken flöt på. En viktig uppgift var också att svara på frågor från förbipasserande och se till att ingen obehörig kom in på området.

Intilliggande gator och vägar kunde hållas öppna under hela byggtiden och fotgängare och trafik kunde problemfritt och säkert passera.

En del av Västra city

Clarion Hotel Sign var del av en större upprustning som kallades Västra City. Projektet handlade om att levandegöra området mellan Klara sjö och bebyggelsen på Norrmalm.

Redan 1999 tog Skanska initiativet att utveckla området runt Norra Bantorget och fick året därpå uppdraget att göra en förstudie av planområdet av Stockholm stad. I dag är Norra Bantorget en levande del av Stockholm och har blivit ett av Stockholms mest intressanta områden för boende och företagare.

Nya bostäder, butiker, kontor, restauranger och mer grönområden binder samman Norra Bantorget med S:t Eriksplan. På Norra Latins grusplan finns en stor och populär uteservering. Skanska har byggt Flat Iron Building och ett antal bostäder i området. Och så har vi byggt Stockholms största hotell, Clarion Hotel Sign. Det uppmärksammade hotellet skapade 160 nya heltidsjobb.

Tågtransport istället för lastbil

Beslutet att använda tågtransport istället för de traditionella lastbilstransporterna av VST:s stomsystem från Slovakien var en mycket bra lösning som minskade koldioxidutsläppen motsvarande 30 varv runt jorden med lastbil. Tågtransporterna innebar även en ekonomisk besparing med över 10 procent på fraktkostnaden.

2006 nominerades projektet Clarion Hotel Sign till Skanska Sveriges miljöpris.

Projektet i siffror

  • Cirka 29 000 kvadratmeteryta
  • 11 våningar
  • 558 rum
  • 11 000 kubikmeter betong

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading