c

Frölunda Torg, Göteborg

 • Frölunda Torg har fått en ny huskropp och ett parkeringshus i fem plan
 • Centret är en naturlig träffpunkt.
 • Frölunda Torg invigdes 1966.
 • I dagsläget har Frölunda Torg omkring 200 butiker
 • Under åren som gått har köpcentret byggts ut i omgångar.
 • Frölunda Torg är välbesökt av de närboende.
 • Projektet har haft starkt fokus på säkerhet och arbetsmiljö.
 • Flygbild på Frölunda Torg.

Utbyggt köpcentrum med 200 butiker

När Frölunda Torg invigdes 1966 av dåvarande statsministern Olof Palme var det Europas största köpcentrum. Under åren som gått har köpcentret byggts ut i omgångar. Med Diligentia som förvaltare inleddes den största utbyggnaden hittills och Skanska fick uppdraget att genomföra både utbyggnad och renovering.

Det varierade butiksutbudet kompletteras med restaurangtorg och biograf för att centret ska bli en naturlig träffpunkt även kvällstid.

En ny huskropp och ett parkeringshus

Skanska anlitades 2008 när projektet var i ett tidigt skede. Vi gav Frölunda Torg en ny huskropp och ett parkeringshus i fem plan. Vi fullföljde de tankar som arkitekten hade för 45 år sedan med runda linjer, baldakiner och böljande tak. Vi har även jobbat i alla befintliga delar av Frölunda Torg.

Affärerna höll öppet som vanligt

En utmaning var att bygga samtidigt som affärerna höll öppet som vanligt. Tillsammans med Diligentia arbetade vi för att hitta de bästa möjliga lösningarna. Butikerna var öppna under hela byggperioden. Att kunderna kan använda köpcentret trots det pågående byggarbetet var mycket viktigt.

Planering och information var viktigt, dels för att säkerställa säkerheten för alla som rör sig i köpcentret och dels för att affärerna skulle kunna bedriva sin verksamhet.

Byggprocessen

Frölunda Torg drevs som ett partneringprojekt. Det innebar att Skanska och Diligentia samarbetade för att kostnadseffektiva och hållbara lösningar.

Vi har byggt en ny huskropp och ett parkeringshus i fem plan. Dessutom har vi byggt om alla befintliga huskroppar utom kärnan. Omläggning av ledningar i mark och utvändiga mark- och parkeringsytor ingår i projektet.

Nära samarbete med centrumledningen

Säkerheten var en viktig fråga, särskilt eftersom besökare hela tiden rörde sig i köpcentret. Tydlig information var också viktigt, såväl som avspärrningar. Vi hade provisoriska gångstråk, tunnlar på hjul som såg ut som ormar, som vi rullade runt. Det fungerade väldigt bra. Ett nära samarbete med centrumledningen var viktigt.

Avstämningar och uppföljningar

En viktig erfarenhet från projektet var de avstämningar som gjorts varje halvår. Via webbaserade frågeformulär fick alla inblandade parter svara på hur de uppfattade arbetsprocessen och kontakter med nyckelpersoner i projektet. Från att ha varit en ganska spretig grupp människor från olika företag, blev vi en samlad trupp där vi jobbade mot samma mål.

Alla som har varit med i projektet var otroligt nöjda. Beställare, brukare, hyresgäster, kunder och entreprenörer tyckte att det har varit bra.
20 april 2011 invigdes den sista etappen i den stora om- och utbyggnaden.

Projektet i siffror

 • Tillbyggnad av Hus H, cirka 10 000 kvadratmeter.
 • Tillbyggnad av Hus G cirka 20 000 kvadratmeter.
 • Nybyggnad av parkeringsbyggnad, cirka 18 000 kvadratmeter.
 • Ombyggnad hus D, cirka 4 000 kvadratmeter.
 • Ombyggnad B och C2 cirka 10 000 kvadratmeter.

Så tyckte vår kund

- Med Skanska har vi lyckats bygga sida vid sida med pågående handel och med bevarad tillgänglighet för kunder, och med starkt fokus på säkerhet och arbetsmiljö för alla. Gemensamt har vi kunnat välja de för projektet mest kostnadseffektiva produktionslösningarna. Skanska har bidragit med nytänkande och samtidigt säkerställt leveranser i tid, berättar Alexander Sundberg, projektchef på Diligentia.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading