c

Hagaporten 3, Solna

  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3

En tidig förebild inom säkerhetsarbete

Vid norra infarten till Stockholm ligger Hagaporten 3. I miljövänliga och moderna lokaler sitter ÅF och flera andra företag sedan 2008. Skanska hade haft ögonen på tomten i flera år när ÅF meddelade marknaden att man letade nya lokaler.

Läget är idealiskt för en kontorsbyggnad med närhet till motorväg, pendeltåg och bussar. Dessutom passerar dagligen cirka 170 000 fordon på E4:an utanför vilket betyder fantastisk exponering. ÅF valde Hagaporten på grund av läget, ett genomtänkt förslag och möjligheten att påverka utformningen av lokalerna.

Vi köpte tomten och började bygga i april 2006. Här låg tidigare en parkeringsplats och en bilprovning. Läget precis vid E4:an medförde att arkitekturen präglas av stor skala och horisontella linjer; de som kör förbi hinner inte uppfatta små detaljer. Ett undantag är de grafiska formler som anspelar på ÅF:s verksamhet; de som bildar mönster på sockelvåningens betong.

Projektet präglades av ett mycket gott samarbete mellan hyresgästen ÅF, Solna stad, arkitekten Strategisk Arkitektur och Skanska. Trots en snäv tidsplan löpte projektet på smidigt.

Miljöprofilen var stark och Hagaporten 3 är den första byggnaden i Sverige som fått certifieringen EU Green Building.

Byggprojektet var en stark förebild när det gäller säkerhet. Vi arbetade intensivt med att förbättra arbetsmiljöarbetet i projektet och belönades med två interna arbetsmiljöpriser. Det vi gjorde då är standard inom Skanska i dag men på den tiden var detta projekt en pionjär inom säkerhet. Det visar hur långt vi har kommit i vårt arbete.

Antal projekt

loading
Se även Skanskas globala projekt på www.skanska.com/projects