c

Miljonhemmet, Betesgatan, Borlänge

  • Betesgatan
  • Betesgatan
  • Betesgatan
  • Betesgatan
  • Betesgatan
  • Betesgatan

Ökad tillgänglighet lyfter Betesgatan

Bostadsområdet på Betesgatan i Borlänge var en del av miljonprogrammet som fick ett rejält lyft. Skanska tog ett helhetsgrepp och renoverade allt från stammar till gårdar och garagelängor. 

På Betesgatan 4-10 har vi renoverat totalt 210 lägenheter och fyravåningshusen fick en våning till, vilket tillförde ytterligare 60 lägenheter till området. Det innebär att fler fått chans att flytta in i det attraktiva området.

Vår förhoppning har varit att upprustningen av boendemiljön inne och ute leder till att de boende värnar om sitt område. Människor från olika kulturer och i alla åldrar kan umgås i den fina miljön mellan husen. Samhällsnyttan är ökat ansvarstagande för närmiljön och ökad tolerans och förståelse mellan människor.

Smidigt partneringsamarbete

Projektet var ett partneringsamarbete vilket innebär att alla tagit ett större ansvar och talat med beställaren på samma nivå. Vid projektstarten jobbade vi mycket med att tydliggöra ansvar och få alla att se och tänka på helheten. Detta resulterade i ett smidigt samarbete.

Ytterligare en anledning till att projektet fungerat bra är att vår beställare, Tunabyggen, hade anställt en projektsamordnare som hanterade dagliga frågor. Hon fungerade som en länk mellan boende, entreprenörer och beställarens teknik- och driftorganisation. Stora och små frågor fångades smidigt upp och de boende känner sig trygga i att snabbt få svar.

Låga halter koldioxidutsläpp

Koldioxidbelastning per producerad enhet från betong var mycket låg eftersom det handlade om en ombyggnad; vi hade en befintlig stomme som användes vid renovering av lägenheterna.

Allt byggmaterial värderades med hjälp av miljödatabasen BASTA. Här kunde vi kontrollera om en gipsskiva var ett bra miljöval eller om vi skulle leta efter alternativ. 

Energieffektivisering och trivsel

Renoveringen av Betesgatan medförde lägre energianvändning tack vare ett nytt ventilationssystem, fönsterbyten och tilläggsisolering. Vi sänkte därmed energiförbrukningen från cirka 155 till 91 kWh per kvadratmeter och år. Det tjänar såväl miljön som fastighetsägaren och hyresgästerna på. 

Vid projektstarten hade vi möten med hyresgästförening, polis, hyresvärd och entreprenörer. En idé som bidragit till en tryggare boendemiljö var att riva de gamla garagelängorna och vända de nya mot bostadshusen. De boende får på så sätt uppsikt över sina bilar och skadegörelsen minskar.

Trivseln är också viktig. Vi har byggt om gårdarna och anpassat dem till det närliggande parkområdet. Lekplatserna har blivit väldigt trevliga, och sophusen har fått fina sedumtak.

En levande miljö mellan husen betyder ökad trygghet och säkerhet för de boende. Mindre skadegörelse innebär lägre kostnader. Det innebär också att de boende känner sig trygga och stolta över sitt område.

Kunskapsbanken Miljonhemmet

Skanska har skapat en enorm kunskapsbank – Miljonhemmet – där vi har sparat våra erfarenheter från miljonprogrammet. Ur denna verktygslåda hämtar vi de verktyg som behövs för varje projekt.

Till Betesgatan har vi exempelvis använt ett verktyg för betonginventering som hjälpmedel när vi tagit fram åtgärdsplan och genomfört balkongrenovering.

Vikten av tillgänglighet

Vi har arbetat aktivt med att tillgänglighetsanpassa husen och har fått hjälp av det kommunala handikapprådet. Tryggheten för de boende ska vara den bästa möjliga. Tidigt i projektet hade vi möten med hyresgästförening, polis, hyresvärd och entreprenörer. Rullstolsbundna och synskadade har gjort rundturer och testat tillgängligheten. Det handlar bland annat om höjden på trösklar, lättåtkomliga strömbrytare och bredden på dörröppningar.

– En lärdom vi gjort på Betesgatan är markeringen av portnummer. Vi skrev först portnumren i vitt på glas. För den synskadade person som var här och inspekterade blev det bara en dimma. Hon föreslog en kontrastfärg runt siffrorna. Det är en detalj som gör stor skillnad i vardagen, som vi vidarebefordrar till andra projekt berättar Johan Karlsson, projektingenjör på Skanska.

Så tycker vår kund

– Projektet Betesgatan visar på ett lyckat exempel på hur man i nära samarbete med en entreprenör kan skapa fler lägenheter och samtidigt renovera befintligt bestånd, och i och med detta öka tillgängligheten till modern standard. Projektet i sin helhet med hus- och markprojekt lyfter hela området Bullermyren och skapar ett tryggt och trevligt område.

Pernilla Bergkvist, Fastighetschef, AB Stora Tunabyggen

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading