c

Miljonhemmet, Kv Molde 1-2, Stockholm

  • Kv Molde
  • Kv Molde
  • Kv Molde
  • Kv Molde
  • Kv Molde

Boendedialogen i fokus när Molde rustades upp

De boende i kvarteret Molde 1-2 i Husby kunde sommaren 2009 glädjas åt nyrenoverade hus och en upprustad innergård. Innan renoveringen var de två femvåningshusen i stort behov av upprustning och energianvändningen var hög.

Vårt första uppdrag i kv Molde 1-2 bestod egentligen bara av att bygga en ny tvättstuga och för det arbetet använde vi verktyg ur Skanskas kunskapsbank, Miljonhemmet.

En totalentreprenad i Husby

Projektet är en totalentreprenad med samordning av sidoentreprenörer. Tack vare ett nära samarbete med vår beställare, Svenska Bostäder, och alla entreprenörer har projektet löpt väldigt smidigt.

Vi fick uppdraget eftersom Svenska Bostäder har uppskattat det arbete vi gjort tidigare i området. I Husby har vi tidigare bland annat utfört fasadrenoveringar, påbyggnader, byggt nya tvättstugor och betongrenovering av parkeringshus.

Nyttan av en gedigen kunskapsbank

I Miljonhemmet samlar vi alla erfarenheter från vårt arbete med miljonprogrammet, erfarenheter som sedan återanvänds i nya projekt.

När vi sedan fick även nästa uppdrag i kvarteret Molde fick vi användning för flera av verktygen ur Miljonhemmet. Vi har renoverat och tilläggsisolerat både tak och fasader samt putsat fasaderna och tätat fogar mellan sandwichelement.

Andra åtgärder är dörrbyten och byten av fönster till fönster med bättre energiprestanda och en helt ny innergård med privata uteplatser. Vi har lagat betongskador på balkonger och loftgångar, monterat nya räcken och klätt fasaderna vid balkonger och loftgångar med ett tåligt och klotterbeständigt skivmaterial.

Energianvändningen har minskat med cirka 20-25 procent tack vare fönsterbytena samt tilläggsisoleringen av fasader och tak. De energibesparande åtgärderna har bidragit till Svenska Bostäders finansiering av renoveringen.

Dialogen med de boende är viktig för ett smidigt samarbete. Alla har bott kvar i sina lägenheter under renoveringen. I området talas många språk. Genom att rekrytera personer från området kunde vi ha en tydlig kommunikation med de boende.

Det slitna området i stadsdelen Järva byggdes under 1972-1977 och är en del av miljonprogrammet. Molde är ett pilotprojekt i Järvalyftet; Svenska Bostäders satsning på att förvandla Järvaområdet till en trygg, trivsam och attraktiv del av Stockholm.

Byggprocessen

En utmaning för byggteamet var att alla bodde kvar i lägenheterna. Det ställer höga krav på oss avseende information, störning och säkerhet.

Säkerheten är alltid prioriterad i Skanskas arbete. När de boende är kvar i lägenheterna blir säkerhetsarbetet ännu mer omfattande.

En tydlig dialog med de boende var otroligt viktig. 78 procent av de boende har utländsk bakgrund och många talar inte svenska. Vår lösning var att rekrytera två mycket duktiga killar från området som talar flera olika språk. De har besvarat frågor och fångat upp synpunkter från både boende och människor som dagligen passerar bygget.

Alla fasader på två av husen har tilläggsisolerats och putsats vita. Även taken har tilläggsisolerats. Vi byggde om entréer, bytte fönster och lägenhetsdörrar.

Betongrenovering av balkonger och loftgångar utfördes. Det är ett bra exempel på hur vi använde våra erfarenheter från Miljonhemmet. Vi har utvecklat kvalitetssäkrade metoder för lagning av betongskador, dessa användes i kv Molde.

Loftgångar och balkonger fick även ny belysning och en estetisk uppfräschning.

Gården var en viktig del i projektet. Här kan de boende träffas och umgås. Gården rustades upp med nya planteringar, fina lekplatser och gångvägar. Lägenheterna i bottenvåningen fick uteplatser. Belysningen förbättrades och cykelparkeringarna placerades om för ökad trygghet.

Vi höll ett högt tempo och klarade alla åtgärder på mindre än ett år. Vår målsättning var att skapa en miljö som skulle göra de boende stolta över sitt område.

Kraftigt minskad energianvändning

Kv Moldes höga energianvändning har minskat drastiskt, med cirka 20-25 procent, som följd av Skanskas renoveringsåtgärder.

Skanska initierade ett examensarbete på KTH med uppgift att se hur mycket energi husen kunde spara samt om det fanns andra kreativa energibesparingsåtgärder. Vi vill alltid bli bättre. Givetvis fick vår beställare, Svenska Bostäder, ta del av resultatet.

Miljön är viktig för Skanska även under själva byggprocessen. Under byggprojektet källsorterade vi glas och trä från fönster och mycket annat byggmaterial.

Rekryteringen av personer från området hjälpte oss att ha en smidig dialog med de boende. De fick tydlig information och kunde framföra önskemål.

Ny belysning och en bättre placering av cykelställ bidrar till att gården blivit tryggare för de boende. Vi hoppas att den upprustade boendemiljön inne och ute ska göra de boende stolta över sitt område. Ett ökat ansvarstagande och ökad trygghet skapar möten mellan människor.

Så tyckte vår kund

- Jag tycker att det som fungerat bäst är samarbetet med alla berörda, arkitekter Skanskas personal och underentreprenörer. Ett plus till Abdi och Shiraz, det känns bra att få se att två så trevliga killar har fått jobb och skött det så bra, med hopp om att de kan få jobba vidare i våra projekt. Alla underentreprenörer skall också ha en eloge för sitt engagemang i projektet, de har varit med och drivit det framåt samt kommit med idéer för att lösa problem, berättar Roland Svensson, Projektledare, Svenska Bostäder.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading