c

Polishus Toftanäs, Malmö

  • Malmös operativa enheter har fått ett polishus som möter deras behov.
  • Närheten till stora vägar gör att polisen snabbt tar sig fram.

Nytt polishus med säkerhet i fokus

När Polismyndigheten i Malmö behövde ett nytt polishus för sina operativa enheter, kunde Skanska erbjuda en tomt i Toftanäs som ligger nära huvudtrafikstråken. Det betyder att polisen snabbt kan ta sig fram vid akututryckningar. Skanska gav ett kostnadsmedvetet förslag på ett robust hus som uppfyllde alla krav på avancerad funktionalitet. Projektet var en totalentreprenad.

Våren 2008 satte vi spaden i backen. Själva grunden och stommen är okomplicerade och mycket kostnadseffektiva. På en standardplatta byggde vi upp den 17 000 kvadratmeter stora byggnaden i vinkel. Här ryms kontor, sambandscentral, gym, idrottshall, matsal, omklädningsrum och garage.

Specialgjort hus med säkra lösningar

Huset är specialgjort för operativa enheter och ligger i stadens utkant. Närheten till stora vägar gör att polisen snabbt kan ta sig till olika delar av Malmö för att hjälpa allmänheten. I byggnaden sitter trafikpolisen, piketenheten, polisens kontaktcentrum för allmänheten och länskommunikationscentralen.

Toftanäs Polishus är ett 17 000 kvadratmeter stort vinkelbyggt hus med 350-400 arbetsplatser. Här finns kontor, sambandscentral, tränings- och idrottshall, omklädningsrum, matsal och garage. Vi påbörjade projektet 2008 och polisen kunde flytta in 2010.

De två kontorsbyggnaderna i tre våningsplan har en prefabricerad betongstomme som är målad svart. De sitter ihop med garaget och verkstadshallen, som har konstruerats i plåt. Samtliga byggnader har platta papptak. Framför byggnaden har vi anlagt en parkering med cirka 120 platser.

Eftersom polisen ska sitta i huset, säkerhetskontrollerades alla företag och personer som skulle arbeta med projektet. Pappersarbetet kunde ta några veckor vilket  innebar att vi behövde planera vårt arbete bättre. De kompetenser som behövdes i projektet måste vara godkända när de skulle in på byggarbetsplatsen.

Projektet höll även hög nivå när det gäller säker arbetsmiljö och har använts som förebild inom Skanska.

Vårt goda samarbete med Polismyndigheten resulterade i en avancerad byggnad som mötte deras önskemål. Polisen var väldigt nöjd med vårt arbete, vilket har resulterat i ytterligare två uppdrag i Malmö och ett i Stockholm. Polishuset i Toftanäs fick Skanskas interna utmärkelse Årets projekt 2010, huvudanledningarna var säker arbetsmiljö, lönsamhet och en nöjd kund.

Säkerhet på många sätt

I projektet arbetade vi med säkerhet på flera olika sätt. Alla företag och personer som skulle arbeta med projektet kontrollerades av Säpo. Ingen som har begått brott eller har kopplingar till kriminell verksamhet fick jobba med polishuset. Totalt 1 850 personer har säkerhetskontrollerats.

- Kontrollerna drev oss att planera bättre. Vi behövde ha framförhållning och hela tiden tänka några veckor framåt i tiden. När vi behövde olika kompetenser måste dessa personer redan vara kontrollerade och godkända, berättar Henrik Davidsson, distriktschef på Region Hus Syd.

En annan form av säkerhet i projektet handlar om arbetsmiljön i byggprocessen. Vi hade inga arbetsplatsolyckor och blev utsedda till en förebild för andra säkerhetsprojekt inom Skanska.

Teknisk utmaning

Projektet innebar en teknisk utmaning. För länskommunikationscentralen, sambandscentralen och datahallen fanns en mängd krav på ljud, brandsäkerhet och inomhusklimat. För att klara alla tekniska krav gjorde vi simuleringar i datamiljö och studiebesök på rättscentrum i Göteborg. Polisen skötte själv larminstallationen.

Vi använde Building Information Management, BIM, för att undvika att olika installationer krockar. Genom att vi reder ut problemen på ritbordet så löper produktionen sedan smidigt.

Smidigt samarbete ledde till fler projekt

Samarbetet med Polismyndigheten har gått väldigt bra. Jonas Sandin, projektchef på Region Hus Syd, berättar:

- Under projektet hade vi regelbundna möten med polisen. Kontorshuset är till för operativa enheter som trafikpolisen och piketstyrkan. De behöver ett praktiskt hus med slitstarka material, tåliga mattor, stora omklädningsrum, gym och annat. Vi fick en bra förståelse för deras verksamhet och kunde ge dem förslag på förändringar.

Polishuset i Toftanäs blev utnämnt till Årets projekt 2010. Det är ett projektutvecklingspris inom Skanskakoncernen. Men det bästa beviset på att vi lyckats är att vi har fått göra ytterligare två projekt för Polismyndigheten i Malmö samt ett projekt för Polismyndigheten i Stockholm.

2010 stod det nya polishuset klart för inflyttning.

Lämpligt belägen och Grön arbetsplats

Vid inbrott, trafikolyckor, upplopp eller andra händelser måste polisen kunna komma till platsen så snabbt som möjligt. Toftanäs Polishus är en operativ enhet som ligger nära stora vägar. Polisbilar och piketbussar kan nu ta sig till olika delar av Malmö snabbare än tidigare för att hjälpa allmänheten.

Projektet var en grön arbetsplats. Det är vår egen miljömärkning som handlar om att göra mindre avtryck på miljön under byggprocessen. Vi återvann minst 95 procent av avfallet, hade snålspolande kranar, valde energieffektiv belysning, kör arbetsfordon på ett sparsamt sätt och försökte på andra sätt minska vår miljöpåverkan.

Så tyckte vår kund

- Projektet Toftanäs präglades av ett mycket bra samarbete med Skanska. Skanskas engagemang resulterade i moderna, anpassade utrymmen som väl stödjer och effektiviserar verksamheten och gör polisen mer tillgänglig för allmänheten, säger Peter Tallinger, finansdirektör på Polismyndigheten i Skåne.

Här har vi samlat ett urval av våra svenska referensprojekt

Antal projekt

loading