c

Sveavägen 44, Stockholm

  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44
  • Sveavägen 44

Anrik fastighet med moderna inslag

Mitt i centrala Stockholm ligger kontorsfastigheten Sveavägen 44, för många känd som Skandiahuset eller Thulehuset. Skanska har fått i uppdrag av Diligentia att omvandla den sjuttio år gamla byggnaden till en modern och flexibel mötesplats med miljö och hållbarhet i fokus.

Det är ett komplicerat projekt som inkluderar stora rivningsarbeten och om- och tillbyggnader. Bland annat grundförstärker vi fastigheten, två nya våningar byggs på, fasaden får ett nytt modernare utseende och en läcker takterrass med växtlighet och gångstråk byggs på det nya taket. Dessutom moderniserar och öppnar vi upp entrévåningen. På så sätt kan vi öka kopplingen mellan verksamheter inom huset och stadslivet utanför. Entréplan får en genomgående planlösning och kommer kunna fyllas med nya spännande butiker.

Innergården byggs igen för att göra plats åt nya kontorsytor. Här bygger vi tre stora ljusgårdar som släpper in dagsljus och bidrar till en trivsam och omväxlande arbetsmiljö.

Projektet, som beräknas stå färdigt 2014, kommer få en grön prägel och vårt mål är att nå nivå Excellent enligt den internationella miljömärkningen BREEAM.

Historien bakom fastigheten

Fastigheten som många än idag kallar Thulehuset eller Skandiahuset uppfördes mellan 1938 och 1942 åt försäkringsbolaget Thule efter ritningar av arkitekten Gustaf Clason. Då var rationalitet och effektivitet ledord och kontorshuset blev ett av de mest effektiva i landet. Över tusen kontorister satt på långa led och lämnade post på transportband som löpte längst med fastighetens fönster mellan de olika avdelningarna. 1963 slogs Thulebolagen ihop med Skandia som satt där fram till 2010.


Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects