c

Hagaporten 3, Solna

  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3
  • Hagaporten 3

En tidig förebild inom säkerhetsarbete

Vid norra infarten till Stockholm ligger Hagaporten 3, även känt som ÅF-huset i folkmun. I miljövänliga och moderna lokaler sitter ÅF och flera andra företag sedan 2008. Skanska hade haft ögonen på tomten i flera år när ÅF meddelade marknaden att man letade nya lokaler.

Läget är idealiskt för en kontorsbyggnad med närhet till motorväg, pendeltåg och bussar. Dessutom passerar dagligen cirka 170 000 fordon på E4:an utanför vilket betyder fantastisk exponering. ÅF valde Hagaporten på grund av läget, ett genomtänkt förslag och möjligheten att påverka utformningen av lokalerna.

Projekt präglat av gott samarbete

Skanska var både byggherre och projektutvecklare för Hagaporten 3. En parkeringsplats och bilprovning låg på tomten som vi omvandlade till ett grönt och modernt kontorshus.

Vi köpte tomten och i april 2006 satte vi spaden i backen. Här låg tidigare en parkeringsplats och en bilprovning. Läget precis vid E4:an medförde att arkitekturen präglas av stor skala och horisontella linjer; de som kör förbi hinner inte uppfatta små detaljer. Ett undantag är de grafiska formler som anspelar på ÅF:s verksamhet; de som bildar mönster på sockelvåningens betong.

ÅF tecknade ett hyresavtal med oss och tillsammans med arkitekten utformade vi huset. Samarbetet mellan hyresgästen ÅF, Solna stad, arkitekten Strategisk Arkitektur och Skanska fungerade mycket väl. Trots en snäv tidsplan löpte projektet på smidigt.

Lika viktigt som det fungerande samarbetet var det att alla på byggarbetsplatsen förstår vad vi vill uppnå; därför fick alla en folder som förklarade vad vi eftersträvade. Vi klarade den snäva tidsplanen och skapade en byggnad som alla var stolta över.

Stark miljöprofil

Miljöprofilen var stark och Hagaporten 3 är den första byggnaden i Sverige som fått certifieringen EU Green Building.

Byggprojektet var en stark förebild när det gäller säkerhet. Vi arbetade intensivt med att förbättra arbetsmiljöarbetet i projektet och belönades med två interna arbetsmiljöpriser. Det vi gjorde då är standard inom Skanska i dag men på den tiden var detta projekt en pionjär inom säkerhet. Det visar hur långt vi har kommit i vårt arbete.

Inflyttning 2008

Huset består av cirka 50 000 kvadratmeter fördelade på tio våningar. Tre våningsplan med garage och teknikutrymmen ligger under mark. I entrévåningen finns reception, konferensutrymmen, restaurang och godsmottagning. De sex resterande våningarna är kontorsplan.

Grundläggningen var relativt okomplicerad. En del av Brunkebergsåsen går här vilket betyder mycket sand. Vi har pålat en hel del för att skapa en stabil grund.

På sensommaren började vi resa stommen. Det som sticker ut från den traditionella prefabricerade stål- och betongstommen är sockelelementen med grafisk betong. Utmaningen ligger i tillverkningen: det gäller att få en jämn kulör på de olika enheterna samt att de blir släta. Vid själva montaget var vi väldigt noggranna med mönsterpassningen av de grafiska formlerna.

De stora fönsterpartierna kräver precision vid monteringen och vi valde energiglas för att det inte skulle bli för varmt i byggnaden. Den glasade spetsen vetter rakt mot söder vilket krävde automatiska solskyddsgardiner och ventilation.

2008 kunde ÅF flytta in i sitt nya hus och 2011 sålde vi Hagaporten 3 till Norrporten, vilket kändes tryggt då vi samarbetat med dem tidigare många gånger. Norrporten är ett fastighetsbolag som ser långsiktigt på sina fastighetsinnehav.

En säker arbetsplats

Under hela projektet arbetade vi hårt för att förbättra arbetsmiljön. Skanska hade påbörjat sin resa mot säkrare arbetsplatser ett par år tidigare, innan första spadtaget togs 2006.

Projektchefen och produktionschefen för Hagaporten var övertygade om att ordning och reda skapar en säkrare arbetsplats. Det skulle vara rent, städat och tydligt skyltat. Vi identifierade olika riskmoment och diskuterade hur dessa kunde elimineras.

- Det arbetsmiljöfokus vi hade i projektet var unikt för tiden, då var vi verkligen en förebild. Idag gäller detta alla Skanskas projekt. Det visar hur långt Skanska kommit i sitt säkerhetsarbete. Det säger Henrik Samrell, projektchef på Region Hus Stockholm Syd.

Ett medvetet fokus på miljö både för byggprocess och slutprodukt har resulterat i flera erkännanden. Hagaporten 3 var först i Sverige att få miljöcertifieringen EU Green Building. Byggnaden har belönats med Solna miljöpris och har även certifierats som Miljöbyggnad enligt den högst nivån, guld.

Vi har byggt ett robust hus som håller över tid; material som trä, glas och sten bidrar till en hållbar byggnad. Stora kanalsystem och fläktar som går långsamt sparar energi. Fasader, energiglas och isolering stänger ute värme.

I den glasade spetsen som vetter mot söder fick vi komplettera vi med extra ventilation för att få bort överskottsvärme. Automatiska solskydd fälls ner vid stark solstrålning. I övrigt har byggnaden manuella solskydd för de stora glaspartierna.

En kontorsbyggnad kan bidra till ett mer hållbart samhälle på flera sätt än genom materialval och byggprocess. Ljusa och luftiga kontorslokaler ger en bra arbetsmiljö som kan minska sjukfrånvaron. Läget nära pendeltåg och bussar gör det lätt för dem som arbetar här att resa kollektivt.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading