c

Rättscentrum Örebro, Örebro

  • Rättscentrum Örebro är en spektakulär byggnad i olika kulörer.

Ny byggnad främjar samarbetet mellan rättsvårdande myndigheter

Rättscentrum Örebro ligger mitt i staden. Här sitter de fyra rättsvårdande myndigheterna Domstolsverket, Åklagarmyndigheten, Polismyndigheten och Kriminalvården under samma tak sedan 2013.

I partneringsamverkan och på totalentreprenad har vi i nära samarbete tillsammans med fastighetsägaren Norrporten uppfört den nya byggnaden som innehåller bland annat kontor, förhandlingssalar, storkök och restaurang. Dessutom genomförde vi en omfattande ombyggnation av det befintliga polishuset. Bland annat byggdes sju nya arrestceller. Byggnaden är utformad utifrån verksamheternas olika behov. Projektet påbörjades 2010 och färdigställdes 2013.

En förändrad stadsbild

Rättscentrum Örebro har förändrat stadsbilden på ett positivt sätt. Den spektakulära byggnaden med olika kulörer ligger precis vid Resecentrum och ger en välkomnande bild av staden. Alla som har deltagit i projektet är väldigt stolta över att ha varit med om att bygga fastigheten.

Internationellt erkännande och påhittiga lösningar

Som tredje fastighet i Sverige har nybyggnaden av Rättscentrum Örebro uppnått klassificeringen LEED Platinum. Det betyder att byggnaden är certifierad enligt det internationella miljöcertifieringssystemets högsta nivå. Kraven är många för att uppnå denna klassificering. Byggnaden bedöms utifrån bland annat placering, närhet till kommunikationsmedel, miljöpåverkan, energianvändning och vattenförbrukning.

Vi har sedumväxtlighet på taket som tar hand om vatten. Energi sparas genom att apparater stängs av när de inte används. Byggnaden har ett slutet energisystem som producerar värme, kyla och tappvarmvatten året om; el tillförs endast för drift, pumpar och maskiner i anläggningen. 

Fastigheten är även certifierad enligt Green Building.

Viktiga säkerhetsaspekter

Säkerheten på arbetsplatsen har varit mycket hög och vi har varit förskonade från allvarliga olyckor. Ett skyddsombud har arbetat heltid med säkerhetsfrågor och vi har jobbat mycket med arbetsberedningar. Det finns också en till säkerhetsaspekt i uppdraget på grund av verksamheten. Lås, dörrar och larm skiljer sig från andra byggnader. Personkontroller utfördes på folk som jobbade i projektet, vilket krävde planering och framförhållning.

Spektakulär fasad

Den prefabricerade betong- och stålstommen är funktionell men har även en estetisk aspekt. Fasadelementen är gjutna i olika vinklar, kulörer och brytningar. Fasaden är spektakulär och full av liv samtidigt som den passar ihop med den omkringliggande arkitekturen i stenstaden.

En utmaning i projektet var logistiken. Eftersom projektet låg centralt i Örebro, vid en av de mest trafikerade korsningarna, var det väldigt trångt. Vi stängde av vissa gator under perioder och fick planera in transporter på nätterna för att få logistiken att fungera.

Citat från kunden:

"Skanska har hanterat de störningar som uppkommit på ett bra sätt. Det har varit en skicklig grupp av medarbetare, från yrkesarbetare till projektledare. Det är viktigt att välja den bästa organisationen för ett projekt av den här storleken."

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading